Dostupni linkovi

Beograd nije spreman za tehnički dijalog


Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić tokom obraćanja na sednici Saveta bezbednosti UN-a 3. augusta 2010. godine
Iako je šef UNMIK-a Lamberto Zannier pozvao Beograd i Prištinu na konstruktivni dijalog radi rešavanja otvorenih pitanja vitalnih za sve zajednice na Kosovu, analitičari u Beogradu smatraju da nema mnogo razloga za pretpostavku da će Beograd prihvatiti takav dijalog, bar ne do septembarskog zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, kojoj je već predat nacrt srpske rezolucije o Kosovu.

Dušan Janjić, koordinator Nove socijalne demokratije, za Radio Slobodna Evropa najpre kaže da dijalog nije bio glavna tema sednice Saveta bezbednosti, zbog čega će se izneta mišljenja i od strane Beograda i od strane Prištine verovatno tretirati kao preporuka koja nije obavezujuća.

A kad je u pitanju tehnički dijalog između dveju strana, kaže da ne očekuje da će Beograd u takve razgovore ući.

“Teško je poverovati da će Beograd u ovom periodu od mesec i po dana - s obzirom da je njegovo glavno očekivanje usmereno prema Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija - prihvatiti tu vrstu tehničkog ili bilo kog drugog dijaloga jer bi po sadašnjoj predstavi kojom se rukovodi narušio svoju pregovaračku poziciju. Naime, očekivanja Beograda su da Generalna skupština UN pozove ili omogući razgovore o statusu Kosova”, rekao je Janjić.
Očekivanja Beograda su da Generalna skupština UN pozove ili omogući razgovore o statusu Kosova”, smatra Dušan Janjić


Janjić smatra da je strategija Beograda i Moskve da pitanje statusa vrate na Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, a upitan na čemu će Srbija temeljiti takav zahtev kad je takva rasprava u Savetu bezbednosti već davno obavljena, sagovornik Radija Slobodna Evropa kaže:

“Argument koji će Beograd sigurno koristiti jeste samo mišljenje Međunarodnog suda pravde, koje u uvodu, kada obrazlaže nadležnosti, kaže da Generalna skupština UN može ponovo da raspravlja o statusu – i to je to što Beograd hoće da postigne nacrtom rezolucije – i da onda može da preporuči Savetu bezbedosti raspravu o statusu. Bez obzira što je već raspravljao, Savet bi morao da prihvati taj predlog i da ponovo o tome otvori raspravu. Mislim da na to idu Moskva i Beograd – da, dakle, pitanje o statusu Kosova vrate ka Savetu bezbednosti. Da li će i koliko će to pitanje otvarati - u ovom momentu teško je reći. Ja bih rekao da će ga držati što više u raspravama u Savetu bezbednosti, a da neće toliko insistirati na sednici."

Strategija Prištine i sponzora kosovske nezavisnosti je sasvim obrnuta. Ona će biti usmerena ka tome da se Savet bezbednosti što pre pozove da pripremi novu rezoluciju umesto postojeće Rezolucije 1244, smatra Janjić.

Kad su u pitanju životno važne oblasti i delatnosti, postoji veliki prostor za pregovaranje između Beograda i Prištine, iako će rešavanje nekih od životnih problema dodirnuti pitanje statusa, smatra Simeon Pobulić iz Saveta za međunarodne odnose.

“Koliko god mi možemo nešto da uradimo za albansko stanovništvo – da navedem, recimo, primer električne energije – još i više oni moraju da urade za naš živalj tamo i za neke naše interese, Navedimo, recimo, problem imovine koji nije regulisan Ahtisarijevim planom itd. Dakle, postoji veliki prostor za pregovaranje. Ako bi mi izašli sa jednim tako velikim pregovaračkim planom, on bi dodirnuo pitanje upravljanja, to jest statusa jer to ne bi moglo da se drži nepovezano. Mislim da Srbija treba da izađe sa pitanjima za koja misli da na Kosovu treba da se reše. Iako su vezana za status, ta povezanost nije takva da se ne može pristupiti razgovorima”, rekao je Pobulić.
Pobulić: Mislim da Srbija treba da izađe sa pitanjima za koja misli da na Kosovu treba da se reše


Sednica Saveta bezbednosti je pokazala da su najradikalniji zastupnici kosovske nezavisnosti – Sjedinjene Države, Velika Britanija, Francuska - izrazito zaoštrili retoriku prema Beogradu, sve više podržavajući Prištinu, ocenjuje politički analitičar Jovan Teokarević. U tom svetlu iznosi i sledeću ocenu:

“Mislim da nema šanse da se pokrenu – ono što Beograd traži – pregovori o statusu. Očigledno će biti da će se voditi razgovori između dve države”.

*****
A o stavovima kosovskih vlasti, ukoliko vas zanima, možete više pročitati u tekstu Priština: Tehnički razgovori samo na nivou država
XS
SM
MD
LG