Dostupni linkovi

YUCOM i ACDC apeluju na vlasti Kosova i Srbije


Sud u Mitrovici

Komitet pravnika za ljudska prava YUCOM iz Beograda i Centar za zastupanje demokratske kulture ACDC iz Mitrovice pozvali su vlasti Srbije i Kosova na odgovornu provedbu Sporazuma o pravosuđu zaključenog prije godinu dana u okviru Briselskog dijaloga Beograda i Prištine.

Sporazum o pravosuđu predviđa integraciju srpskih sudija, tužilaca i administrativnog osoblja u kosovsko pravosuđe, uključujući obezbjeđenje i adaptaciju objekata za potrebe sudova i tužilaštava.

Srpske sudije i tužioci su položili zakletvu pred kosovskim institucijama 24. oktobra 2017. godine. Ukupno je 40 sudija i 13 tužilaca položilo zakletvu, čime su zvanično integrisani u kosovsko pravosuđe, a primjena Sporazuma je otpočela 6. novembra 2017. godine.

YUCOM i ACDC pozvali su vlasti i da redovno izvještavaju javnost o provedbi Sporazuma.

"Izražavamo zabrinutost što je ovaj Sporazum zavređivao punu pažnju srpskih i kosovskih vlasti isključivo do momenta početka primene, a da od tada ne postoji niti jedna zvanična informacija o primeni, niti od Vlade Srbije, niti od Vlade Kosova. Javnost se o implementaciji Sporazuma i realnom funkcionisanju integrisanog pravosuđa informiše isključivo putem retkih medijskih priloga.

"I za Beograd i za Prištinu", navodi se u saopštenju, "primena ovog Sporazuma predstavlja važan korak u ispunjavanju merila na njihovom evropskom putu.

"Akcionim planom za Poglavlje 23 i obavezama iz Poglavlja 35 predviđena je aktivna uloga Srbije u obezbeđivanju primene odredaba o pravosuđu, dok su vlasti na Kosovu dužne da omoguće adekvatno funkcionisanje integrisanog pravosuđa po jednakim uslovima kao drugih pravosudnih institucija", podsjeća se u saopštenju i naglašava da neadekvatna primkena Sporazuma samo dodatno šteti građanima.

"Organizacije civilnog društva koje prate primenu Sporazuma do sada su uočile da preuzimanje i rešavanje predmeta od srpskih sudova nije otpočelo. Potrebno je rešiti problem neadekvatnog prevoda i povećati broj prevodilaca u integrisanim sudovima, ali i pripravnika. Dodatno, ne postoji kontinuitet u priznavanju odluka koje su ranije donete. U četiri opštine na severu Kosova notarske službe uopšte nisu organizovane, a veliki problem predstavlja i nedostatak adekvatne tehničke opreme i drugih sredstava za rad integrisanim sudijama i tužiocima", saopštili su YUCOM i ACDC.

XS
SM
MD
LG