Dostupni linkovi

Deblokirani računi Radiotelevizije Bosne i Hercegovine, ali nema novca za plaće


Desk Radiotelevizije Bosne i Hercegovine (arhivska fotografija)

Porezna uprava entiteta Federacija Bosne i Hercegovine odblokirala je u utorak, 6. aprila račune Radiotelevizije Bosne i Hercegovine (BHRT), ali na računima nema dovoljno novca za isplatu plaća radnicima ovog javnog emitera.

Generalni direktor BHRT-a Belmin Karamehmedović rekao je da deblokada računa ne rješava problem dugoročnog financiranja.

“Menadžment će učiniti sve da osigura sredstva za isplatu plaća”, saopćio je Karamehmedović i dodao da će u suradnji s nadležnim institucijama biti traženo rješenje za dugoročno financiranje BHRT-a.

Dug premašio 30 miliona eura

Radnicima BHRT-a duguju se dvije plaće, a iz Sindikata su poručili da je ugrožena egzistencija više od 800 zaposlenih i njihovih porodica.

BHRT duguje Poreznoj upravi Federacije BiH oko 19 miliona maraka (oko 9,7 miliona eura).

Pored toga, za porez na dodanu vrijednost (PDV) duguje oko 4,9 miliona maraka (oko 2,5 miliona eura).

Neizmirene obaveze za plaće, naknade i ostala primanja zaposlenih premašile su 15,8 miliona maraka (oko osam miliona eura).

Dug za struju iznosio je na koncu 2020. blizu 700.000 maraka (oko 350.000 eura).

Ukupne obveze su premašile 59 miliona maraka (više od 30 miliona eura).

Iz ove medijske kuće navode da entitetski javni emiter Radio Televizija Republike Srpske (RTRS) duguje BHRT-u oko 63 miliona maraka (više od 32 miliona eura) od prikupljene RTV takse na području Republike Srpske, koju ne uplaćuje od 2017. Navode i kako je to razlog zbog kojeg BHRT ne može ispoštovati sve obaveze, uključujući i dugove za poreze i doprinose radnicima.

Uposlenici BHRT-a protestirali su u Sarajevu 28. marta upozoravajući da, zbog blokiranih računa, njihovoj medijskoj kući prijeti obustava rada.

Sistem nikad nije zaživio

Javni servis se sastoji od tri emitera - Radiotelevizije Bosne i Hercegovine (BHRT), Radio Televizije Republike Srpske (RTRS) i Radio-televizije Federacije BiH (RTVFBiH).

Prema Zakonu o javnom RTV sistemu BiH, svako domaćinstvo ili pravno lice u BiH koje posjeduje radijski ili televizijski prijemnik dužno je plaćati mjesečnu taksu koja iznosi 7,5 maraka (oko 3,8 eura).

BHRT naplaćuje taksu na području Brčko distrikta, RTV Federacije BiH na području entiteta Federacije BiH i RTRS na području entiteta Republika Srpska.

Ta taksa, kao i svi prihodi od marketinškog oglašavanja, trebali bi se uplaćivati na jedinstven račun.

Međutim, na području Federacije BiH gotovo sva taksa, uključujući i onu koja pripada BHRT-u, naplaćena je uz račune za električnu energiju Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH sa sjedištem u Sarajevu, koja je u vlasništvu Federacije BiH i posluje na područjima u kojima su Bošnjaci većina stanovništva.

Javno poduzeće Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosna sa sjedištem u Mostaru, koja je također u vlasništvu Vlade Federacije BiH, i koja posluje na području na kojem žive većinom Hrvati, ne nudi mogućnost naplate RTV takse preko računa za struju.

Zakonom o RTRS, te zakonima koji tretiraju prisilnu naplatu odnosno ovrhu, moguća je i prisilna naplata pa građani na području ovog entiteta u velikoj većini plaćaju RTV taksu.

U entitetu Federacija BiH postoji Zakon o Javnom servisu RTV Federacije BiH, kojim se regulira naplata RTV takse, koji se trebao prilagoditi Zakonu o javnom RTV sistemu, ali se to nije desilo.

Štoviše, Ustavni sud Federacije BiH poništio je 2014. godine dio zakona koji navodi da računi ili izvodi iz poslovnih knjiga javnih servisa u odnosu na potraživanja RTV takse, predstavljaju "vjerodostojnu ispravu".

Bilo je pokušaja da se zakoni u entitetu Federacija BiH, prije svih zakon koji tretira prisilnu naplatu/ovrhu, izmijene.

Stranke s hrvatskim predznakom na čelu s vladajućom Hrvatskom demokratskom zajednicom (HDZ) BiH blokirale su te pokušaje tražeći formiranje posebnog kanala na hrvatskom jeziku.

Istovremeno, Odbor javnog radiotelevizijskog sistema nije nikad uspostavljen, a upravo ovaj odbor je povjeritelj i izvršitelj jedinstvenog računa.

S tog računa po 25 prihoda od takse, te po 25 posto neto prihoda (nakon oporezivanja) od oglašavanja naplaćenih na cijelom području BiH trebao bi se rasporediti na račune RTV Federacije BiH i RTRS-a.

Preostalih pedeset posto prihoda od takse i pedeset posto neto prihoda od oglašavanja prikupljenih na cijelom području BiH trebalo bi se uplatiti BHRT-u.

XS
SM
MD
LG