Dostupni linkovi

Crnogorski narodni advokat - imitacija vladavine prava


RSE
Prošlo je više od pola godine od kada je Crna Gora dobila svog zaštitnika ljudskih prava i sloboda, koji bi po zakonu trebalo da štiti prava građana ugrožena djelovanjem ili nepostupanjem državnih organa, funkcionera i javnih službi. Izbor prvog crnogorskog ombudsmana Šefka Crnovršanina propraćen je kritikama da je na to mjesto postavljen čovjek koji je čitavog života išao linijom manjeg otpora i koji neće biti u stanju da valjano obavlja taj posao. Govoreći o svojim dosadašnjim aktivnostima ombudsman Šefko Crnovršanin u izjavi za naš radio priznaje da se prvih mjeseci usredsrijedio na stvaranje uslova za rad, ali dodaje da su onda pritužbe građana polako počele da stižu. Na naše pitanje, da li je do sada riješio ijedan konkretan slučaj, Crnovršanin kaže:
CRNOVRŠANIN
Do danas je primljeno više od tristotine pritužbi. Zakonom je predviđeno da se urade u roku od tri mjeseca akta o sistematizaciji, zatim, Poslovnik o radu. Nakon urađenih akata, odnosno, davanja pozitivnog mišljenja od nadležne skupštinske komisije, počeli smo formiranje, odnosno, prijem radnika u kancelariji službenika. Tako da sada u kancelariji radi oko osamnaest zapošljenih.
RSE
Drugim riječima, nijeste odradili nijedan konkretan slučaj, već se sve svodilo na organizacionu pripremu.
CRNOVRŠANIN
Mi smo radili mnogo slučajeva. Započeli smo prijem predmeta i istovremeno traženje izvještaja o pritužbama. Tako da smo više slučajeva uradili,dakle, dvijestotine predmeta je u radu. Da smo izdali više preporuka prema sudovima, prema Vladinoj komisiji, a istovremeno kada smo se pojavljivali sa našim traženjima nepravda prema građanima je istovremeno otklanjana.
RSE
U opozicionoj Socijalističkoj narodnoj partiji ne vide plodove rada crnogorskog narodnog advokata. Potpredsjednik te partije Zoran Žižić dosadašnje rezultate Šefka Crnovršanina ocjenjuje “katastrofalnim” i dodaje da bolje nije ni očekivao.
ŽIŽIĆ
Za rezultate crnogorskog ombudsmana dovoljna je samo jedna riječ – katastrofalno, katastrofalno. Većina njegove djelatnosti svela se na to da nabavi kancelariju, da se opremi, da izabere zamjenike. Tako da on nije radio svoj posao. Zato i njegov učinak ocjenjujem katastrofalnim.
RSE
Funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista i predsjednik Skupštinske komisije za izbor i imenovanja, koja je predlagala kandidate za ombudsmana, Radivoje Nikčević kaže da je prošlo relativno malo vremena da bi se ocjenilo koliko je ta institucija zaživjela u Crnoj Gori, ali ipak smatra da se moglo uraditi više.
NIKČEVIĆ
Poznato je da je nepotrebno izgubljeno dosta vremena u stvaranju prostornih i kadrovskih i organizacionih predpostavki za njegov rad. Na bazi mojih saznanja građani se obraćaju ovoj instituciji sa istim ili sličnim motivima kao što se obraćaju predsjednicima država i Skupštini Vlade. Takođe je poznato da se najveći broj građana obraća povodom problema u sudskoj vlasti. To je činjenica koja pokazuje da se ova institucija nije još na pravi način predstavila građanima Crne Gore. Umjesto da zažive dani ombudsmana, zaštitnika u pojedinim mjestima Crne Gore, to je jedno zakonsko određenje, već se razmišlja iz te institucije o otvaranju kancelarija u pojedinim regionima, što će povećati samo troškove institucija, a nijesam siguran da će povećati zainteresovanost građani i stvaranje povjerenja u ovu instituciju.
RSE
Od momenta kada je stupio na funkciju Šefko Crnovršanin se u medijima uglavnom pojavljivao sa primjedbama da nema uslova za rad, da mu nijesu obezbijeđene kancelarije, vozilo, kompjuteri i drugi neophodni inventar. Mimo toga, crnogorska javnost gotovo da ne pamti da se ombudsman oglasio kako bi skrenuo pažnju na neke od problema iz oblasti koju pokriva.

Zašto za razliku od Vaših kolega iz regiona ne koristite jedan od osnovnih instrumenata, javno obraćanje u cilju vršenja pritiska na nadležne državne organe da ozbiljnije rade svoj posao i koriguju propuste?
CRNOVRŠANIN
Meni se čini da imamo dovoljno prisutnosti u javnosti i mogu da vam kažem da ni mediji nijesu prema ovoj instituciji gajili neku pozitivnost, jer mediji su oružje ombudsmana.
RSE
Pominjete medije. Ali, zar nijeste vi dužni da se nametnete medijima, a ne da mediji prilaze vama?
CRNOVRŠANIN
Obavještavamo medije o svakom konkretnom slučaju, a i mediji treba da se interesuju o našem kretanju, jer mi smo u fazi konstituisanja.
RSE
Vesna Perović kaže da je pravo čudo da mediji u Crnoj Gori uopšte notiraju prisustvo narodnog advokata.
PEROVIĆ
Mislim da niko u Crnoj Gori nije ni primetio da ta ustanova postoji, a pogotovo nije mogao primetiti da je proizvela bilo kakve efekte na crnogorsko društvo. Tačno je da je to kratko vreme da bi se uopšte nešto moglo postići, ali je još tačnije da, dok je ovaj režim u Crnoj Gori na vlasti, sve što se bude dešavalo da liči na uspostavljanje demokratskih institucija i vladavine prava, da će biti samo imitacija i da će služiti samo tome da se ne primeti da te institucije stvarno ne postoje i da pravo stanje stvarno ne vlada crnogorskim društvom.
XS
SM
MD
LG