Dostupni linkovi

U podjeli imovine SFRJ moguća i međunarodna arbitraža


RSE
Voditelj vladina ureda za sukcesiju, Božo Marendić, vjeruje da će se zemlje sljednice najprije dogovoriti o raspodjeli financija.
MARENDIĆ
Prvo će se završiti tuzemstvo, jer tu nema šta da se dijeli, pa onda ambasade i diplomatska predstavništva. Iza toga slijede financije. Mislim da će biti najteže dijeliti vojnu imovina. Na nju ide oko 75 posto ukupne vrijednosti.
RSE
Ključ njezine podjele tek se treba utvrditi.
MARENDIĆ
Jer nije se moglo dogovoriti na principu. Postoje arhivi. Tamo je nekoliko kriterija definirano. Oni se mogu identificirati tek na terenu kada se uđe u arhive.
RSE
Ukupna imovina bivše države procjenjivana je 1991. i 1992. godine između 80 i 100 milijardi dolara.
MARENDIĆ
Najmanji udio imaju financije, svega milijardu i nešto. Najveća količina bila je u Banci za međunarodna poravnanja. To je podijeljeno.
RSE
Spor oko nestalih 600 milijuna dolara, zbog kojih je Hrvatska zadnja ratificirala ugovor, trenutno je na sudu u Frankfurtu.
MARENDIĆ
Još uvijek ne znamo odgovor na pitanje tko je odgovoran, na koji način je to uzeto i u čiju korist. Zbog toga smo se odlučili na mjeru tužbe jedne od tih mješovitih banaka pa ćemo znati više. A ako ne budemo ni tada znali šta se dogodilo, onda ćemo ići dalje. Tužiti ćemo, ako treba, i sadašnju Narodnu banku Srbije. Ne odustajemo od toga da saznamo šta je s tim sredstvima. Tragamo za načinom da nadoknadimo to što je otišlo, bar dijelom.
RSE
U svakom slučaju, prva faza u projektu sukcesije bivše Jugoslavije je završena. Ugovor je tu i sada započinje druga faza – njegovo provođenje.
MARENDIĆ
Nema spornih stvari, osim par koje sam nabrojao. Ugovor rješava ta pitanja. Da li vam se to rješenje sviđa, ili ne, to je druga stvar. Sada kada je ugovor stupio na snagu, bit će formirani zajednički odbori koji će utvrđivati imovinu i obveze bivše države. Raspodjeljivati će se po dogovorenim ključevima, ako su dogovoreni, a ako ne, onda po novodogovorenim ključevima. Za mjesec dana će se sastati i formirati stalni zajednički odbor država sljednica koji je glavni i koji koordinira cijeli posao. On može organizirati, u slučaju većeg spora, i međunarodnu arbitražu.
RSE
Najsloženiji posao očekuje u raspodjeli arhivske građe.
MARENDIĆ
Kako Jugoslavija svo vrijeme nije dozvoljavala pristup arhivama, mnoga pitanja koja bi u normalnom ugovoru bila razrađena su općeg karaktera. Sada se taj posao mora obaviti u toku pregovora. To je obilna građa koja mora biti pregledana, koja je puna dogovorenih kriterija koja moraju biti klasificirana i podjeljena. Ne znamo šta nas sve čeka.
RSE
Marendić naglašava da Ugovor o sukcesiji ima i odlike mirovnog ugovora.
MARENDIĆ
Tu je niz načela glede stečenih prava, državljanstva, mirovina, imovinska pitanja fizičkih i pravnih osoba. Ovaj projekt se neće u toj mjeri baviti tim pitanjima, kao što će se baviti državnom imovinom, ali će imati stanoviti nazor i stanoviti utjecaj, inače se ne bi stavila ta načela u ugovor da nisu od važnosti.
RSE
Ratna šteta, što su tražile Hrvatska i BiH, nije ušla u ugovor.
MARENDIĆ
Tu su Hrvatska i Bosna i Hercegovina sa svojim zahtjevom da se obuhvati ratna šteta odbijene, jer se tomu uvijek protivila SR Jugoslavija, a sada i Makedonija i Slovenija.
RSE
Predstavnik hrvatskog Ureda za sukcesiju prebacuje Srbiji i Crnoj Gori da nisu dovoljno kooperativne, ali dodaje kako oko cijele podjele imovine bivše države ne postoji više ni zajednički front među ostalim zemljama sljednicama.
MARENDIĆ
Među nama ima različitih nazora, naročito između Hrvatske i Slovenije.
RSE
Nije ih želio precizirati.
MARENDIĆ
Najradije bih pohvalio Slovence, ali nemam zbog čega, barem za sada.
RSE
Priznaje da je cijeli posao oko podjele imovine bivše Jugoslavije mogao trajati godinama.
MARENDIĆ
Ono što nije važno će trajati duže, a ono što je važno, brzo će se završiti.
XS
SM
MD
LG