Dostupni linkovi

Nova proširena ovlašćenja za crnogorsku tajnu službu


Sjedište agencije za nacionalnu sigurnost
U kojoj mjeri je tajna policija u Crnoj Gori politizovana, da li je moguća kontrola rada tajne službe, ko odlučuje i daje dozvolu o obavljanju tajnog nadzora nad stanovima, drugim objektima, treba li imati uvid u imovinski karton pripadnika tajnih policijskih službi, pitanja su koja su otvorena u Skupštini Crne Gore tokom rasprave o novom zakonu o Agenciji za nacionalnu bezbjednost.

Izmjenama i dopunama zakona o Agenciji za nacionalnu bezbjednost obezbjeđeno je puno poštovanje ljudskih prava i sloboda, utvrđenih ustavom i evropskom konvencijom ljudskih prava, rekao je Vladan Joković direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost, pojašnjavajući poslanicima da se radi o zakonu koji je u skladu sa savremenim bezbjednosnim izazovima.

"Sve predložene izmjene i dopune su u saglasnosti sa relevatnim propisima Evropske unije", kazao je Joković.

Ipak, oblast u kojoj ima najviše kontroverzi u Crnoj Gori je upravo rad tajne policije, ranije zvane Državna bezbjednost, a danas Agencija za nacionalnu bezbjednost, posebno sa aspekta poštovanja ljudskih prava.

Predrag Bulatović iz Socijalističke narodne partije insistirao je da sadašnji direktor policije promjeni tu praksu.
Predrag Bulatović, novembar 2010.

"Mi od vas očekujemo da drastično promijenite stvari u Agenciji za nacionalnu bezbjednost i poštovanju ljudskih prava u toj oblasti. Očekujemo to drastično. Ne želimo da vas sada optužujemo da ste saradnik režima. Naslijeđujete jednu oblast koja je omražena u narodu, decenijama, a naročito u posljednjoj deceniji", rekao je Bulatović.

Opozicione stranke sumnjaju da će izmjene Zakona o Agenciji za nacionalnu bezbjednost omogućiti depoilitizaciju te službe.

Nebojša Medojević iz Pokreta za promjene naveo je da je ta služba u prethodnom periodu bila politizovana i djelovala u korist vrha vladajuće partije.

"To je politička angažovanost službe u prethodnom periodu, o čemu smo imali čitav niz vrlo jasnih indicija da se to dešavalo pa do one najteže hipoteke, a to je učestvovanje nekih ljudi iz tih struktura u najtežim krivičnim djelima, u organizovanom kriminalu, do hipoteke preko 30 nerasvijetljenih i nerazjašnjenih ubistava sa političkom pozadinom, ubistava koja su uvezi sa organizovanim kriminalom u kojima su čak stradali i visoki operativci te službe",
kazao je Medojević.

Definisane nadležnosti

Za parlamentarnu kontrolu rada tajne policije založila se i Nova srpska demokratija čiji je poslanik Goran Danilović poručio da će opozicione stranke nastaviti praćenje rada tajne policije.

"Nemojte misliti ni u jednom trenutku da ćete izgubiti pozornost opozicije. Jer mi svoju opozicionost dugujemo i vašoj službi", rekao je Danilivić.

Direktor tajne policije Vladan Joković je rekao da ne bježi od kontrole, ali je upozorio da ta služba radi tajno.
Joković: Dolazite do paradoksa da tajnim sredstvima branite otvoreno društvo i nama je sasvim jasno da moramo biti kontrolisani.

"Priroda poslova obavještajnih agencija je takva da se one ispunjavaju u tajnosti, što jeste u neskladu sa principima otvorenog društva. Dolazite do paradoksa da tajnim sredstvima branite otvoreno društvo i nama je sasvim jasno da moramo biti kontrolisani", objašnjava Joković.

I iz Demokratske partije socijalista daju pozitivnu ocjenu Zakon o ANB jer će doprinjeti zakonitosti i kontroli rada agencije.

"Ovim zakonom definisane su nadležnosti koji će dati efikasne rezultate posebno u borbi protiv organizovanog kriminala, za šta se svi zalažemo", kaže Mevludin Nuhodžić.

Zakonom o Agenciji za nacionalnu bezbjednost je predviđeno da će tajna služba ubuduće imati pravo da prikuplja dokaze i postavljanjem skrivenih kamera u sumnjive stanove. Opozicija je predložila da ANB za prisluškivanje i snimanje stanova mora da traži od sudskog vijeća, a ne samo od predsjednika Vrhovnog suda.

ANB će biti zadužena i za obavještajne i kontraobavještajne poslove u oblasti odbrane, ali i za prikupljanje podataka o potencijalnim prijetnjama po ekonomske interese Crne Gore.

Agencija je obavezna da redovno informiše predsjednika države i parlamenta, kao i premijera o djelatnostima protiv nezavisnosti, suvereniteta, bezbjednosti i ustavnog poretka Crne Gore.

Pravo da budu informisani o obavještajnim podacima u oblasti odbrane imaju članovi Savjeta za odbranu i bezbjednost, ministar odbrane i načelnik Generalštaba Vojske Crne Gore.
XS
SM
MD
LG