Dostupni linkovi

Utvrđena mapa puta za obnovu Šengena


Ilustracija Šengen oblasti

Evropska komisija predstavila je danas konkretne korake potrebne da se vrati red u upravljanje spoljnim i unutrašnjim granicama EU sa ciljem da se sve granične kontrole unutar EU ukinu što prije, a najkasnije do kraja godine.

Šengenski prostor bez unutrašnjih granica, koji je donio velike koristi evropskim građanima i kompanijama, posljednjih mjeseci ugrožen je zbog izbjegličke krize i od jesenas je osam članica EU uvelo kontrole na svojim granicama.

"Naš cilj je da uklonimo sve kontrole na unutrašnjim granicama što prije, najkasnije do decembra 2016. Za to nam je potreban koordinisan evropski pristup ... umjesto sadašnjeg 'pačvorka' unilateralnih odluka", istakao je potpredsednik Komisije Frans Timermans (Timmermans).

Timermans je rekao da mjere iz mape puta moraju da se primijene u potpunosti kako bi se ojačala kontrola spoljnih granica i unaprijedilo funkcionisanje sistema azila.

"Takodje moramo nastaviti da radimo sa Turskom na punoj primjeni Zajedničkog akcionog plana i značajnom smanjenju priliva (migranata)", dodao je potpredsjednik EK.

Podsjećajući da je u decembru predstavila ambiciozan prijedlog evropske granične i obalske straže, EK je istakla da je imperativ da Evropski parlament i Savet usvoje taj predlog najkasnije u junu kako bi postao operativan tokom ljeta.

Komisija je pozvala članice i Fronteks da odmah počnu pripreme za prelazak na novi sistem granične i obalske straže, posebno s obzirom na potrebe u ljudstvu i tehnici.

Kada je riječ o Grčkoj, koja trpi veliki pritisak zbog priliva migranata, navodi se da će eksperti Komisije nastaviti da sarađuju sa grčkim vlastima, kao i da u toj zemlji treba da se obavi 100 odsto identifikacija i registracija svih koji su ušli.

Smanjenju broja migranata koji stižu u Grčku trebalo bi da doprinese i sprovođenje Zajedničkog akcionog plana EU-Turska.

U međuvremenu, dok se pooštravaju kontrole na granicama na zapadnobalkanskoj ruti, priliv migranata u Grčku raste, kao i broj onih koji su "zarobljeni" u toj zemlji, pa je još značajnije da članice počnu da provode odluku o preraspodjeli izbeglica.

Komisija je istakla i da sadašnji pristup reagovanja na problem "u talasima" nije ni legalan ni politički prihvatljiv.

Kada je riječ o unutrašnjim kontrolama granica, Komisija je navela da privremene kontrole treba da budu izuzetne i proporcionalne cilju povratka na uobičajenu situaciju u što kraćem roku.

Navodi se i da će Komisija, ako i poslije 12. maja migratorni pritisci budu jaki, uz ozbiljne nedostatke u kontroli spoljnih granica, preporučiti Savjetu da usvoji koherentan pristup kontroli unutrašnjih granica.

Komisija po članu 26 Šengenskog kodeksa može da preporuči, što treba da usvoji Savjet, uvođenje kontrole na svim ili specifičnim dijelovima granica jedne ili više članica, pri čemu se takva mjera smatra posljednjim pribježištem.

Kontrole mogu biti uvedene na šest mjeseci i isto toliko produžavane u periodu od najviše dvije godine.

Prema procjenama Komisije, uspostavljanje graničnih kontrola u šengenskom prostoru koštalo bi između pet i 18 milijardi eura godišnje, odnosno 0,05-0,13 odsto BDP.

XS
SM
MD
LG