Dostupni linkovi

Ustavni amandmani na popravnom


Šest zamerki na rešenja ustavnih amandmana (na fotografiji Ustav Republike Srbije)

Preporuke Venecijanske komisije znače da Srbija iznova mora da počne rad na izmeni Ustava u oblasti pravosuđa, ocenili su sagovornici Radija Slobodna Evropa. Venecijanska komisija objavila je mišljenje na Nacrt amandmana na Ustav Srbije u kom je navela šest zamerki na rešenja iz Nacrta koje bi trebalo otkloniti.

"U predloženim ustavnim amandmanima ne vidi se šta to u njima pojačava nezavisnost srpskog pravosuđa. A od toga se krenulo kada se pristupilo procesu njihove izrade", kaže Dragana Boljević, predsednica Društva sudija Srbije.

Venecijanska komisija preporučila je Srbiji da izmeni amandmane koji se odnose na izbor nesudijskih članova Visokog saveta sudstva (VSS), sastav Državnog veća tužilaca (DVT), raspuštanje VSS, razrešenje sudija i tužilaca zbog nestručnosti, ujednačavanje sudske prakse, kao i na izbor tužilaca.

Milan Antonijević, iz Komiteta pravnika za ljudska prava YUCOM, smatra da to ukazuje da država nije učinila dovoljno da pokaže da će unaprediti nezavisnost pravosuđa.

"Ono što je opšti stav mišljenja Venecijanske komisije je da nijedan amandman na Ustav koji je izradilo Ministarstvo pravde nije u potpunosti u skladu sa standardima i da svaki od tih članova mora pretrpeti određenu izmenu ako zaista želimo da dođemo do nezavisnog pravosuđa i samostalnog tužilaštva", navodi Antonijević.

Sa druge strane, nadležni su zadovoljni mišljenjem Venecijanske komisije.

"To pokazuje da smo bili na dobrom putu kada smo poslali predloge amandmana. Ono što je najvažnije kada je reč o predlogu budućih amandmana jeste da će Ministarstvo pravde svakako prihvatiti sva mišljenja koje je dala Venecijanska komisija", saopštila je ministarka pravde Nela Kuburović.

Nela Kuburović
Nela Kuburović

Jedna od preporuka je povodom amandmana za izbor sastava Visokog saveta sudstva, u kojoj Venecijanska komisija poziva vlasti da ga izmene kako bi se osigurao pluralizam unutar VSS jer, kako je saopštila Komisija, izbor pet nesudskih članova koje bira Narodna skupština otvara mogućnosti da polovina članova bude koherentna i saglasna sa željama trenutne vlade.

Milan Antonijević smatra da je ta primedba logična.

"Ona prati realnost i sam politički život unutar Skupštine Srbije koji se ne može nazvati najdemokratskijim. Naročito ako se pogleda kako danas izgledaju rasprave u parlamentu, koliko tu ima zloupotreba procedura i poslaničkih amandmana. Sve ukazuje na to da je Venecijanska komisija sa pravom zabrinuta za preveliki politički uticaj na Visoki savet sudstva", kaže Antonijević.

Dragana Boljević ističe da Venecijanska komisija po ovom pitanju nije pravila poređenje sadašnjeg ustavnog rešenja i onoga što se predlaže.

"Da je pravila poređenje, ona bi kao na dlanu mogla da vidi da su rešenja na kojima insistira naša vlast u stvari snižavanje već dostignutog nivoa", naglašava Boljević.

Venecijanska komisija istakla je i da važno da Visoki savet tužilaštva ne bude pod kontrolom vladajuće većine u Skupštini Srbije i da zadobije poverenje javnosti. Komisija je navela da predlog da se pet od 11 članova Visokog saveta tužilaštva bira u parlamentu stvara razlog za zabrinutost ako se uzme u obzir da u to telo ulaze i ministar pravde i vrhovni javni tužilac, kog takođe bira Skupština Srbije. U Komisiji su ukazali i da disciplinska odgovornost sudija i tužilaca nije precizno regulisana nacrtom ustavnih amandmana, već da se daje širok prostor za opoziv kako sudija tako i zamenika javnih tužilaca, kao i da treba izbegavati korišćenje termina "nestručnost" bez jasnog preciziranja o čemu se radi.

Na svima koji će činiti radnu grupu je da dođu do najboljeg rešenja za Srbiju: Milan Antonijević
Na svima koji će činiti radnu grupu je da dođu do najboljeg rešenja za Srbiju: Milan Antonijević

Milan Antonijević očekuje da će prvi sledeći korak biti formiranje radne grupe za izradu novih amandmana.

"Logično je da se očekuje i nastavak javne rasprave jer su neka od pitanja ostavljena otvorena. Komisija je dala preporuku za nekoliko rešenja, pa je na samom pravosuđu, Ministarstvu pravde i svima koji će činiti radnu grupu da dođu do najboljeg rešenja za Srbiju", navodi Antonijević.

Dragana Boljević smatra da bi vlast sada trebalo da uvaži mišljenje struke.

"Upravo je stav Venecijanske komisije bio da pitanja koja je struka pokrenula u stvari nisu dobro rešena. Sada bi Ministarstvo pravde trebalo da prihvati tu realnost, da u dobroj nameri organizuje raspravu i bude otvoreno za argumente i predloge", zaključuje Boljević.

Venecijanska komisija saopštila je da je spremna da pruži stručnu pomoć u primeni zakonskih rešenja. Sve izmene Ustava, kako je najavljeno, trebalo bi da da budu potvrđene na referendumu.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG