Dostupni linkovi

Mali broj prijava protiv korupcije u zdravstvu


Korupcije su svjesni i zdravstveni radnici

Samo jedna prijava korupcije u oblasti zdravstva u BiH. Da bi se korupcija smanjila potrebne su sistemske mjere i potpuna reforma zdravstva, smatraju stručnjaci za boru protiv korupcije.

"Svjesni smo da je korupcija prisutna u svim segmentima društva i zdravstvu pa i u ovoj ustanovi. Međutim zdravstvo je specifično i uvijek se percipira kao jedna od oblasti gdje je korupcija najizraženija mada možda to i nije tako", kaže zamjenik direktora JZU Brčko distrikta Dušan Stokić

'Plave koverte' i drugi rizici

Pod korupcijom u zdravstvu u svakodnevnom životu najčešće se podrazumijeva davanje mita u novcu za pružanje medicinskih usluga.


Osim "plavih koverti" postoje i znatno složeniji oblici korupcijskih rizika kaže direktor Transparency Internationala Bosne i Hercegovine Srđan Blagovčanin.

“Mnogo veći problemi odnose se na procese javnih nabavki u zdravstvu. Imajući u vidu da se enormne sume novca troše u zdravstvu, oko tri milijarde KM (oko 1,5 milijardi evra), te netransparentnost ovog procesa, može se samo zamisliti koliko tog novca završi tamo gdje ne bi trebalo. Treći nivo problema odnosi se na činjenicu da se na menadžerske pozicije imenuju ljudi po stranačkoj pripadnosti, a ne stručnosti", kaže Blagovčanin.

U zdravstvu u Bosni i Hercegovini korupcija je na visokoj razini što pokazuju i revizorski izvještaji i percepcija građana, ali se ovakvi slučajevi nedovoljno prijavljuju, kaže Direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK) Hasim Šabotić

"Agencija za prevenciju korupcije zaprimila je u 2017. šest, u 2018. jednu, a u 2019. godini dvije prijave. Razlozi bi mogli biti to što sektor zdravstva nije u nadležnosti države nego entiteta, kantona i Brčko distrikta, te postoji mogućnost da građani to prijavljuju nižim nivoima vlasti koji se bave procesuiranjem i otkrivanjem koruptivnih krivičnih djela. S druge strane, postoji mogućnost straha građana da ne bi trpili štetne posljedice kada u narednom periodu zahtijevaju liječničku pomoć”, objašnjava Šabotić.

"Nelogično je da magnet koji je koštao million evra ima godinu dana garantni rok, dok fen od 40 KM ima dvije", smatra bivši ministar zdravstva RS
"Nelogično je da magnet koji je koštao million evra ima godinu dana garantni rok, dok fen od 40 KM ima dvije", smatra bivši ministar zdravstva RS

Potencijalna područja Korupcije u zdravstvu, prema mišljenju bivšeg ministra zdravstva entiteta Republika Srpska Slobodana Stanića su i nabavke medicinske opreme, lijekova i potrošnog materijala u ustanovama javnog zdravstva.

“Nelogično je da magnet koji je koštao million evra ima godinu dana garantni rok, dok fen od 40 KM ima dvije ili neko auto pet godina garancije. Gdje su mjere za suzbijanje korupcije u zdravstvu. Ja ih ovdje ne vidim. Ne mislim sada da neko hvata neke lopove, ali recimo mjera da sve apoteke moraju biti jednako procentualno plaćene suzbija to da neko uzme novac da bi nekoj apoteci uplatio sredstva prije vremena, a drugoj da ne plati”, kaže Stanić.

'Promijeniti kompletan sistem'

Bosna i Hercegovina ima i najskuplje lijekove u regionu što kod građana izaziva sumnju da u ovoj oblasti koja je vezana za zdravstvo postoji korupcija koja je vezana za farmaceutske lobije.

Zdravstveni sektor je specifičan i da bi se iskorijenila korupcija u njemu mora se promijeniti kompletan sistem i izvršiti potpuna reforma, smatraju sagovornici RSE.


"Da bi se iskorijenila korupcija u zdravstvenom sektoru mislim da se mora promijeniti kompletan sistem od evidentiranja od dolaska u zdravstvenu ustanovu, pregleda, pa do završetka liječenja i naravno obrazovanje medicinskih radnika, jer jedino na taj način možemo povratiti povjerenje građana", smatra Šabotić .

"Prioritetno je potrebna reforma zdravstva i sistemski pristup ovoj reformi znajući da je reforma zdravstva u tranzicionim zemljama bila jako kompleksna a mi u BiH još nismo ni zagazili tim putem", ističe Srđan Blagovčanin.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG