Dostupni linkovi

Ustavni sud: Zabranom kretanja u FBiH prekršena ljudska prava


Ustavni sud BiH
Ustavni sud BiH

Naredbama Federalnog štaba Civilne zaštite od 20. i 27.marta 2020.godine kojim je naređena zabrana kretanja licima mlađim od 18 godina i starijim od 65 godina na području Federacije Bosne i Hercegovine, prekršeno je pravo na slobodu kretanja iz člana II/3.m Ustava Bosne i Hercegovine i člana 2. Protokola broj 4 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (Evropska konvencija) u odnosu na apelante i sva ostala lica u relevantno istoj činjeničnoj i pravnoj situaciji.

Ovo je odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine sa današnje elektronske sjednice. Naloženo je Vladi Federacije Bosne i Hercegovine i Federalnom štabu Civilne zaštite da, u roku od pet dana od dana prijema ove odluke, usklade Naredbu Federalnog štaba Civilne zaštite od 27. marta 2020. godine sa standardima iz Ustava Bosne i Hercegovine i Protokola broj 4 uz Evropsku konvenciju.

Dalje je naloženo Vladi Federacije i Federalnom štabu Civilne zaštite da u roku od tri dana obavijeste Ustavni sud o provođenju naloga iz ove odluke.

Kako se navodi na web stranici Ustavnog suda BiH, „aApelacije su odbijene u dijelu zahtjeva da se ukine Naredba Federalnog štaba Civilne zaštite od 27. marta 2020. godine.

Prema mišljenju Ustavnog suda, osporene mjere ne ispunjavaju zahtjev proporcionalnosti iz člana 2. Protokola broj 4 uz Evropsku konvenciju, zato što se iz osporenih naredbi ne vidi na čemu su zasnovane procjene Federalnog štaba Civilne zaštite da sporne grupe na koje se mjere odnose nose veći rizik da će se zaraziti ili prenijeti zarazu Covidom 19.

Dalje, nisu razmatrane mogućnosti uvođenja blažih mjera ako takav rizik opravdano postoji, nisu striktno vremenski ograničene, niti je utvrđena obaveza njihovog redovnog preispitivanja kako bi se osiguralo da traju samo onoliko koliko je to „neophodno“ u smislu člana 2. Protokola broj 4 uz Evropsku konvenciju, odnosno da se ublaže ili ukinu čim situacija to dozvoli“, navodi se na internet stranici Ustavnog suda BiH, uz objašnjenje da će odluka u cijelosti biti objavljena tokom dana.

Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine je donesena nakon više apelacija koje su podnijeli građani protiv naredbiŠtaba civilne zaštite Federacije BiH o mjerama ograničenja kretanja za djecu mlađu od 18 godina iza osobe starije od 65 godina.

XS
SM
MD
LG