Dostupni linkovi

Srbija: Ustavni amandmani o pravosuđu prošli skupštinski odbor


Beograd, Palata pravde

Skupštinski Odbor za ustavna pitanja usvojio je predlog Vlade Srbije kojim se predviđaju izmene Ustava u oblasti pravosuđa.

Venecijanska komisija preporučila je pre godinu dana Srbiji da izmeni amandmane koji se odnose na izbor nesudijskih članova Visokog saveta sudstva (VSS), sastav Državnog veća tužilaca (DVT), raspuštanje VSS, razrešenje sudija i tužilaca zbog nestručnosti, ujednačavanje sudske prakse, kao i na izbor tužilaca.

Članovi skupštinskog Odbora za ustavna pitanja danas su se saglasili da su ispunjeni formalni uslovi za nastavak procedure, jer je predlog stigao od ovlašćenog predlagača i u ispravnoj formi. Vladin predlog biće upućen poslanicima na izjašnjavanje, nakon čega će, ako ga prihvate, krenuti procedura za promenu Ustava donetog 2006. godine koji je naišao na kritike Venecijanske komisije.

U predlogu koji je dostavljen Odboru, navedeno je samo koje bi odredbe koje se odnose na pravosuđe trebalo promeniti, kao i da je cilj jačanje vladavine prava i usklađivanje sa evropskim pravnim tekovinama.

"Ono što je zahtevano od Srbije odnosi se na smanjenje uticaja zakonodavne i izvršne vlasti u postupku izbora sudija, predsednika sudova, javnih tužilaca, zamenika javnih tužilaca", kazala je ministarka pravde Nela Kuburović obrazlažući vladin predlog i dodala da bi izmene trebalo da izmene i postupak imenovanja članova Visokog saveta sudstva, kao i da preciziraju ulogu Pravosudne akademije.

Kako će konačno izgledati ustavni amandmani, čiji je Nacrt pripremalo Ministarstvo pravde, a prethodno kritikovao deo struke, i dalje je nepoznanica.

Današnja sednica Odbora zakazana je šest meseci nakon što je Vlada Srbije usvojila Predlog za promenu ustava u oblasti pravosuđa i dostavila ga Skupštini. Prema proceduri koju predviđa Ustav, nakon današnje sednice, vladin predlog uputiće se narodnim poslanicima, koji treba da ga usvoje dvotrećinskom većinom glasova, kako bi se uopšte pristupilo utvrđivanju budućih amandmana.

Nacrt Ustavnih amandmana Ministarstva pravde, koji bi prema rečima ministarke pravde, mogao da posluži kao osnova Odboru, ranije je naišao na osudu dela stručne javnosti. Oni su prekinuli učešće na konsultacijama i javnim raspravama za izradu Nacrta, uz mišljenje da su amandmani koje je objavilo Ministarstvo neprihvatljivi, jer prema njihovim rečima, omogućavaju jači pritisak na pravosuđe.

XS
SM
MD
LG