Dostupni linkovi

Perić: Bh. pravosuđe u stanju profesionalne kome


Branko Perić

Neshvatljivo je da u pravosudnom sistemu ne postoji niti jedan predmet korupcije, kaže u intervjuu za Radio Slobodna Evropa (RSE) sudija Suda Bosne i Hercegovine Branko Perić.

Brojne afere, koruptivne radnje i nepovjerenje građana prema pravosudnim institucijama, samo su neke od zamjerki na rad pravosuđa koje Perić iznosi.

RSE: Gospodine Periću, u kakvom se trenutno stanju nalazi bh. pravosuđe i da li se, prema Vašoj ocjeni, primjenjuje evropski standard u ovoj oblasti?

Perić: Moglo bi se reći da se bh. pravosuđe nalazi u stanju profesionalne kome. Prije svega mislim na krivično pravosuđe. Pred sudovima nema ozbiljnog kriminala, pravosuđe se bavi svakodnevnim i sitnim kriminalom. Pred sudove dolaze slučajni i sitni kriminalci, a rijetko kad oni najozbiljniji. Mi smo pravosuđe ispod svakog standarda.

RSE: Zamjerke pravnog eksperta Evropske unije Reinharda Priebea u izvještaju o stanju u pravosuđu Bosne i Hercegovine odnosile su se na nedostatak posvećenosti vladavini prava. Slažete li se s tom ocjenom i zbog čega je to tako?

Perić: Pa nije Priebeu bilo teško da dođe do takvog zaključka. Tamo gdje se ne procesuira organizovani kriminal, tamo gdje se ne procesuira korupcija i tamo gdje svirepa ubistva ostaju nerazjašnjena, nema vladavine prava. A mi smo takav sistem.

Gdje su predmeti o korupciji?

RSE: Kako generalno komentarišete problem korupcije unutar pravosuđa? Koliko je to, prema Vašoj ocjeni, nedopustivo? Recimo, posljednji slučaj hapšenja sutkinje u Zenici.

Perić: Neshvatljivo je da u pravosudnom sistemu ne postoji niti jedan predmet korupcije. Nema tih ozbiljnih predmeta pred Tužilaštvom i Sudom BiH. Očigledno postoje ozbiljni problemi u politikama procesuiranja i ozbiljni problemi u društvu. Zašto takvi predmeti ne dolaze pred sud? Odgovor treba da da pravosuđe. I to je ozbiljan problem koji ukazuje da pravosudni sistem ne funkcioniše i da u pravosudnom sistemu zaista ne postoje nikakvi standardi.

RSE: Ko je za to kriv, prema Vašoj ocjeni?

Perić: Krivi su ljudi koji upravljaju pravosudnim institucijama, kriva je institucija koja kontroliše pravosudni sistem, krive su politike koje očigledno vrše uticaj na pravosuđe i proizvode efekat nekažnjivosti za ljude koji se bave organizovanim kriminalom i korupcijom, koji su u vezi sa vladajućim politikama.

Ko upravlja pravosuđem?

RSE: Vi pominjete da neko upravlja pravosuđem. Ko to zapravo upravlja?

Sticajem nekih okolnosti, u Visoko sudsko i tužilačko vijeće došli su iz pravosuđa ljudi koji nisu kompetentni, koji nemaju liderske sposobnosti, koji ne znaju da upravljaju pravosudnim sistemom. To je iskoristila politika i izvršila korumpiranje takvih ljudi i na taj način preuzela pravosuđe.


Perić: Očigledno je pravosuđe palo pod kontrolu vladajućih politika. Sve što se događa sa pravosudnim skandalima, sa donošenjem odluka Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, ukazuje na to. Politike vrše uticaj na pravosuđe preko ljudi koji upravljaju institucijama, a koje je imenovalo Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV). Postoje dva problema, u suštini. Sticajem nekih okolnosti, u Visoko sudsko i tužilačko vijeće došli su iz pravosuđa ljudi koji nisu kompetentni, koji nemaju liderske sposobnosti, koji ne znaju da upravljaju pravosudnim sistemom. To je iskoristila politika i izvršila korumpiranje takvih ljudi i na taj način preuzela pravosuđe. Ja bih to na taj način objasnio.

RSE: Je li to samo u posljednje vrijeme tako ili to traje već duži vremenski period?

Perić: Mislim da se to događa posljednjih desetak godina. Na to ukazuju neka kontroverzna imenovanja, neke kontroverzne odluke regulatora i sve ono što se događalo sa pravosuđem, uključujući i izvještaje koji ukazuju da krivično pravosuđe nije u funkciji koju bi trebalo da ima. Ne bavi se ozbiljnim kriminalom koji ugrožava društvo, društveni poredak, ekonomski poredak itd.

Uticaj politike na pravosudni sistem

RSE: U posljednje vrijeme također je izražen nedostatak povjerenja u pravosuđe, posebno kada je riječ o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, za kojeg se i u Priebeovom izvještaju navodi da je u rukama osoba koje služe interesima mreže, kako se kaže, 'političkog pokroviteljstva i uticaja'. I Vi često kritikujete ovu instituciju. Zbog čega?

Perić: Pa naravno, iz istih razloga. Ja posmatram odluke koje donosi VSTV. Po njima zaključujem da politika ima ogroman uticaj na pravosudni sistem, pogotovo na imenovanja ljudi koji upravljaju najvažnijim pravosudnim institucijama. S druge strane, imam uvid u odluke koje donose sudovi i strukturu kriminala kojim se bavi pravosuđe.

Ako danas čovjek išta dobro razumije, razumije šta je pravda. I građani vide da u sudovima danas nema pravde, da su političari i kriminalci ljudi za koje zakoni ne važe. To je rezultiralo ogromnim nepovjerenjem u pravosudni sistem, koje je danas palo, mislim, na oko dvadesetak posto, ako sam dobro zapamtio statistike koje je neko radio za čitav region. To je ozbiljno upozorenje da pravosuđe ide u lošem smjeru i da se radi o nedostatku pravde i povjerenja u pravosuđe.

RSE: Je li neuobičajeno da jedan sudija ne vjeruje u pravosudni sistem zemlje u kojoj radi?

Perić: Najlogičnije je da sudija ne vjeruje u ono šta vidi. Niko nije relevantniji da govori o stanju u pravosuđu od ljudi koji se bave pravosuđem. Posmatram iz vlastitog iskustva. Imam uvid i u odluke i u izvještaje pravosuđa koje oni podnose za svaku godinu, imam uvid u odluke koje donosi regulator. Na kraju krajeva, imam i neko iskustvo iz moje uloge u prvom sastavu VSTV-a.

Evropski standardi

RSE: Da li iz istog razloga u bh. pravosuđe ne vjeruju građani ove zemlje, kako ste napomenuli na početku?

Perić: Naravno. Građani vide da je pravda nedostupna. Postoje ljudi koji su iznad zakona i da je moć politike veća od moći zakona. Pred građanima se svakodnevno nižu razni pravosudni skandali i razne afere vezane za zloupotrebe, a ne vide pravdu.

RSE: Pravosuđe je jedna od najvažnijih stavki na putu svake zemlje prema Evropskoj uniji. Koliko je bh. pravosudni sistem na izazove i prilagođavanje evropskom pravnom sistemu?

Pravosudni sistem ne postoji. Postoji nezavisni regulator koji proizvodi probleme pravosuđa, a ne rješava ih.


Perić: Pravosudni sistem ne postoji. Postoji nezavisni regulator koji proizvodi probleme pravosuđa, a ne rješava ih. Tako da se Evropska komisija, kao što vidimo, u posljednje vrijeme dopisuje sa VSTV-om, u nadi da će se nešto promijeniti, ukazuje na nedostatke, na probleme, ali se ništa ne mijenja. Imamo paradoksalnu situaciju – VSTV usvaja preporuke i projekte reformi koje dolaze iz Brisela, ali se ništa od toga ne primjenjuje, sistem je sve gori i gori, rezultati izostaju.

RSE: Šta je, prema Vašoj ocjeni, potrebno uraditi kako bi se bh. pravosudni sistem revitalizirao.

Perić: Potrebne su radikalne promjene koje nema ko da sprovede. Izmjene zakona koje se najavljuju neće riješiti problem nekompetentnih ljudi koji upravljaju pravosuđem. Također ni imovinski kartoni neće riješiti ništa, jer za ispitivanje porijekla imovine potreban je zakon kojeg političari sigurno neće donijeti. Njima to ne odgovara. Njima upravo odgovara ovakvo pravosuđe kakvo danas imamo. Ne postoji vizija reforme i nema političkog i društvenog konsenzusa da se ona sprovede. Zbog toga sam ja pesimista.

XS
SM
MD
LG