Dostupni linkovi

Da li pojedini revizori štimuju izvještaje


Ilustracija
Crnogorska javnost je konačno dobila potvrdu o pojavi koja je do sada postojala u sumnjama i nagađanjima dijelova civilnog sektora.

Pokazalo se da su neobjektivni revizorski izvještaji u Crnoj Gori skoro opšta pojava, a to je do sada moglo izazvati nesagledive posljedice.

Revizorski izvještaji o stanju i poslovanju preduzeća, koji ne prikazuju realnost, već su štimovani prema željama i potrebama naručioca posla u Crnoj Gori su opšta pojava, a potvrda ove činjenice je došla sa relevantne adrese.

Lojpur: Pozitivna mišljenja, koja su iskazana sa rezervom najčešće je trebalo da budu negativna, ali njihovi kreatori nijesu imali petlje ili interesa da to napišu.
Profesor Ekonomskog fakulteta Anđelko Lojpur je javno rekao da su "izvještaji sa negativnim mišljenjem prava rijetkost, jer se revizorske kuće boje da će naredne godine izgubiti klijenta".

"Pozitivna mišljenja, koja su iskazana sa rezervom i kojih nije malo u Crnoj Gori, najčešće je trebalo da budu negativna, ali njihovi kreatori nijesu imali petlje ili interesa da to napišu“, rekao je profesor Lojpur, koji je i i član upravnog odbora Instituta sertifikovanih računovođa.

Imajući u vidu da u Crnoj Gori posluju i ugledne kuće poput Deloitte Touche-a, KPMG-a i Pricewaterhousecoopers-a, poslanik opozicionog Pokreta za promjene Zarija Pejović je podsjetio da su se slične ocjene mogle čuti iz Državne revizorske institucije koja nema povjerenja u nalaze nezavisnih revizorskih kuća.

"Mi provodimo određena istraživanja i sigurno je da postoje i takvi slučajevi. Oni su, međutim u manjini", ocjenjuje Pejović.

Ovlašćeni revizor i član upravnog odbora Instituta sertifikovanih računovođa Vesna Radunović se ne slaže sa objavljenom oštrom ocjenom na račun revizora.

"To je stvarno ružno ukoliko se stvarno tako radi zbog toga što se ugrožava ta nezavisnost, etički princip revizora i to onda nije prava revizija nego nešto što je naručen posao", kaže Radunović.

Uskoro provjere revizorskih kuća

Svi koji su do sada slijepo vjerovali u nalaze revizorskih kuća, sada bi i cijelu privatizaciju u Crnoj Gori i investitore koji gazduju privatizovanim firmama, trebalo da posmatraju u novom svijetlu.
Ilustracija
Ilustracija

"Rezultat ponašanja vlasnika privatizovanih preduzeća se ogleda u brojnim radikalnim štrajkovima radnika tih firmi, ekološkim katastrofama i dodatnim izdacima za budžet Crne Gore, jer obaveze novih vlasnika preduzeća najčešće pokriva Vlada novcem poreskih obveznika i to na krajnje netransparentan način, aneksima koji se proglašavaju poslovnim tajnama, što izaziva dodatnu štetu po državnu kasu", ocijenili su u NVO MANS jednom javnom obraćanju prošle godine, kada je ukazano da nije uspostavljen adekvatan sistem kontrole sprovođenja obaveza iz ugovora o privatizaciji, a čak i kada su kršenja evidentna, novi vlasnici ne snose nikakve posljedice.

"Ugovori se ne raskidaju, ne naplaćuju se garancije i penali. Vlada ne pokreće arbitražu", ocijenjeno je tada uz isticanje činjenice da revizorski izvještaji privatnih revizorskih kompanija nikada nijesu negativni u slučajevima revizije privatizovanih preduzeća, niti je do sada ikada podnijeta krivična prijava protiv poslovodstva prilikom otkrivanja nezakonitosti u radu na osnovu obavljenih revizija.

Fingirani revizorski izvještaji zasigurno proizvode mnoštvo štetnih posljedica, među kojima je pasiviziranje nadležnih državnih institucija, ali i stvaranje lažne slike na tržištu kapitala.

Ovlašćeni revizor Vesna Radunović kaže da bi, ukoliko se ocjene o fingiranim revizorskim izvještajima pokažu kao tačne, to moglo proizvesti katastrofalne posljedice.

"Postoje druge institucije koje mogu da provode sankcije protiv takvih preduzeća. Poreska uprava koja radi kontrolu firmi i plaćanja svih poreza, doprinosa, ukrivanje poreza, utaju i tako dalje. Agencija za sprječavanje pranja novca, inspekcije rada. Imamo i kontrolu za privredni kriminal. Revizorski izvještaj je nešto u šta svi gledaju i na osnovu čega će doniejti odluke za učešće na tržištu hartija od vrijednosti. Ako je neki investitor zainteresovan da kupi tu kompaniju gleda u taj izvještaj kako bi razumio kakva je ta kompanija, da li je u dugovima, da li je u redu i tako dalje", navodi ona.

Profesor Anđelko Lojpur je, za državnu Pobjedu, rekao da će Institut sertifikovanih računovođa uskoro će početi da provjerava ponašanje revizorskih kuća i da sugeriše promjene, pa možda da daje i preporuke o oduzimanju licenci.

Generalni sekretar Instituta Igor Pavićević kaže da će se tražiti ugrađivanje medjunarodnog kodeksa u domaći zakon.

"Naša intencija, naša namjera i ono za šta ćemo se zalagati u nastupajućem periodu, i tražiti i zahtijevati jeste da finansijske izvještaje mogu da potpisuju isključivo profesionalne računovođe koji imaju međunarodno priznate certifikate. U našem Zakonu o računovodstvu i reviziji, na žalost svako može da potpiše finansijski izvještaj i to zbog odredbe koja kaže da o tome odlučuje poslodavac", kazao je Pavićević.
XS
SM
MD
LG