Dostupni linkovi

Konvencijom protiv korupcije?


Bosna i Herecgovina, iako je potpisala, još nije ratifikovala Konvenciju Ujedninjenih nacija o borbi protiv korupcije. Na Međunarodni dan borbe protiv korupcije, sarajevska konferencija posvećena je napretku Bosne i Hercegovine u toj borbi.
Boris Divjak, u ime organizacije Transprency International:

„Mislim da se može reći da je sitna korupcija, korupcija kojoj su građani izloženi u direktnom kontaktu sa institucijama, nešto opala. Ono što zabrinjava jeste da je velika korupcija, odnosno korupcija koja se pojavljuje u višim sferama političkog života, u porastu. Drugim riječima, trošak korupcije u Bosni i Hercegovini je povećan, iako su građani rjeđe izloženi korupciji direktno. “

Kako suzbiti veliku korupciju, kako se izboriti sa megalomanijom političara, pitanje je na koje se pokušava odgovoriti, dodaje Divjak:

„Ako samo pogledamo bivše članove Predsjedništva BiH, vidjet ćemo da su ili na sudovima, ili u bijegu, ili čekaju suđenja, ili se podižu krivične prijave, što je tužna situacija i strahovit imidž u inostranstvu za ovu zemlju. “

Ivica Dronjić, šef Odjela za UN i međunarodne organizacije u Ministarstvu vanjskih poslova BiH kaže da ratifikaciju Konvencije treba da obavi Predsjedništvo BiH, te da se Konvencijom uvode neka nova krivična djela koja se mogu podvesti pod pojam korupcije.

„Ovdje se pojavljuje jedno novo krivično djelo „trading in influence“, znači trgovanje uticajem koji pojedini zvaničnici mogu imati na donošenje odluka, što je prilično široko i labavo dat pojam, i onda će ostati na nacionalnim zakonodavstvima da ga što preciznije definiraju, ali postoji obveza država ugovornih strana da takav oblik ponašanja spriječe i zabrane. “

Organizator konferencije jeste regionalni Sekretarijat antikorupcijske inicijative Pakta za stabilnost sa sjedištem u Sarajevu. Veselin Šuković kaže:

„Naša osnovna intencija Sekretarijata je da se izvrši javna promocija prvog globalnog antikorupcijskog instrumenta, a to je Konvencija Ujedinjenih nacija koja stupa na snagu 14. decembra ove godine. “

Tek, glavni tužitelj Tužilaštva Bosne i Hercegovine, Marinko Jurčević, kaže da bh. tužilaštva otkrivaju i gone počinioce krivičnih djela korupcije:

„Ja ne znam koliko je na kantonalnim nivoima presuđeno, ali u tužilaštvu BiH pokrenuto oko 26 krivičnih postupaka i Sud BiH je dosad presudio 20 predmeta vezano za korupciju. “
XS
SM
MD
LG