Dostupni linkovi

Kratko i jasno: Uoči rasprave u Skupštini RS o osnivanju sudskog i tužilačkog savjeta


Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske 20. oktobra 2021.

Narodna skupština bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska (RS), u utorak, 8. februara, raspravljaće o Nacrtu zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu (VSTS) RS.

Šta se mijenja?

Republika Srpska neustavno vraća nadležnost iz oblasti pravosuđa sa nivoa države Bosne i Hercegovine na entitet.

Zašto se mijenja?

U RS navode da ponovnim osnivanjem entitetskog VSTS poništavaju, kako tvrde, neustavno formiranje VSTS Bosne i Hercegovine (BiH) kao posljedicu odluke visokog predstavnika u BiH.

U RS ističu da Ustavom BiH nije definisana nadležnost države u oblasti pravosuđa.

Na šta se odnose promjene?

Na način imenovanja sudija i tužilaca, te predsjednika sudova na teritoriji RS, kao i na odlučivanje o prestavku mandata.

Ko će imenovati sudije i tužioce?

Nacrtom je predviđeno da VSTS RS preuzima nadležnosti u biranju sudija i tužilaca u sudovima u tom entitetu.

Kakav je planirani sastav VSTS RS?

Prema nacrtu, VSTS RS činiće 11 članova koji će održavati sastav naroda u BiH.

Četiri člana se biraju u sudovima u RS, a četiri Tužilaštva u RS. Tri člana, po jedan, biraju Skupština RS, Vlada RS i Advokatska komora RS.

Kako će se finansirati i gdje će biti sjedište VSTS RS?

Nacrtom se predviđa finansiranje iz budžeta RS i donatorskih sredstava. Sjedište će biti u Banjaluci, a smještaj će obezbijediti Vlada RS.

Koji će biti mandat VSTS RS?

U Nacrtu stoji da će VSTS biti samostalan i nezavisan organ u RS, koji se sastoji od Sudskog i Tužilačkog odjeljenja. Zadatak je da osigura nezavisno, nepristrasno, efikasno i profesionalno pravosuđe u RS.

Ko je do sada imenovao sudije i tužioce u RS?

Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine ima nadležnost za imenovanje sudija i tužilaca u sve sudove na državnom, entitetskom, kantonalnom, okružnom, osnovnom i opštinskom nivou u Bosni i Hercegovini, uključujući Brčko Distrikt, sa izuzetkom ustavnih sudova entiteta Bosne i Hercegovine.

Zašto je neustavno formiranje VSTS RS?

Prema Ustavu BiH entiteti Republika Srpska i Federacija BiH ne mogu samostalno vraćati nadležnosti koje su u proteklom periodu prenesene na državu.

Šta je prethodilo Nacrtu zakona o VSTS RS?

Skupština RS usvojila je 10. decembra zaključke o prenosu nadležnosti sa države na entitet iz oblasti indirektnog oporezivanja, pravosuđa, odbrane i bezbjednosti.

Usvojen je, 20. oktobra i zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima RS koji predviđa osnivanje entitetske agencije za lijekove, koja od 2009. godine djeluje na nivou BiH.

Ko može mijenjati Zakon o VSTS-u?

Zakon o VSTS-u, prema Ustavu BiH, može se mijenjati u Parlamentu BiH i odlukom visokog predstavnika.

Kakve su međunarodne reakcije?

Odluke o pripremanju zakona o paralelnim institucijama u RS je korak ka eskalaciji, zajednička je poruka ambasada Sjedinjenih Američkih Država (SAD), Velike Britanije, Francuske, Njemačke i Italije i Delegacije EU u BiH.

SAD su, u januaru, uvele proširenu listu sankcija zbog korupcije i destabilizacije u BiH. Iz zemalja EU, također, se najavljuje uvođenje sankcija.

Koji je mandat VSTS BiH?

Mandat je uspostavljanje i očuvanje nezavisnog, efikasnog i odgovornog pravosuđa na svim nivoima vlasti, uključujući imenovanje sudija i tužilaca i njihovo sankcioniranje.

Kada je formiran VSTS BiH?

Visoki sudski i tužilački savjet BiH je nezavisna institucija osnovana 2004. godine u skladu sa Zakonom usvojenim iste godine u državnom parlamentu. Formiranje je svojom odlukom iz 2002. godine naložio visoki predstavnik u BiH Volfgang Petrič.

Kakav je sastav VSTS BiH?

VSTS BiH čine 15 članova koji će održavati sastav naroda u BiH. Sudije i tužioci iz oba entiteta biraju 10 članova. Jednog člana bira pravosudna komisija Brčko distrikta.

Po jednog člana biraju i Predstavnički dom Parlamenta BiH, te Savjet ministara BiH.

Advokatske komore oba entiteta biraju takođe po jednog člana.

Kako se finansira VSTS BiH?

Savjet na državnom nivou finansira se iz Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine.

XS
SM
MD
LG