Dostupni linkovi

Ministarstvo zdravstva FBiH: Provešćemo odluku Ustavnog suda


Tabla na zgradi Ustavnog suda FBiH

Pomoćnik ministra zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) i član Kriznog štaba tog bosanskohercegovačkog entiteta Goran Čerkez rekao je za Radio Slobodna Evropa (RSE) da Ministarstvo zdravstva još nije dobilo odluku Ustavnog suda BiH koja se odnosi mjeru donesenu za suzbijanje širenje korona virusa, a odnosi se na zabrane kretanja od 23 sata do 5 sati ujutro.

„Kada je dobijemo jasno je da ćemo je provesti u okviru svoje nadležnosti“, odgovorio je Čerkez na upit Radio Slobodna Evropa (RSE).

Ustavni sud Bosne i Hercegovine (BiH) na sjednici 22. decembra, između ostalog, ustvrdio je da mjera ograničenog kretanja, te nošenja maski na otvorenom, što je mjera Kriznog štaba Kantona Sarajevo, predstavlja kršenje osnovnih ljudskih prava.

"U konkretnom slučaju u pitanju su kršenja prava na privatni život i na slobodu kretanja, koja su izvršena naredbama uskih segmenata izvršne vlasti o obaveznom nošenju zaštitnih maski i o ograničenju kretanja, kriznih štabova ministarstava zdravstva", navdeno je u odluci Ustavnog suda.

U Federaciji BiH od 11. novembra na snazi je mjera zabrane kretanja od 23 do 5 sati ujutro, dok je Krizni štab Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo (KS) od 15. oktobra naredio na području ovog kantona obavezno nošenje zaštitne maske i u zatvorenom i na otvorenom prostoru.

Istovremeno, Krizni štab Federacije FBiH na sjednici 22. decembra, najavio je da će policijski organi i druge nadležne institucije prije dočeka novogodišnjih praznika poduzeti odgovarajuće preventivne mjere, uključujući i represivne mjere i radnje tokom dočeka Nove godine.

Krizni štab je na sjednici 17. decembra donio odluku da se uvodi zabrana organizovanog dočeka Nove Godine.

Advokatica Nina Kisić iz Sarajeva, koja je zastupala apelante u oba slučaja, kaže za RSE, da Ustavni sud nije dao rok do kada se trebaju prilagoditi donesene mjere, već je stavljena oznaka hitno, što kako kaže Kisić, znači 'što prije'.

Mjere o zabrani kretanja, te obaveznom nošenju maski na otvorenom, Ustavni sud BiH nije ukinuo, već se te mjere trebaju uskladiti sa Ustavom BiH i Evropskom kovencijom o ljudskim pravima.

„ Ustavni sud je upravo u svojoj odluci i zahtijevao od najviših organa zakonodavne i izvršne vlasti da odmah preduzmu mjere iz svoje nadležnosti kako bi svako eventualno miješanje u ustavna prava bilo u skladu sa standardima iz Ustava BiH i Evropske konvencije, te da u svojoj odluci i o tome na odgovarajući način obavjesti javnost i Ustavni sud BiH“, kaže Kisić za RSE.

Ova sarajevska advokatica kaže da konkretnom slučaju Ustavni sud je smatrao da same naredbe oba krizna štaba 'ne ispunjavaju standarde pravne države' odnosno 'ne ispunjavaju standarde demokratskog poretka'.

Ona napominje da je Ustavni sud prebacio teret na Vladu Federacije i Parlament Federacije kako bi što hitnije donijeli mjere u skladu sa odlukama Ustavnog suda.

„Niko od nas ne smatra da nikakve mjere borbe protiv pandemije Covid-19 i širenja zaraze ne treba postojati. Ono što svi smatramo, a očigledno sada i Ustavni sud, da ove mjere trebaju na neki način postojati i obavezno se sprovoditi ali u svijetlu zaštite ljudskih prava“, istakla je ona.

Sudija Evropskog suda za ljudska prava Faris Vehabović kaže za RSE da svaka država treba da reguliše svakodnevene stuacije na način da je to odgovarajuće za okolnosti u kojima se država nalazi i stanovništvo naravno a za koje država treba da se brine.

„Tako i donošenje ovih mjera s tim da su naravno mjere koje donosi država mogu biti predmet preispitivanja od strane tijela koja se bave zaštitom ljudskih prava ukoliko te mjere zadiru u poštivanje individualnih ljudskih prava“, objasnio je on.

Vehabović ističe da je prilikom razmatranja mjera neophodno da se uzme u obzir nekoliko elemenata.

„To su prije svega da su odluke koje su donesene zakonite, da su neophodne u demokratskom društvu i da se napravi balans između prava pojedinaca i javnog interesa u odnosu na odluku koju je donijela država“.

On je podjestio da su mjere zabrane kretanja u određenom periodu još uvijek na snazi u Njemačkoj, Francuskoj i nizu zapadnih zemalja.

Ustavni sud BiH je 22. aprila ocjenio da su zabranama kretanja za starije od 65 godina i mlađim od 18 godina u Federaciji BiH na početku pandemije prekršena ljudska prava.

Naredbama Federalnog štaba Civilne zaštite od 20. i 27.marta, kojim je naređena zabrana kretanja licima mlađim od 18 godina i starijim od 65 godina na području Federacije Bosne i Hercegovine, prekršeno je pravo na slobodu kretanja iz člana II/3.m Ustava Bosne i Hercegovine i člana 2.

Protokola broj 4 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (Evropska konvencija) u odnosu na apelante i sva ostala lica u relevantno istoj činjeničnoj i pravnoj situaciji.

Tada je naloženo Vladi Federacije i Federalnom štabu Civilne zaštite da u roku od tri dana obavijeste Ustavni sud o provođenju naloga iz ove odluke.

Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine je donesena nakon više apelacija koje su podnijeli građani protiv naredbi Štaba civilne zaštite Federacije BiH.

XS
SM
MD
LG