Dostupni linkovi

UO PIC-a podržao rad Centralne izborne komisije i pozvao na održavanje izbora u Mostaru


Zgrada OHR u Sarajevu

Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini (PIC) nakon dvodnevnog zasjedanja pozvao je bh. vlasti da pripreme i usvoje akcioni plan za 14 ključnih prioriteta iz mišljenja Evropske komisije i započnu njegovu implementaciju.

Politički direktori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira pozdravili su inicijativu Predsjedništva BiH da predvodi reforme sa ciljem ispunjavanja ovih prioriteta.

“U tom smislu, Upravni odbor PIC-a je pozvao sve aktere da sarađuju u cilju postizanja napretka BiH na njenom putu ka EU”, piše u komunikeu PIC-a.

Među prioritetima koje bosanskohercegovačke vlasti trebaju uraditi su imenovanje nove Vlade Federacije BiH, kao i vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona i Kantona 10.

“Vlade su još uvijek neimenovane, a ovi kantoni funkcioniraju s vladama iz prethodnih mandata koje su na vlasti više od godinu i po nakon održavanja općih izbora u oktobru 2018. godine”, navedeno je u službenoj obavijesti Upravnog odbora PIC-a.

Upravni odbor PIC-a pozdravio je napore vlasti na svim nivoima u borbi protiv pandemije COVID-19.

“Stavljanjem po strani aktualnih političkih nesuglasica, funkcioniranje institucija zaduženih za donošenje odluka na državnom nivou imalo je ključnu ulogu u borbi protiv pandemije”, navedeno je u službenoj obavijesti Upravnog odbora PIC-a.

S tim u vezi pozdravili su i odluku Vijeća ministara BiH o raspodjeli zajma od 330 miliona eura Međunarodnog monetarnog fonda u skladu sa postojećim dogovorom

Kako je navedeno u komunikeu, Upravni odbor PIC-a zabrinut je zbog izvještaja o sumnjivim nabavkama tokom trajanja pandemije u iznosima od nekoliko miliona konvertibilnih maraka javnih sredstava. Ovo se jednako odnosi na trošenje javnih sredstava poreskih obveznika, kao i na trošenje sredstava iz zajmova i grantova međunarodne zajednice.

Upravni odbor PIC-a poziva organe vlasti na državnom nivou da prioritetno usvoje izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama koje imaju za cilj bolje usklađivanje sa pravnom stečevinom Evropske unije.

Pozvali su i sve nadležne agencije za provedbu zakona da istraže i krivično procesuiraju sumnjive slučajeve.

Upravni odbor PIC-a pozvao je sve organe vlasti da što prije osiguraju donošenje izmjena i dopuna Zakona o VSTV-u.

Osudili su stalne prijetnje organa vlasti Republike Srpske da će se povući iz državnih institucija i blokirati procese donošenja odluka na državnom nivou izrazivši podršku radu Ustavnog suda BiH i njegovih sudija.

Upravni odbor PIC-a podržao je rad Centralne izborne komisije (CIK) u vezi s pripremama za lokalne izbore 2020. godine.

PIC apeluje na organe vlasti BiH da što prije usvoje državni budžet za 2020. godinu kako bi se omogućilo neometano funkcionsanje državnih institucija, uključujući i CIK, kao i obavljanje njihovih ustavnih i pravnih nadležnosti.

Upravni odbor PIC-a poziva Vijeće ministara BiH da, u međuvremenu, donese specijalnu odluku o rashodima u skladu sa Zakonom o financiranju institucija Bosne i Hercegovine.

“CIK je nezavisno tijelo čije ovlasti proizlaze iz Izbornog zakona BiH, a da entitetske izborne komisije nemaju nadležnosti u organiziranju izbora, izuzev nadležnosti koje im povjeri CIK, i da moraju djelovati u skladu sa Izbornim zakonom BiH”, navedeno je u službenoj obavjesti.

Upravni odbor PIC-a je također pozvao političke aktere da hitno provedu odgovarajuće odluke Ustavnog suda BiH i Evropskog suda za ljudska prava u vezi sa lokalnim izborima u Mostaru.

Bh. vlasti treba da pronađu prihvatljiv dogovor u okviru roka koji je utvrdio Evropski sud, te da osiguraju da se ove godine u Mostaru konačno održe slobodni i demokratski izbori prvi put nakon 2008. godine.

Upravni odbor PIC-a će svoj sljedeći sastanak održati 1. i 2. decembra 2020. godine.

Ruska Federacija se ne slaže s ovim komunikeom, saopšteno je iz OHR-a.

XS
SM
MD
LG