Dostupni linkovi

Premošćivanje besparice potrošačkim kreditima


RSE
Nenamjenske, potrošačke, odnosno gotovinske kredite, građani Crne Gore, između ostalog, koriste da bi otplatili prethodne u drugim bankama, vraćali lične pozajmice i plaćali nagomilane račune. Ovo nam je potvrđeno i u bankama gdje nemaju zvanične podatke, ali prema neformalnim saznanjima samo dio ode zaista u potrošnju, odnosno kupovinu robe. Milan Ivanović, direktor kreditnog sektora ''Crnogorske komercijalne banke''.
IVANOVIĆ
Sveukupno stanje u Republici, na žalost, je tako da ti krediti idu u potrošnju ili su to nagomilani računi. Ljudi su prezaduženi. Bio je veliki pritisak da podignu kredit kod naše banke, da bi ugasili kredite u drugim bankama, tako da su ljudi često dolazili sa tim da bi riješili problem već nagomilanih, prethodno uzetih kredita.
RSE
Slično je i opažanje Dina Redžepagića, direktora Sektora za rad sa stanovništvom ''Euromarket banke''.
REDŽEPAGIĆ
Imate situaciju da se u većini trgovina roba plaća na keš. Imaju čak često i popuste za plaćanje u gotovini ili za pokrivanje nekih tekućih potreba u smislu računa ili pokrivanje nekih nagomilanih obaveza.
RSE
Bankare smo pitali i za uslove pod kojima se građanima nude gotovinski krediti? Klijenti ''Crnogorske komercijalne banke'' se mogu zadužiti na godinu dana. Milan Ivanović.
IVANOVIĆ
Osnovni uslovi su da je plata preko ''Crnogorske komercijalne banke'' i da se uz formular podnose formulari za dva žiranta. Rok otplate je do dvanaest mjeseci za nenamjenske kredite, kamatna stopa je 1,25% na mjesečnom opadajućem nivou, tako da na nekom primjeru od hiljadu eura mjesečni anuitet je 90,21 euro ili ukupna kamata za cijeli period je 80,52 eura. Visina kredita se određuje shodno visini plate ili penzije. Treba da je pokrivena trećinom plate ili penzije korisnika kredita. Mi smo vadili skoro neki prosjek, tako da je on negdje oko 1200 koji se odobrava od tih kredita.
RSE
''Između ostalih mogućnosti nudimo i, takozvani brzi kredit, odnosno dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu, koji u zavisnosti od primanja može ići i do visine plate korisnika'', kaže Dino Redžepagić iz ''Euromarket banke'', koja pored ovoga nudi i klasični vid gotovinskih kredita.
REDŽEPAGIĆ
Maksimalni iznos kredita je četirihiljade eura na period do šest, dvanaest ili osamnaest mjeseci. Neophodno je da klijent prima platu preko naše banke i ovo redovno primanje mora biti tri puta veće od mjesečne rate kredita. Kamatna stopa je 1,69 na mjesečnom nivou, a provizija od 1%-3% na iznos kredita.
RSE
Redžepagić ističe da, ukoliko se i u Crnoj Gori prihvate neka riješenja koja se već primjenjuju u okruženju, ovaj vid ''krpljenja'' kućnog budžeta neće više biti moguć, makar kada je u pitanju podizanje kredita da bi se vratio prethodni u drugoj banci.
REDŽEPAGIĆ
Posebno je interesantna ideja koja je u posljednje vrijeme dosta prisutna, a to je kreditni biro kojim se upravo tretira ovaj problem za šta klijent troši kredit i njegovu istoriju kredita kako je koristio kredite prethodno i da li je u momentu apliciranja kod neke banke već koristi kredit u nekoj drugoj banci. To u našem slučaju jedan bankar vrlo teško može utvrditi kreditnu istoriju klijenta i vrlo teško može u tvrditi da li u momentu apliciranja već konkurisao kod neke banke.
RSE
Božidar Šišević, profesor podgoričkog Ekonomskog fakulteta, je prije izvjesnog vremena, govoreći za naš program, komentarisao aktuelan bankarski trend, odnosno ponudu potrošačkih gotovinskih kredita.
ŠIŠEVIĆ
Banke žele preko svojih računa da prolazi što više novca i dio tog novca će se zadržati, iako na kratko, ali u ovoj situaciji može da bude od pomoći, to je jedna pozitivna stvar, ali može da bude i druga stvar na koju treba ukazati. Našim ljudima, koji su navikli na kredite, mogu da zapadnu u zamku uzimanja kredita, iako oni u ukupnom iznosu nijesu tako visoki, da zapadnu u dužničku krizu.
XS
SM
MD
LG