Dostupni linkovi

Dragan Čović - loš matematičar


RSE
U prezentiranom izvještaju, vršilac dužnosti glavnog revizora Samir Mušović ističe kako su tri člana Predsjedništva BiH, na početku svog mandata, prenjeli svoja ovlaštenja za finasijsko poslovanje na odgovarajuće institucije i ovlaštene radnike u Predsjedništvu.
MUŠOVIĆ
Prenos ovlasti je bio ispravan, ali nije bio dovoljno nadziran. Te servisne službe nisu imale dovoljno izgrađen sistem internih kontrola, nisu kontrolisale troškove u momentu njihovog nastanka i u momentu zaključivanja obligacionih odnosa.
RSE
Nakon konstatacije prisutnih novinara da prezentirani revizorski izvještaj više liči na opravdanja pročitana u korist članova bh. Predsjedništva, uslijedilo je i pitanje: da li je bilo pritisaka na Ured za reviziju?
MUŠOVIĆ
Nama niko nije službeno prijetio, ali nam je, na jedan interesantan način objašnjeno da poslije ovog posla ne možemo očekivati novi posao. Pritisci su u kuloarima. Radili smo po noći, jer smo tokom radnog vremena trpjeli pritisak, ali smo naveče završavali izvještaj.
RSE
Uslijedila su potom i konkretna pitanja. Zamjenik glavnog revizora Dragan Kulina govorio je o spornom računu Dragana Čovića, na kojem je iznos od 2.000 maraka, a kojim je plaćena večera za dvoje.
KULINA
Taj račun je napravljen negdje 23. 07. I na tom računu piše da su na večeri bile dvije osobe. Taj račun je matematički netačan, jer tamo piše da 2x50 iznosi 750 i da 2x200 iznosi 1.200. Mi, znači, nismo dovodili u pitanje člana Predsjedništva ili bilo koga da organizuje neku večeru, naravno da član Predsjedništva to mora moći. Samo smo tražili da piše za koga je bila organizovana večera i da je taj račun morao biti reklamiran, jer nije matematički ispravan. Neko ko je likvidirao taj račun, trebao je vratiti taj račun i tražiti da se dostavi ispravan račun.
RSE
Zaključak Ureda za reviziju glasi: u BiH ne postoje pravila javne potrošnje.
MUŠOVIĆ
Ako nema normiranih pravila, ako nema pravila potrošnje, onda nema ni kršenja tih pravila. Pa, ako nema kršenja, nema ni postupaka pre4d tužilaštvom i tako dalje.
RSE
U uređenim zemljama za deset minuta bi se znalo ko je u sličnim slučajevima prekršio pravila, kaže Mušović. U Bosni i Hercegovini je, nakon ukazanih nepravilnosti u sedam državnih institucija, sada sve na Parlamentu i pravosudnim organima.
XS
SM
MD
LG