Dostupni linkovi

Ministarstvo traži dokaze o zlostavljanju dece u ustanovama socijalne zaštite u Srbiji


Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Vlade Srbije pozvalo je grupu nevladinih organizacija, koje su iznele tvrdnje o sistemskom zlostavljanju dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u ustanovama socijalne zaštite, da neodložno i hitno dostave jasne dokaze o tim navodima.

Ministarstvo je u svom saopštenju naglasilo “da se u ustanovama socijalne zaštite primenjuju standardi koji su propisani Zakonom o socijalnoj zaštiti i Pravilnikom o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite”.

Međunarodna organizacija za ljudska prava osoba sa invaliditetom Disability Rights International (DRI) iz Vašingtona i Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S iz Srbije objavili su 24. juna istraživanje “Zaboravljena deca Srbije”.

“Ovaj izveštaj se zasniva na nalazima prikupljenim tokom 2019. godine i informacijama koje su DRI i MDRI-S prikupile do vremena njegovog objavljivanja i odnosi se prevashodno na položaj dece, ukazujući na kršenja ljudskih prava koja nisu razrešena i koja se i dalje dešavaju u institucijama socijalne zaštite”, navodi se u publikaciji.

Ove organizacije za ljudska prava osoba sa invaliditetom dale su 11 preporuka Vladi Srbije kako bi se u ustanovama gde žive deca sa mentalnim invaliditetom poboljšala njihova ljudska prava.

Više nevladinih organizacija za ljudska prava, koje su članice Platforme za saradnju sa mehanizmima UN za ljudska prava, saopštilo je 29. juna da "izražava duboku zabrinutost u vezi sa stanjem u institucijama socijalne zaštite i dokazima o sistemskom zlostavljanju dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u ovim ustanovama".

U saopštenju se navodi da time Srbija "krši međunarodne obaveze kao i sopstveni Ustav i zakone kojima se zabranjuje diskriminacija na osnovu invaliditeta".

Kako se navodi u saopštenju, posebnu zabrinutost izaziva "ćutanje administracije i odbijanje da o nalazima istraživanja razgovara sa organizacijama civilnog društva".

Potpisnice ovog saopštenja su Beogradski centra za ljudska prava, Komitet pravnika za ljudska prava - Yucom, A11 - Inicijativa za ekonomska i socijalna prava, Centar za prava deteta, Astra, Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom, Međunarodna mreža pomoći i Mreža organizacija za decu.

Ministarstvo u svom saopštenju navodi da je “iznošenje paušalnih tvrdnji o ovako ozbiljnom kršenju zakona i standarda krajnje neodgovorno i neozbiljno” i optužuje organizacije za “urušavanje sistema socijalne zaštite i uznemirenja javnosti”.

Ovo ministarstvo je u saopštenju navelo da je u martu 2021. delegacija Komiteta protiv torture, nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja Saveta Evrope “obišla dve ustanove socijalne zaštite i u preliminarnom izveštaju nije navela primedbe na poštovanje ljudskih prava korisnika u periodu epidemije”.

XS
SM
MD
LG