Dostupni linkovi

Strategija razvoja, ali i implementacija


Od rata do danas u Federaciji BiH doneseno preko 120 strateških dokumenata, ali implementacija izostala ili je simbolična", kaže Ljubiša Đapan, direktor Federalnog zavoda za programiranje razvoja.
Od rata do danas u Federaciji BiH doneseno preko 120 strateških dokumenata, ali implementacija izostala ili je simbolična", kaže Ljubiša Đapan, direktor Federalnog zavoda za programiranje razvoja.

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić, prilikom predstavljanja nove strategije razvoja Federacije BiH za period od 2021. do 2027. godine, rekao je da se prvi put donosi ovakav dokument, koji definiše javne politike, usmjerava razvoj ovog entiteta, kantona i jedinica lokalne samouprave, te predstavlja putokaz za sveukupni društveni razvoj.

Na pitanje – zašto premijer Fadil Novalić kaže da je Strategija razvoja prvi dokument ove vrste u Federaciji BiH, za Facebook rubriku Zašto? Radija Slobodna Evropa odgovara direktor Federalnog zavoda za programiranje razvoja Ljubiša Đapan.

"Mi smo izračunali, otprilike je od rata do danas u Federaciji BiH doneseno preko 120 strateških dokumenata. Šta se može reći da je zajedničko za sve te dokumente, to je da je implementacija ili gotovo izostala, ili je bila simbolična, što je osnovni problem.

Dakle, mi ćemo akcenat sad staviti i na kvalitetu strateškog dokumenta, a posebno ćemo akcenat staviti na implementaciji", navodi Đapan.

RSE: Prethodno, kada su se donosili slični dokumenti, predstavljali su ih s istim optimizmom kao i Vi danas. Kako ovaj put možete garantovati da će biti drugačije, da ćete uspješno zaobići komplikovane administrativne barijere u Federaciji BiH?

Đapan: Pojednostavili smo stvar. Pošto u strateškom dokumentu imamo mjeru, koja je najniži nivo. Ta mjera jest jednako program u trogodišnjem i godišnjem planu, jest jednako program u dobu i budžetu. S druge strane, mi smo propisali da svako nadležno resorno ministarstvo mora tu mjeru uzeti u obzir u svom trogodišnjem i godišnjem planu, i mora je implementirati. To je novina u odnosu na ranije, to nam sigurno daje dosta argumenata da smatramo da će implementacija ove strategije biti mnogo veća nego što je to bilo slučaj s ranijim strategijama.

Iz predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova Federacije BiH izrazili su zadovoljstvo što se razgovara o jačanju kapaciteta općina i gradova kada je u pitanju zakonska regulativa i strategija razvoja.

RSE: Šta ova strategija u smislu boljitka može ponuditi građanima, kakve su to reforme koje biste Vi ovom prilikom građanima kroz tu strategiju mogli predstaviti?

Đapan: Dakle, imamo pet strateških ciljeva, ti strateški ciljevi su ubrzan ekonomski razvoj, inkluzivan prosperitetan društveni razvoj, održiv okolišni razvoj, efikasan razvoj infrastrukture i efikasna, transparentna i odgovorna javna uprava. Pokrivene su sve sfere društva, ali ćemo mi ovaj put za razliku od ranijih dokumenata imati jedan dio koji možda nazovemo ofanzivne mjere. To će biti one mjere koje su nam najbitnije mjere, a tiču se privrednog rasta i rasta zaposlenosti.

Federalna ministrica finansija Jelka Milićević podvukla je da je ovo vrijeme kada se prave planovi i programi i da je Vlada Federacije na putu definiranja Akcionog programa o socioekonomskim reformama. Naglasila je da se Federalno ministarstvo finansija slaže sa mišljenjem općina da je "nepravedna raspodjela prihoda" navodeći da se nisu stvorili svi preduvjeti da se zakonsko rješenje u tom pogledu uputi u parlamentarnu proceduru.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG