Dostupni linkovi

Crnogorskim parlamentarcima nedostaje stručnost


Sa zasjedanja Skupštine Crne Gore, arhiva, foto: Savo Prelević
Razmatrajući izvještaj o stanju demokratskih institucija, parlamentarna skupština savjeta Evrope je ocjenila da u Crnoj Gori prevladava nedostatak stručnosti i sposobnosti parlamenta te da su poslanici u položaju zavisnosti od stranačkog vođstva. Komentarišući ove ocjene crnogorski parlamentarci uglavnom ne spore ocjene iz rezolucije koju je usvojila Skupština Savjeta Evrope.

Poslanici crnogorske skupštine su svjesni nedostataka koji postoje u radu parlamenta, a što je navedeno u rezoluciji Skupštine Savjeta Evrope u kojoj je, između ostalog, rečeno da u Crnoj Gori prevladava nedostak stručnosti i sposobnosti parlamenta. Poslanik demokratske partije socijalista Miodrag Vuković kaže da je parlament svjestan svojih limita.
Naš parlament već dugo pokušava da podigne nivo kompetentnosti. To se obezbjeđuje kroz obezbjeđenje preduslova za dobar rad

"Naš parlament već dugo pokušava da podigne nivo kompetentnosti. To se obezbjeđuje kroz obezbjeđenje preduslova za dobar rad, a to je, počev od materijalnih uslova, prostornih uslova, prije svega kadrovskih kapaciteta. Sve su to limiti kojih smo bili svjesni i prije dvije i prije tri i prije pet godina, sa kojima smo ušli u političku tranziciju i kao institucije i prije 20 godina", objašnjava Vuković.

U rezoluciji koju je usvojila PSSE Crna Gora je pozvana da ojača materijalne, administrativne i organizacione sposobnosti državnog parlamenta, da odmah usvoji novi zakon koji reguliše izbore odbornika i poslanika, kako poslanici ne bi zavisili od dobre volje partijskog rukovodstva. U rezoluciji je rečeno da su izvjestioci stekli utisak da se zakoni koji se odnose na evropske integracije „ponekad donose prebrzo, bez značajne rasprave i bez prijethodnog dijaloga sa civilnim društvom“.

Svjest o nedostacima

Komentarišući ovaj dio Vuković koji je predsjednik odbora za međunarodne odnose i evropske integracije kaže da se ni jednom nije sastao sa parlamentarcima Savjeta Evrope te da mu nije jasno na osnovu čega su stekli utisak o limitima parlamenta.

"Stekli su utisak o radu parlamenta na osnovu informacije koju nijesu izvorno dobili u parlamentu. Tako da izvještaj, sam po sebi, ne može da se jednostrano čita i puno je, puno pitanja na koja treba, pošto je izvještaj izašao, odgovoriti, a odgovore treba potražiti od onih koji su izvještaj sačinili. Ja se nadam da će Skupština to umjeti da uradi", kaže on.

I Džavid Šabović predsjednik Ustavnog odbora kaže da postoji limit u administrativnim kapacitetima zbog čega se neki zakoni praktično pretrče, dok drugi važni zakoni prolaze kroz duge procedure.
Nije sramota reći da u određenim oblastima moramo zaposliti stručne, mlade ljude koji će se baviti svim onim, pogotovo što se tiče usglađivanja našeg zakonodavstva sa evropskom regulativom.

"Ustavni odbor pa onda matični odbor koji je nadležan za taj zakon, pa se onda u Skupštini o tome govori u načelu, pa se onda uglavnom da pauza, pa se podnose amandmani, pa se ponovo radna tijela sastaju. Onda se na radnim tijelima ponovo raspravlja, ovoga puta o amandmanima, pa se ponovo vraćaju u skupštinsku proceduru i ponovo se tu raspravlja o amandmanima dok ne dobijemo krajnji tekst zakona, koji hoćemo. Mi koristimo ta iskustva u onoj mjeri koliko možemo i koliko smo u mogućnosti, ali vjerovatno tu ima propusta. Nema tu opravdanja, znači tu vidim i sebe", kaže Šabović.

I opozicioni poslanik Vasilije Lalošević kaže da je parlament svjestan nedostatka administrativnih kapaciteta te da je potrebno zapošljavanje stručnih ljudi, posebno za oblast koja se odnosi na usklađivanje zakonodavstva sa evropskom regulativom.

"Nije sramota reći da u određenim oblastima moramo zaposliti stručne, mlade ljude koji će se baviti svim onim, pogotovo što se tiče usglađivanja našeg zakonodavstva sa evropskom regulativom. Prema tome, ocjenu da u Skupštini nedostaju administrativni kapaciteti tumačim upravo u kontekstu svih tih naših ocjena koje smo svih ovih mjeseci i godina iskazivali", smatra Lalošević.
XS
SM
MD
LG