Dostupni linkovi

RS u novom pokušaju da državnu imovinu uknjiži kao entitetsku


Posebna sjednica Skupštine RS, na kojoj su, pored ostalih, usvojeni i zaključci o vraćanju nadležnosti sa BiH na RS u oblasti pravosuđa, Banja Luka, 10. decembar 2021.

Nepokretna imovina kojom je zabranjeno raspolaganje biće upisana kao vlasništvo Republike Srpske (RS) ukoliko Skupština RS u četvrtak usvoji zakon koji je u suprotnosti i sa odlukama Ustavnog suda BiH.

Raspolaganje imovinom koja je pripala državi Bosni i Hercegovini (BiH) u procesu raspodjele imovine među bivšim republikama socijalističke Jugoslavije (SFRJ) zabranjeno je od 2005. godine. Zabranjeno je i raspolaganje imovinom koja je pripala BiH kao pravnom sljedniku bivše Socijalističke Republike BiH.

Muharem Cero, bivši član Komisije za državnu imovinu BiH, koja je trebalo da utvrdi kriterije i napravi popis imovine, kaže kako je zakon o kojem će Skupština RS glasati 10. februara "jednostran, pravno nasilan i u cjelosti suprotan uputstvima Ustavnog suda BiH".

"Ta imovina je u suštini pod privremenom zabranom raspolaganja", kaže Cero za Radio Slobodna Evropa (RSE).

Prema ovom zakonskom prijedlogu na RS bi bila upisana nepokretna imovina koju koriste institucije entiteta RS, jedinice lokalne samouprave, javna preduzeća, javne ustanove i druge javne službe čiji su osnivači RS, odnosno jedinice lokalne samouprave. Usvajanje je predviđeno po hitnom postupku.

Šta kaže Zakon?

Raspolaganje državnom imovinom BiH je zabranjeno zakonom koji je 2005. nametnuo Pedi Ešdaun (Paddy Ashdown), u skladu sa ovlaštenjima koje je imao kao tadašnji visoki predstavnik u BiH.

Zakonom o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom BiH kao državna je definisana nepokretna imovina koja je pripala BiH na osnovu Sporazuma o pitanjima sukcesije republika bivše socijalističke Jugoslavije iz 2001. godine. Državnom je definisana i ona imovina kojom je BiH upravljala kao nekadašnja republika u sastavu SFRJ do 31. decembra 1991. godine, u vrijeme izbijanja ratnih sukoba na prostoru bivše SFRJ.

Taj zakon takođe propisuje da je ništavna svaka odluka, akt, ugovor ili bilo koji drugi pravni instrument kojim se raspolaže državnom imovinom suprotno odredbama Zakona.

On je na snazi, sve dok ne bude usvojen novi, "kojim se uređuje provođenje kriterijuma koji će se primjenjivati za utvrđivanje imovine koja je u vlasništvu BiH, Federacije BiH, RS i Brčko Distrikta ". Do danas takav zakon nije usvojen.

Cero tvrdi da samo najviši nivo vlasti, dakle državni, može biti titular i vlasnik državne imovine. Naglašava kako shodno tome samo državni nivo vlasti ima pravo da donese zakon koji će regulisati status državne imovine.

Cero podsjeća kako je ranije na neustavan način regulisano vlasništvo nad šumama i poljoprivrednim zemljištem, ne samo u RS, nego i u drugom entitetu, Federaciji BiH.

On očekuje da zakon ili ponovo završi na Ustavnom sudu BiH, ili pak da se Ured visokog predstavnika (OHR) odredi o njegovoj ništavosti.

Raniji neustavni zakoni RS o imovini

Republika Srpska je ranije već imala zakon koji se bavio pitanjem državne imovine, ali je stavljen van snage odlukom Ustavnog suda BiH iz 2012. godine. Zahtjev za ocjenu ustavnosti tada je kao zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda parlamenta BiH podnio Sulejman Tihić.

Ustavni sud BiH je, u skladu sa ovom odlukom, kasnije osporavao i druge zakone koji državnu imovinu prepisuju na entitet.

U septembru 2021. neustavnim je proglašen entitetski Zakon o šumama, a godinu i po ranije, u februaru 2020. Zakon o poljoprivrednom zemljištu RS-a. Ova pravosudna institucija je takođe u februaru 2020. godine ocijenila neustavnim i više članova Zakona o unutrašnjoj plovidbi RS.

U svim odlukama, navedeno je da se radi o isključivoj nadležnosti BiH u regulisanju pitanja državne imovine.

Šta kažu zakonodavci u RS?

Dušica Šolaja, koja je poslanik vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) u Skupštini RS, kaže za RSE kako se morao odrediti vlasnik imovine, da bi se njome uopšte moglo raspolagati u opštem interesu.

"Pri kreiranju ovog zakona krenulo se od stavova Venecijanske komisije, da BiH kao i entiteti moraju da budu vlasnici i da raspolažu nekom, pod navodnicima 'državnom imovinom', da bi mogli vršiti svoje primarne funkcije", istakla je Šolaja, ne želeći da prejudicira eventualne odluke suda ili OHR-a po pitanju ovog zakona.

Podsjeća da je 2000. godine Ustavni sud BiH odbio zahtjev tadašnjeg člana Predsjedništva BiH Alije Izetbegovića, koji je htio da ospori član član Ustava RS koji propisuje da u nadležnost RS spadaju svojinski i obligacioni odnosi, zaštita svih oblika svojine i pravni položaj preduzeća, odnosno poslovi koji nisu preneseni na institucije BiH.

Tokom skupštinske rasprave o ovom zakonu, poslanik Stranke demokratske akcije (SDA) Senad Bratić podsjetio je da iz sporazuma o sukcesiji između bivših jugoslovenskih republika proizilazi da je BiH titular vlasništva nad nepokretnom imovinom.

"Niko ne spori da vlasti Republike Srpske raspolažu korištenjem državne imovine, kao ni vlasti Federacije BiH, ali oni ne mogu da budu vlasnici državne imovine. Što pokušava ovim predmetnim zakonom da se uradi, na jedan neustavan i nezakonit način", naglasio je Bratić.

Skoro 20 godina bez rješenja

Savjet za implementaciju mira (PIC) u BiH je u septembru 2004. godine zatražio od Bosne i Hercegovine da nađe trajno rješenje za pitanje državne imovine.

Iste godine odlukom Savjeta ministara BiH formirana je Komisija za državnu imovinu, utvrđivanje i raspodjelu državne imovine, određivanje prava i obaveza BiH, entiteta i Brčko distrikta BiH u upravljanju državnom imovinom.

Državna imovina, kako se to navodi u opisu rada Komisije, obuhvata imovinu koja pripada državi BiH po međunarodnom Sporazumu o pitanjima sukcesije.

Godinu kasnije, OHR je nametnuo Zakon o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom BiH.

Komisija za državnu imovinu od formiranja nije predložila kriterijume koji bi se primjenjivali da bi se utvrdilo koja imovina je u vlasništvu BiH, entiteta i Brčko distrikta. Nije izradila ni nacrte zakona kojima se osigurava da utvrđeni kriterijumi budu provedeni. Posljedni put se sastala 20. oktobra 2016.

Samo jedno prihvatljivo rješenje

Tokom svog rada, ova komisija je imala tri prijedloga o načinu na koji bi se trebalo utvrditi koja javna imovina pripada državi, koja entitetima, a koja Brčko distriktu BiH.

Samo jedan je bio prihvatljiv za Upravni odbor Savjeta za implementaciju mira u BiH (čine ga SAD, Rusija, Ujedinjena Kraljevina, Njemačka, Francuska, Italija, Kanada, Japan, Evropska unija, te Organizacija islamske konferencije (OIC) koju u PIC-u predstavlja Turska, nap.a)

Prema tom prijedlogu, institucije BiH bile bi vlasnici cjelokupne državne imovine koja se nalazi unutar njenih međunarodno priznatih granica, a koja im je potrebna za vršenje njihovih ustavnih i zakonskih nadležnosti. Pored toga, država bi bila vlasnik i imovine bivše Socijalističke Republike BiH i imovine iz Sporazuma o sukcesiji koja se nalazi u inostranstvu.

Vlade entiteta, odnosno, Brčko distrikta BiH bi bile vlasnici cjelokupne ostale državne imovine koja se nalazi unutar njihove teritorije.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG