Dostupni linkovi

Srbija: Usvojen Akcioni plan za primenu Strategije unapređenja položaja osoba sa invaliditetom


Zgrada Vlade Srbije, Beograd

Vlada Srbije usvojila je Akcioni plan za sprovođenje Strategije unapređenja položaja osoba sa invaliditetom od 2020. do 2024. godine, u periodu od 2021. do 2022. godine.

U saopštenju koje je 8. aprila objavilo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja podseća se da je Vlada Srbije 5. marta prošle godine donela Strategiju unapređenja položaja osoba sa invaliditetom za period od 2020. do 2024. godine, s ciljem unapređenja i poboljšanja sveukupnog društvenog i ekonomskog položaja osoba sa invaliditetom i njihovog ravnopravnog učešća u društvu.

Istaknuto je da se donošenjem Akcionog plana i njegovim sprovođenjem tokom prvog dvogodišnjeg perioda važenja Strategije stvaraju uslovi za izjednačavanje mogućnosti osoba sa invaliditetom u uživanju svih građanskih, političkih, ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava, uz puno poštovanje njihovog dostojanstva i individualne autonomije, obezbeđivanja nezavisnosti, slobode izbora i potpunog učešća u svim oblastima društvenog života, uključujući i život u zajednici.

Precizirano je da je Akcionim planom predviđen niz mera i aktivnosti čija realizacija doprinosi ostvarenju tri posebno istaknuta cilja: povećana društvena inkluzija osoba sa invaliditetom, obezbeđenje uživanja prava osoba sa invaliditetom na poslovnu sposobnost i porodični život na ravnopravnoj osnovi sa drugima i efikasna zaštita od diskriminacije, nasilja i zlostavljanja, kao i sistemsko uvođenje perspektive invaliditeta u donošenje, sprovođenje i praćenje javnih politika.


XS
SM
MD
LG