Dostupni linkovi

Institucije BiH do kraja juna na privremenom financiranju


Sjednica Vijeća ministara BiH u Sarajevu, 18. marta 2022.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine (BiH) donijelo je na sjednici 18. marta Odluku o privremenom financiranju institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za period april - juni 2022.

Za financiranje institucija BiH u ovom periodu odobrena su sredstva u iznosu 249.000.000 maraka (nešto više od 127 miliona eura).

Institucije u BiH su cijelu prošlu godinu funkcionirale na odlukama o privremenom financiranju, kao i prva tri mjeseca ove godine. To podrazumijeva da se iz državnog budžeta isplaćuje samo vanjski dug i osigurava osnovno funkcioniranje bez mogućnosti realizacije bilo kakvih novih projekata.

Nastavak financiranja višegodišnjih projekata koji su usvojeni u budžetima prethodnih godina, kao i programa posebnih namjena vršit će se iz sredstava koja su prenesena u skladu sa Zakonom o financiranju institucija BiH, odnosno osigurana namjenskim donacijama i drugim namjenskim sredstvima, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Bosna i Hercegovina nije usvojila budžet za proteklu 2021., kao ni za iduću 2022. godinu. Na sjednici Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine (PS BiH) 7. jula 2021. usvojen je Prijedlog zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2021. godinu, ali samo u prvom čitanju. Potrebno je da ga u istoj formi usvoji i Dom naroda PS BiH.

U proteklih 21 godinu, za koliko postoje podaci na internet stranici Ministarstva finansija i trezora BiH, država je samo pet puta budžet dobila navrijeme.

Zastupnici, ministri i drugi politički predstavnici iz RS ne sudjeluju u donošenju odluka u institucijama na nivou BiH otkako je bivši visoki predstavnik u BiH Valentin Inzko 23. jula nametnuo izmjene Krivičnog zakona BiH kojima je zabranjeno negiranje genocida i ratnih zločina.

Glasaju samo za odluke, kako su naveli, koje su u interesu građana RS-a.

Vijeće ministara BiH je 18. marta saopćilo da je upoznato i sa Informacijom Ministarstva financija i trezora o trenutnom statusu i potrebnim narednim koracima za usvajanje Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH, koja će biti dostavljena Parlamentarnoj skupštini BiH.

Informacija, kako se navodi sadrži kronološki pregled koraka koji prethode usvajanju budžeta institucija BiH, počevši od usvajanja Globalnog okvira fiskalne bilance i politika i BiH za period 2022 - 2024. godine.

To predstavlja prvi ključni korak za nastavak procesa pripreme budžetskih dokumenata, odnosno izradu dokumenta okvirnog budžeta za period 2022. - 2024. godine i Nacrta zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2022.

XS
SM
MD
LG