Dostupni linkovi

Vanredna vijest

Penzije za Albanace – komplikovan problem Srbije


Problem isplata penzija za Albance s Kosova i Metohije pojavio se 1999. godine, kada je ta teritorija Republike Srbije, kakao objašnjava Slobodan Lalović, ministar za rad i socijalna pitanja, u faktičnom smislu došla pod međunarodnih protektorat. Istovremeno prestala je uplata doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje sa Kosova i Metohije.

“Naš sistem penzionog osiguranja počiva na principu tekućeg priliva. Tek sad ulazimo u reformu sistema u smislu razvoja penzionih fondova, kapitalnih itd, dakle počiva na tekućem prilivu. Da bi se ostvarivala određena prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja potrebno je da postoji određen tekući priliv. Kako je sa Kosova i Metohije 1999. godine prestalo sa uplatom doprinosa u fond PIO zaposlenih Srbije, mi jednostavno nismo mogli, nismo u situaciji da isplaćujemo iz tog fonda te prinadležnosti za Albance sa teritorije Kosova i Metohije.”

Slobodan Lalović kaže da je njegovom ministarstvu je poznato da pojedini Albanci sa Kosova dolaze u Srbiju i da se interesuju na koji način mogu da ostavare svoja prava na penziju. Takođe kaže da su pokrenuti sudski postupci pred sudovima u Beogradu, ali napominje:

“Suština je problema u tome da se nastavi sa uplatom doprinosa u penzioni fond Republike Srbije i čim bi se to nastavilo sa uplatom doprinosa, mi bi pristupili i isplati prinadležnosti iz tog fonda.”

S druge strane pitanje penzija za izbegle i raseljene Srbe sa Kosova i Metohije uglavnom je rešeno. Kako, objašnjava Saša Damjanović, PR Republičkog komeserijata za izbeglice.

“Interno raseljena lica sa Kosova redovno dobijaju svoje penzije, tačnije po zakonu penzijskom. U organizaciji je to rešeno tako, kao što neko na kraju krajeva ako živi u Kraljevu određeni broj godina tu se i penzionisao, a kasnije se preselio u okvru iste države, odnosno države Srbije u Valjevo recimo, on normalno dobija svoju penziju u Valjevu. Što će reći da svi koji su radili za razno-razna preduzeća, znači i na Kosovu uredno dobijaju svoje penzije. Naravno u ovom momentu zbog nedostupnih određenih podataka ne mogu baš da govorim sada i za sve specifičnosti možda koje proizilaze iz svega toga, odnosno za određene možda pojedinačne slučajeve koji zbog svog specifikuma nisu obuhvaćeni ovim, ali generalno to stanje više odnosno manje rešeno.”

Da li postoji mogućnost da se ovo pitanja reši kada su u pitanju albanski penzioneri sa Kosova i da li ima pokušaja da se uspostavi komunikaciji sa vlastima na Kosovu u cilju rešavanja ovog problema? Ministar Slobodan Lalović:

“Ja sam u dva navrata otkad sam na mestu ministra dobijao dopise od gospodina Novickog sa Kosova i Metohije i u dva navrata smo pismeno i odgovarali gospodinu Novickom gde smo ga upravo informisali o problemu o kojem sam sada ja govorio. Mi smo imali slične kontakte u vezi tog problema. Nadam se da ćemo kada sledeće nedelje zbog nekih drugih razloga budem išao u Kosovsku Mitrovicu, evo upravo sada i pokušavamo da napravimo kontakt sa gospodinom Novickim, da bi data obavili eventualno i prve razgovore sa gospodinom Novickim.”

Preporučujemo

XS
SM
MD
LG