Dostupni linkovi

Šator: Godišnje u BiH doktorira više žena nego muškaraca


"Danas imamo veći broj žena na godišnjem nivou koje doktoriraju nego što je broj muškaraca", kaže dr. Edim Šator
"Danas imamo veći broj žena na godišnjem nivou koje doktoriraju nego što je broj muškaraca", kaže dr. Edim Šator

Nedavno je u Mostaru promovisan Zbornik "Bosanskohercegovačke naučnice i njihov istraživački rad". Glavni i odgovorni urednik ovog zbornika dr. Edim Šator, naglašava da je to nastavak aktivnosti u realizaciji velikog izdavačkog i istraživačkog projekta 'Leksikon u BiH'.

U intervjuu za Radio Slobodna Evropa (RSE), Šator ističe da se na ovaj način odaje dužno poštovanje ženama koje su dale ogroman doprinos razvoju nauke i uopšte države Bosne i Hercegovine (BiH).

RSE: Kako je došlo do izrade zbornika i šta je bio glavni motiv za njegovo objavljivanje ?

Šator: Ovaj zbornik je rezultat rada naučne konferencije koja je održana prošle godine, u aprilu, u organizaciji Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, zajedno sa Fakultetom humanističkih nauka iz Mostara i Udruženjem za modernu historiju Sarajeva. Taj skup posvećen ženama naučnicama i njihovom istraživačkom radu je održan sa preko 120 učesnika.

To je bio samo nastavak prethodno započetog projekta kojeg je pokrenulo Federalno ministarstvo obrazovanja, s ciljem da se u narednom periodu završi, da se u nekom dužem vremenskom periodu pripremi i da se uradi izdavački istraživački projekat Leksikon nauke u BiH. S te strane, ovo je bio treći takav skup, s tim da je prvi održan 2015. godine i bio je posvećen istraživanjima u Hercegovini i hercegovačkim naučnicima, drugi skup bio je posvećen generalno istraživanju u nauci u Bosni i Hercegovini do kraja XX stoljeća. Dogovorili smo se da prošle godine održimo skup, između ostalog o naučnicama i njihovom istraživačkom radu, da bismo ukazali na njihov ogroman doprinos i značaj za razvoj nauke u BiH, ali ne samo nauke, nego, naravno i akademskih ustanova.

RSE: Koliko se zna o doprinosu žena naučnica, posebno o onim koje su ostavile poseban trag u razvoju nauke i uopšte u životu BiH?

Šator: Ja sam uređivao ovaj zbornik, tako da sam imao priliku da pročitam sve radove. Kad polazim od sebe, moram da kažem da sam bio, negativno iznenađen vlastitim neznanjem o mnogim ženama čija je uloga u razvoju nauke i naučnih institucija u Bosni i Hercegovini zaista ogromna. S druge strane, bio sam razočaran činjenicama koliko su žene naučnice bile na neki način u drugom planu – jednostavno, nije im pružan javni prostor onakav kakav zaslužuju.

Evo, jedan jednostavan podatak u radu akademkinje Adile Pašalić Kreso – ona se bavila ženama koje su članovi Akademije nauka i umjetnosti BiH. U periodu od nekih 80 godina koliko postoji, Akademija je primila ukupno 185, što redovnih, što dopisnih članova i fascinantno je bilo da je od tog broja bilo samo 12 žena. Posebno je interesantno da se taj omjer žena koje postaju članice Akademije intenzivirao i pojačao nakon 1998., 1999., znači posljednjih dvadesetak godina.

Rekao bih da se ta slika i zasluga žena pomalo mijenja u našem društvu i da žene dobijaju mjesto koje u suštini zaslužuju, ne samo što se tiče nauke i naučnih istraživanja nego i u bh. društvu. U nizu radova navodi se ogroman broj statističkih podataka, poredeći stanje u BiH sa stanjem u Evropi, i ja bih rekao da ne kaskamo toliko za Evropom kada govorimo o ravnopravnosti žena sa muškarcima u naučnom polju.

'Pred žene se postavlja mnogo više obaveza i barijera'

RSE: Možete li iznijeti neka poređenja?

Šator: Na primjer, jedan rad se bavio istraživanjem položaja žena u Evropskoj uniji (EU) u odnosu na BiH. Zaključili su da je u EU cilj bio da broj žena i broj muškaraca, što se tiče nauke i naučnog istraživanja, bude oko 50:50 posto. Taj procenat nije dostignut ni u Evropi, nije ni kod nas. Ali, kad govorimo Bosni i Hercegovini, kada se poredi period od posljednjih dvadesetak godina i uzme omjer muškaraca i žena koji su doktorirali, stekli naučni stepen doktora nauka, veoma je interesantno kako se taj omjer mijenja.

Na primjer, autori u svom tekstu iznose podatak da su 1998. godine od 24 četvero koji su doktorirali samo tri bile žene, dok se taj broj 2015. godine okrenuo u korist žena, tako da danas imamo veći broj žena na godišnjem nivou koje doktoriraju nego što je broj muškaraca. Rekao bih da u tome BiH nimalo ne zaostaje za Evropom, naprotiv, vjerujem da smo na nekim poljima možda na istom nivou.

RSE: Malo je poznato da su nekada žene iz izrazito patrijarhalnih porodica odlazile u inostranstvo da studiraju. Da li se možda neko od autora 'dotakao' te teme?

Šator: Ta se tema konkretno nije analizirala ni u jednom od radova, međutim o tome se pisalo dosta, jer je ženama koje se bave naukom u tom, ako ćemo ga tako nazvati, tradicionalnom patrijarhalnom društvu, bilo je mnogo, mnogo teže uspjeti nego što je to bilo njihovim muškim kolegama.

I bez obzira na to, na primjer, jedna uvažena Vera Šnajder je bila prva dekanica Prirodno matematičkog fakulteta u Sarajevu. U radu se tematiziraju i daje se presjek razvoja obrazovnog sistema i vidi se da su i prije rata, u XX stoljeću i ranije, žene imale zaista bitnu ulogu.

Međutim, treba posebno naglasiti da je ženama, kako god okrenete, s obzirom na njihovu ulogu u porodici, zaista je teže, i kada sagledate sve te činjenice, fascinantno je šta su pojedine žene u svojoj naučnoj karijeri napravile, kakav su doprinos dale, a uz sve to bile supruge i majke. S te strane je ženama bilo mnogo, mnogo teže da uspiju nego njihovim kolegama, koji su se mogli fokusirati isključivo na naučni rad. Pred žene se postavlja mnogo, mnogo više obaveza i barijera.

RSE: Stoga vjerovatno i nisu bile u nekom izrazitom broju na rukovodećim funkcijama, u akademskim zajednicama.

Šator: Nažalost, nisu. Rekao bih da nisu ni danas. Imaju dva rada u kojima se, između ostalog, tematizira i taj problem, položaj žena na rukovodećim pozicijama. Analizirano je Sveučilište u Mostaru i Univerzitet iz Istočnog Sarajeva i primjećeno je, kao neki zaključak, da se u posljednjih dvadesetak godina taj omjer polako mijenja, da žene dobijaju sve više prilike na rukovodećim pozicijama, ali da taj omjer nije ni blizu 50:50, kao što bismo očekivali i kao što bi trebalo biti.

Ali, generalno posmatrajući, ustvari nadam se da će taj omjer doći u nekom narednom periodu na 50:50, jer činjenica je, ne samo u akademskoj zajednici nego u kompletnom našem društvu, što se tiče rukovodećih pozicija da apsolutno dominiraju muškarci, počevši od politike, akademske zajednice, obrazovanja. Koji god segment društva uzmete, na rukovodećim pozicijama dominiraju muškarci.

U zborniku posvećenom o bh. naučnicama pored ostalih govori se o radu i doprinosu ovih žena: Desanka Kovačević-Kojić, Lejla Gazić, Irma Čremošnik, Hatidža Čar-Drnda, Branka Raunig, Nada Klaić,Zlata Grebo, Milica Kosorić, Ševala Zildžić – Iblizović,Vera Šnajder, Naza Tanović -Miller,Tatjana Mihać, Hanifa Kapidžić – Osmanagić, Lamija Hadžiosmanović, Ljubinka Bašović, Jelena Dopuđa, Laura Papo Bohoreta, Slavica Krneta, i o mnogim drugim.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG