Dostupni linkovi

Žene brojnije, ali u BiH vladaju muškarci


U BiH živi nešto više žena (50,9 posto) nego muškaraca (49,1 posto).

Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine objavila je publikaciju "Žene i muškarci u BiH, 2017" koja nudi brojne zanimljive podatke o slabijem i jačem polu.

Osim ključnog podatka da je u BiH u vrijeme popisa stanovništva u oktobru 2013. godine živjelo ukupno 3.531.159 osoba, od čega 1.798.889 žena i 1.732.270 muškaraca, ponuđeni su i drugi parametri o položaju, životu i smrti, žena i muškaraca u bh. društvu.

Uz osnovni podatak da u BiH živi nešto više žena (50,9 posto) nego muškaraca (49,1 posto), navodi se da od 2009. godine postoji trend negativnog prirodnog priraštaja, što znači da u jednoj godini umre više osoba nego što ih se rodi.

Prosječna starost umrlih osoba je 73,4 godine – žene u posjeku umiru sa 76 a muškarci sa 70 godina života. Prema uzroku smrti na prvom mjestu su bolesti srca i krvnih žila a na drugom su tumori.

Predstavljen je i koeficijent maskuliniteta koji predstavlja broj muškaraca na 100 žena.

Prema podacima Popisa stanovništva iz 2013. godine, najveća stopa je u starosnoj grupi od 15 do 19 godina, gdje na 100 žena dolazi skoro 106 muškaraca. Idući prema starijoj životnoj dobi, ova stopa opada, pa u najkasnijoj starosnoj grupi (iznad 85 godina), na 100 žena dolazi oko 48 muškaraca.

Od ukupnog broja domaćinstava, 46 posto ih živi u gradskom tipu naseljenog mjesta, dok 54 posto domaćinstava živi u ruralnim dijelovima države. Porodice prosječno imaju tri člana.

U BiH se svake godine rodi oko 3-4 posto više muške djece, a gotovo u istom procentu umire više muškaraca u odnosu na žene. Prosječna starost majke prema rođenju prvog djeteta je 27 godina.

U posljednjoj deceniji je zabilježen trend stalnog povećanja godina starosti pri sklapanju prvog braka, što znači da žene i muškarci sve kasnije ulaze u bračne vode.Tako je u publikaciji navedeno da je prosječna starost žene pri zaključenju prvog braka nešto iznad 26 a muškaraca iznad 29 godina života.

Svaki sedmi brak u 2016. godini, u odnosu na sklopljene brakove u istoj godini je završio razvodom, tako da je došlo do razvoda oko osam hiljada brakova. Najveći broj razvoda je u životnoj dobi od 40 do 49 godina.

Od ukupnog broja porodica sa jednim roditeljem, 81 posto su porodice u kojima sa djecom žive majke, a 19% porodice sa ocem.

Što se politike i političkog života tiče, tu su dominatni muškarci. Procenat žena u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH je 23,8 posto, dok je u Domu naroda zastupljenost žena 13,3 posto. To znači da je 10 žena a 32 muškarca u Predstavničkom domu. U Domu naroda su dvije žene i 13 muškaraca.

Najviše poslanika u Skupštini BiH je u dobi od 50-59 godina a ni jedan nije mlađi od 30 godina.

Na lokalnim izborima u 2016. godini izabrano je samo šest žena za načelnice opština (Istočni Drvar, Jezero, Kalinovik, Mrkonjić Grad, Novo Goražde i Visoko). Ni jedna žena nije gradonačelnica.

Među ambasadorima BiH u svijetu, tek je 12 žena a 44 muškarca.

Ukupna stopa nepismenosti u BiH, prema Popisu iz 2013. godine bila je 2,82. Stopa nepismenosti za muškarce je iznosila 0,79, a za žene čak 4,76.

Najveća stopa nepismenosti je u grupi starijih žena i iznosi 5,29 za žene starosti 55-69 godina i čak 25,85 za žene starije od 70 godina, što znači da je svaka četvrta žena strarija od 70 godina u BiH nepismena.

Najpopularnija muška imena poslije 2000. godine su Marko, Luka, Amar a ženska – Sara, Ajla, Amina. Pedeset godina ranije djeca su najčešće dobijala imena: Milan, Dragan, Mirsad, Nada, Fatima, Dragica.

Takođe, među popularnim imenima su: Alma, Edin, Goran, Sanela, Ivana…

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG