Dostupni linkovi

Vanredna vijest

Gošović: Do promjena se može doći samo političkom borbom


Neven Gošović
Visoki funkcioner Socijalističke narodne partije Neven Gošović, nosilac izborne liste objedinjene opozicije u Podgorici, u intervjuu za RSE govori o značaju predstojećih lokalnih izbora u 14 crnogorskih opština i očekivanjima opozicije, prije svega, u glavnom gradu u kome živi trećina crnogorskih birača.

RSE: Gospodine Gošoviću, da pođemo od onoga što je najsvježije kada je riječ o opozicionom izbornom nastupu. Opozicija je postigla dogovor da na predstojećim izborima učestvuje pod sloganom "Bolja Crna Gora". Upada u oči da ste u naziv izborne liste, iako je riječ o lokalnim izborima, stavili ime države. Da li time pokazujete da glasanje 23. maja prevazilazi lokalni značaj ili tu ima i namjere da direktnije pošaljete poruku kako prihvatete novu državnu realnost pošto je veći dio sada objedinjene opozicije na referendumu bio protiv crnogorske samostalnosti?

Gošović: Mislim da će naziv koalicione liste sadržati i naziv grada u kojima se ti lokalni izbori održavaju. Primjera radi, bolja Podgorica- bolja Crna Gora, bolja Pljevlja- bolja Crna Gora i na taj način napraviti vezu između činjenice da su u pitanju lokalni izbori i ove druge činjenice da su i ti izbori u funkciji boljeg sjutra, ne samo tog grada u kojima se izbori održavaju, nego Crne Gore kao cjeline.

Mislim da su građani Crne Gore konačno shvatili da je došlo vrijeme odgovornosti za sve ono i za svakoga što je uradio, odnosno nije uradio, a trebalo je uraditi u Crnoj Gori.
Svakako, da je ne samo Socijalistička narodna partija Crne Gore čvrsto utemeljena u Crnoj Gori, već su to i sve druge opozicione partije i jednostavno želimo da do kraja ubijedimo sve građane Crne Gore da ovu propagandu koju plasira aktuelna vlast kada se ukazuje na sve ono što je ta vlast uradila u Crnoj Gori dovodi u pitanje ne samo neodgovornost te vlasti zbog takvog stanja nego se javnosti pokušava prezentirati da se dovodi u pitanje državnost Crne Gore. Mislim da su građani Crne Gore konačno shvatili da sa takvim porukama niko ne može ići na naredne izbore i da je došlo vrijeme odgovornosti za sve ono i za svakoga što je uradio, odnosno nije uradio, a trebalo je uraditi u Crnoj Gori.

RSE: Da pređemo na izbore u Pogorici. Šta će biti okosnica izbornog programa objedinjene opozicije, šta ćete, u najkraćem, ponuditi Podgoričanima kao nešto zbog čega bi trebalo da glasaju za zajedničku izbornu listu opozicije?

Gošović: Naš cilj je osnažiti solidarnost i brigu za svakog građanina Podgorice. Taj naš izborni program, program objedinjene opozicije, se temelji, između ostalog, prije svega na svestranom razvoju grada. Nekada smo bili veliki industrijski grad sa svim svojim specifičnostima. Danas su te fabrike uglavnom propale, a ljudi su ostali bez posla da se sami snalaze. Istina, danas se grade stanovi, poslovni centri, šoping molovi, ali se i špekuliše novcem i najgrublje iskorišćavaju zapošljeni. Ne možemo vratiti stare fabrike, ali možemo vratiti duh zajedništva planskim radom, stvarati i otvarati nova radna mjesta utemeljena na novim tehnologijama i znanjima, a slijedeći princip u tome jeste kontrola javnost rada i odgovornost kao temeljne odrednice bilo koje ozbiljne vlasti, stručnost i timski rad, kultura i tolerancija, planiranje, saradnja i sloga će činiti tu osnovu buduće vlasti. U Podgorici nikada nije bilo više ljudi koji su stekli bogatstvo, ali ne smijemo zaboraviti da na svakog takvog dolazi na stotine onih koji su osiromašili. Glavni grad mora biti grad jednakih prava i jednakih šansi za sve što sada nije slučaj. Pobjedom opozicione koalicione liste zaživjeće u glavnom gradu oni principi slobode, jednakosti, pravde i solidarnosti. To su naše poruke koje prije svega želimo svojim izborim programom da prenesemo građanima Podgorice.

Otkloniti nesklad u razvoju grada

RSE: Ostalo je manje od mjesec do održavanja izbora. Za koju ste se vrstu kampanje opredijelili, da li je ona više pozitivna u smislu promovisanja sopstvenih rješenja za efikasnije i bolje upravljanje glavnim gradom ili negativna, tj. ukazivanje na promašaje dosadašnje vlasti, a koju je personifikovao gradonačelnik Miomir Mugoša?

Gošović: Kampanja naše koalicije će prije svega biti pozitivna jer želimo da se građanima predstavimo kao uspješna alternativa ovoj vlasti. Ono što je negativno građani itekeko i samo osjećaju i znaju. Naš je cilj, zbog svega toga, da u ovoj izbornoj kampanji dođemo do svakog građanina Podgorice i ubijedimo ih u tom neposrednom kontaktu koji su razlozi da svoj glas daju udruženoj opoziciji.

RSE: Kojim problemima na nivou Podgorice ćete u kampanji dati primat i koje su po vama krupne zamjerke na račun Mugošine vladavine koji je, priznaćete, u svijesti dobrog dijela Podgoričana pozicioniran kao njen preporoditelj, makar u graditeljskom smislu, gdje su razglednice Podgorice iz 2000. i 2010. umnogome drugačije?

Naše osnovne zamjerka na dosadašnji rad nosilaca vlasti u Podgorici, prije svega izvršne vlasti, je nepoštovanje zakona i jedna samovolja u tom radu koja je za posljedicu svakako imala kršenje sloboda i prava građana.
Gošović:
Da. U prethodom desetogodišnjem periodu vršenja izvršne vlasti od strane gradonačelnika Mugoše u glavnom gradu su izdvojena ogromna sredstva na uređenju i urbanom razvoju, prije svega šireg centra grada, ali je zapostavljen razvoj prigradskih naselja, a posebno seoskog područja. Taj nesklad u razvoju grada je neophodno otkloniti u narednom periodu. Činjenica je da je u tom urbanom dijelu grada urađeno zaista mnogo, ali smo duboko ubijeđeni da se sa tolikim iznosom sredstava moglo poslovati na mnogo domaćinskiji način i uraditi mnogo više. Naše osnovne zamjerka na dosadašnji rad nosilaca vlasti u Podgorici, prije svega izvršne vlasti, je nepoštovanje zakona i jedna samovolja u tom radu koja je za posljedicu svakako imala kršenje sloboda i prava građana. I dan danas građani Pogorice nijesu u prilici da ostvare jedno od osnovnih prava utvrđenih Zakonom o lokalnoj samoupravi da sami obrazuju mjesne zajednice kao neposredni oblik lokalne samouprave. Takođe, sa gradskim građevinskim zemljištem raspolaže i odluke donosi za nas već bivši gradonačelnik, a shodno Zakonu o lokalnoj samoupravi, raspolaganje tom imovinom u isključivoj je nadležnosti skupštine glavnog grada i ono što je posebno značajno jeste i činjenica da ni građani ni ukupna javnost nijesu bili u prilici da imaju neophodnu kontrolu u načinu utroška sredstava koje izdvajaju u vidu poreza i doprinosa za finansiranje rada organa glavnog grada, a opšte je poznata činjenica da tamo gdje nema javnosti i rada, onda je takva vlast uvijek sklona zloupotrebama na štetu građana i države.

RSE: Kako god ozbiljan takmac 23. maja u Podgorici, objedinjenoj opoziciji, biće DPS u koaliciji sa nekoliko manjih partija, dok će se dosadašnja manja članica vladajuće koalicije SDP poslije dugo godina oprobati sama. Koliko je odvojeni nastup DPS-a i SDP-a sam po sebi dobar ili loš po šanse opozicije, budući da prema nekim prognozama to uvećava vjerovatnoću da te partije osvoje, odnosno formiraju vlast sklapanjem postizborne koalicije?

Gošović:
Načinu nastupa Demokratska partije socijalista i SDP-a na ovim izborima nijesmo poklanjali pažnju. Našu snagu na tim izborime ne temeljimo na načinu njihovog nastupa. Biće interesantna izborna kampanja Socijaldemokratske partije, s obzirom na činjenicu da su već toliko godina bili partner Demokratskoj partiji socijalista i na koji način se sada može opravdano postaviti pitanje da ti dugogodišnji partneri, konkretno Socijaldemokratska partija, nema povjerenja u nosioca izvršne vlasti u glavnom gradu, a kako tek onda mogu očekivati da takvo povjerenje mogu dobiti od građana kada ga nemaju od tog dugogodišnjeg koalicionog partnera.

Računa se na podršku svih opozicionih birača


RSE: Rekli ste da svakako računete na sinergetski efekat kao jedan od aduta za pobjedu. Realno, kakav razultat u Pogorici očekuje opozicija, imate li neke vaše interne pokazatelje i ukoliko se ipak desi da SDP, kako priželjkuje, bude jezičak na vagi, da li ste načelno spremni za postizborni savez sa njima?

Gošović: Na ovim izborima zaista računamo na podršku svih opozicionih birača koji glasaju partije koje čine našu koaliciju, ali i na podršku onih građana koji jednostavno nijesu do sada izlazili na izbore, ali su svjesni činjenice da su promjene za bolje Podgorice, za bolje Crne Gore zaista neophodne. Rezultati ranije održanih izbora u Podgorici jasno pokazuju da bi opozicija, da je jedinstveno nastupala na tim izborima, često puta imala prednost u odnosu na sada vladajuću koaliciju. Sve to jasno govori da sada postoje realni izgledi i da sa smišljenom kampanjom možemo animirati sve one birače koji do sada nijesu izlazili. Duboko sam ubjeđen, imajući u vidu činjenicu da će u mojoj ekipi biti stručni i odgovorni ljudi u čijem radu ne bi bilo mjesta bilo kakvoj diskriminaciji, gdje niko ne bi bio iznad zakona i gdje bi se zakon jednako primjenjivao prema svima, takav odnos privući i određeni broj glasova biračkog tijela vladajuće koalicije. Čitav naš napor najodgovornijih ljudi u partijama koje čine našu koaliciju biće taj da na izborima pobijedi naša koaliciona lista, pri čemu neće postojati bilo kakva potreba za postizbornom koalicijom.

RSE: Kažete kako vam je namjera da privučete apstinente, ali jednako tako i one glasače koji pripadaju dijelu biračkog tijela vladajuće koalicije. Koliko vam u to naumu mogu nauditi stavovi kako ste ustvari i dalje za izmjene u državnim simbolima, zastavi i himni?

Gošović: Te izmjene na koje ukazuje prije svega Socijalistička narodna partija Crne Gore su takve da smo duboko ubijeđeni da treba da imaju podršku potrebne većine u Skupštini Crne Gore, jer imaju za cilj, što je javnosti i poznato, da se neznatno smanji tekst himne za one stihove gdje postoji osnovana sumnja da potiču od ratnog zločinca, a sa druge starane, poznata je državna zastava, ali da želimo da pored državne zastave postoji i narodna zastava trobojka i na taj način da se ni u kom vidu ne povređuje postojeći državni simbol, državna zastava, već da, a što smo duboko ubijeđeni, da je i želja značajnog broja građana Crne Gore i trobojka bude taj simbol zastave koji bi se koristili u Crnoj Gori. Te promjene bi trebale da doprinesu našem zajedničkom odnosu prema svih tim simbolima, jednom cilju koji bi značio jedno pomirenje u Crnoj Gori po tim pitanjima i jedan drugačiji odnos, odnos koji bi trebalo da bude i odnosu na poštovanju svih tih simbola.

Bojkot ne može donijeti ništa dobro

RSE: Da zaključimo ovu priču o izborima u Podgorici. Ukratko, gospodine Gošoviću ako biste vi postali novi gradonačelnik glavnog grada šta bi bili prvi potezi ili prve promjene koje bi učinjeli? Da se našalim, da li bi to bilo uklanjanje "mugića" sa trotoara kao jedan simboličan gest?

Bojkot izbora, to su već i pokazali izbori na Cetinju i Mojkovcu, ide u prilog aktuelnoj vlasti. Sa druge strane, onemogućava se građanima koji bi željeli da glasaju drugu opciju da ostvaruju svoje biračko pravo.
Gošović:
Ne, svakako ne. Prvo što bih uradio jeste da bih održao taj jedan zajednički sastanak sa svim onim najodgovornijim ljudima u organima lokalne uprave, javnim preduzećima i ustanovama koji su do sada vršili vlast u tim organima i da zajedno sa njjima sagledamo njihovo viđenje problema u funkcionisanju glavnog grada i onim pitanjima za koje oni smatraju da treba da budu prioritet riješavanja jer zaista smo ubijeđeni da do sada to nijesu bili u prilici, pod vlašću bivšeg gradonačelnika, urade na način koji bi značio jednu slobodu njihovog pristupa svim tim pitanjima.

RSE: Kakav je vaš utisak, hoće li lokalni izbori biti uvod u prekretnicu na političkoj sceni Crne Gore ili će sve ostati isto i potvrditi tezu onih koji smatraju da je jedini uvod u stvarne promjene u Crnoj Gori bojkot izbora koji se po ko zna koji put po njima održavaju u nedemokratičnim uslovima?

Gošović: Bojkot izbora ne može donijeti po prirodi stvari ništa dobro. Bojkot izbora, to su već i pokazali izbori na Cetinju i Mojkovcu, ide u prilog aktuelnoj vlasti. Sa druge strane, onemogućava se građanima koji bi željeli da glasaju drugu opciju da ostvaruju svoje biračko pravo. Do promjena u Crnoj Gori može se doći samo tom političkom borbom, bez obzira što uslovi nijesu onakvi kakvi bi trebalo da budu u svakoj demokratskoj zemlji. Ta politička borba je neophodna, mnogo je značajno što je sada opozicije u toj borbi objedinjena, tako objedinjena opozicija i daje onu dodatnu snagu, stvara jednu sigurnost i povjerenje da do promjena može doći i mi smo zaista ubijeđeni da će u velikom broju opština u Crnoj Gori, u najvećem broju opština u Crnoj Gori u kojima se 23. maja održavaju izbori i doći do pobjede objedinjene opozicije i time će se poslati zaista jasan signal, prije svega građanima Crne Gore, da je ova vlast pobjediva, a sa druge strane i jedna jasna poruka da su te promjene zaista neophodne, prije svega za bolje Crne Gore i za bolje svih njenih građana.

*****
Pročitajte i ovo:
Sekulić: Kolegama iz SDP-a puno sreće na izborima

Crna Gora bez neutralnih posmatrača na izborima

Ima li novca za predizborne kampanje?
Konjević: SDP će samostalno donositi političke odluke
Ujedinjena opozicija ne narušava crnogorsku državnost
Jedinstvena opozicija je siguran pobjednik

Vaše mišljenje

Prikaži komentare

XS
SM
MD
LG