Dostupni linkovi

Zaduženi u švajcarcima u Srbiji: Protest dok sud ne odluči


Švajcarski franci, ilustrativna fotografija

Udruženje za zaštitu korisnika bankarskih usluga "CHF Srbija" najavilo je za četvrtak 21. mart protest ispred Vrhovnog kasacionog suda u Beogradu, odakle, kako kažu, neće otići dok se predstavnici te institucije ne izjasne o problemu sa isplatom kredita u švajcarskim francima (CHF).

Građani koji su pre više od deset godina uzeli stambene kredite indeksirane u švajcarskim francima na­šli su se u ve­li­kim du­go­vi­ma zbog enorm­nog po­ve­ća­nja kur­sa švaj­car­skog fran­ka u od­no­su na sve osta­le svet­ske va­lu­te.

„Protest počinje ispred Ustavnog suda jer smo prošle godine podneli inicijativu za donošenje mišljenja o ustavnosti Zakona iz 2011. godine po kome se zabranjuju krediti indeksirani u švajcarskim francima, a pri tom su naši krediti ostali na snazi do kraja roka otplate. Posle toga ćemo Predsedništvu i Vladi Srbije predati predlog Zakona za dinarizaciju svih kredita i zabranu prodaje prve nepokretnosti koja je kupljena iz tog kredita. Onda se spuštamo do Vrhovnog kasacionog suda odakle ne idemo dok ne iznesu stav da li su ovi krediti ništavni ili ne“, kaže Sanja Vujanović iz udruženja "CHF Srbija".

Iako su od 2016. godine održali niz protesta, a neka od udruženja građana i mesecima kampovali ispred zgrade Vlade Srbije, dogovora sa državom do danas nema. Srbija je, uz BiH, jedina zemlja ko­ja i da­lje na­pla­ću­je kre­di­te u švaj­car­skim fran­ci­ma, ka­ko u nov­cu ta­ko i u za­ple­ni ne­kret­ni­na ku­plje­nih švaj­car­ci­ma.

„Želimo da krediti budu vraćeni u prvobitno stanje, odnosno da se isključi indeks i da to budu dinarski krediti kakvi i jesu dati. Prošle godine smo dobili obećanje Vrhovnog kasacionog suda da će svi predmeti koji su do tada kod njih stigli biti rešeni i da će se nižestepenim sudovima dati nalog da ubrzaju suđenja i da sude prema praksi EU. Sudski procesi zakazuju se na periode između 18 i 12 meseci, a banke u međuvremenu imaju pravo da raspolažu hipotekom kako god hoće, prodaju ih i ljudi masovno ostaju na ulicama“, kaže Vujanović.

Presudom Evrop­skog su­da iz 2017. godine u vezi kredita u švajcarskim francima C-186/16 u Rumuniji, potvrđeno je da su finansijske institucije i poslovne banke, bile dužne da potrošače obaveste o svim ekonomskim posledicama i rizicima u vreme kada su takve kredite nudili na tržištu, a što one nisu učinile. Ova presuda bila je istorijska za veliki broj dužnika u evropskim zemaljama koje su pratile praksu Evropskog suda, no Srbija to nije učinila.

U Srbiji ima oko 22.000 ljudi sa kreditima indeksiranim u švajcarskim francima, koji su od banaka pozajmili oko 800 miliona evra.

XS
SM
MD
LG