Dostupni linkovi

Vanredna vijest

ŠTA SA VIŠKOM RADNIKA RADIO-TELEVIZIJE CRNE GORE?


CEROVIĆ
Ne samo da nijesmo računali sa nekim promjenama ove vrste, nego smo praktično nedavno potpisali ugovor sa Ministarstvom kulture za sredstva koja su ranije bila opredjeljena. Sad je ovo za nas zaista iznenađenje i šok. Sad ćemo morati prvo da taj program koji se finansira iz sredstava budžeta preko Ministarstva kulture, najvjerovatnije reduciramo, što je tragično, s obzirom da su to neki programi koji nas ozbiljnije legitimišu prema javnom servisu. A onda, po svoj prilici, moraćemo da pravimo i novi ugovor sa Ministarstvom za kulturu i tražićemo od njih objašnjenje. To je za nas bez ikakve najave nastupilo, u inače teškoj finansijskoj situaciji, tako da nam je to dodatni hendikep.
RSE
Ovo se znači odnosi samo na novac koji je namijenjen za posebne programe?
CEROVIĆ
Za posebne programe, za posebne programske sadržaje koje mora imati javni serivis. To su, između ostalih, obrazovni program koji je upravo ovih dana startovao.
RSE
Da li ste dobili zvaničnu informaciju da će vam to biti ukinuto?
CEROVIĆ
Još nijesmo dobili zvaničnu informaciju, ali nam je dovoljna juče objavljena u medijima kako je završen rebalans budžeta. Očekujemo je svaki čas.
* * * * *
OSIM VELIKIH FINANSIJSKIH NEVOLJA POČETAK TRANSFORMACIJE RADIO-TELEVIZIJE CRNE GORE U JAVNI SERVIS ZA SADA JE OBILJEŽEN OTPUŠTANJEM HONORARNIH SARADNIKA, PREMA KOJIMA TA KUĆA NEMA POSEBNIH ZAKONSKIH OBAVEZA. MEĐUTIM, PREDSTOJI RACIONALIZACIJA, ODNOSNO TRANSFORMACIJA ORGANIZACIONOG DIJELA PROGRAMA, ŠTO ĆE ZAHTIJEVATI OTPUŠTANJE I STALNO ZAPOŠLJENIH KOJIH, PREMA PREPORUKAMA IREX-A, KOJI JE ZA TELEVIZIJU CRNE GORE URADIO PLAN REFORME, IMA SKORO DUPLO VIŠE NEGO ŠTO JE POTREBNO ZA FUNKCIONISANJE PROGRAMA RADIJA I TELEVIZIJE


RSE
Radio-Televiziji Crne Gore, nakon što je urađena normativna reforma, predstoji i organizaciona koja predviđa sistematizaciju, odnosno smanjenje broja radnika. Prema riječima člana Upravnog odbora Televizije Crne Gore Janka Ljumovića rok za donošenje tih dokumenata je kraj jula.
LJUMOVIĆ
Po predviđenoj dinamici do kraja jula će biti donešen akt o unutrašnjoj organizaciji, iz koga će proisteći akt o sistematizaciji radnih mjesta koji će odgovoriti na sve zahtjeve programske i na sam karakter Radio-Televizije Crne Gore kao javnog servisa. To će biti diskontinuitet u odnosu na dosadašnju organizacionu strukturu i u kojoj je postojalo pet odvojenih cjelina i osnovna promjena će biti da će postojati samo dvije – Televizija i Radio Crne Gore, kao organizacione cjeline, koje će uvezati sve ono što je tehnično-tehnološka logika i svaka druga tog sistema.
RSE
“Eksperti IREX-a, koji su bili i savjetodavci Radio-Televiziji Crne Gore oko sačinjavanja strateških dokumenata te medijske kuće, napravili su i okvirni projekat reforma”, kazala nam je savjetnik za medije IREX-a Vesna Banović.
BANOVIĆ
Ovaj plan koji smo mi dali na uvid Savjetu i Upravnom odboru i direktorima Radija i Televizije podrazumijeva upravo smanjenje broja zapošljenih, pošto po svim procjenama, ako ne dvostruko, a ono makar jedna trećina upošljenih je više nego što je potrebno.
RSE
Kakva je Vaša povratna informacija iz Radio-Televizije Crne Gore?
BANOVIĆ
Prije su oni slijedili našu preporuku da uspostave, da formiraju tijelo koje će upravljati tim promjenama i to je u toku. Moj lični utisak je da se to odvija nešto sporije, nego što bi trebalo.
RSE
Janko Ljumović je kao član Upravnog odbora Radio-Televizije Crne Gore imenovan i za člana Nadzornog odbora, ali to tijelo još nije konstituisano. Ključni problem budućeg javnog servisa je ogroman broj zapošljenih, što u administraciji i pomoćnim službama, što u novinarskom kadru. Opšte je poznato da od preko hiljadu zapošljenih veliki broj ljudi zapravo nije stvarno radno angažovan. Prvi korak ka racionalizaciji bilo je otpuštanje honorarnih saradnika.
LJUMOVIĆ
Sve to paralelno se mora riješavati, ali je važno da se pokušalo malo razdrmati cijeli sistem odlukom da se otpuste svi honorarni saradnici. Ja lično sam mišljenja da honorarni saradnici treba znači onaj broj ljudi koji na kreativan, aktivan i kvalitetan način obavlja svoj posao da za takve ljude ne bi trebalo biti nekog velikog problema u tom konačnom ishodu kada, po ličnom mišljenju status da li stalno, da li angažovan saradnik ne bi trebalo toliko da ima nekog značaja ili ulogu, jer neko može odgovarati i da ne bude stalno zapošljen, a on će raditi neke poslove na Televziji. Sad je u pitanju samo koji je to optimalan broj?
RSE
Jedno od gorućih pitanja je i što će biti sa tehnološkim viškom? Imaju li socijalne programe za one koji će ostajati bez posla?
LJUMOVIĆ
Socijalni program ne može se riješiti unutar Radio-Televizije Crne Gore. Bilo bi idealno i mi ne bi govorili o mnogim problemima kada bi on mogao i iznutra biti riješen, već je to dio problema i dio programa koji država preko nekih svojih institucija riješava, tako da je i to nešto što čeka ljude koji će biti u toj situaciji da budu korisnici jednog takvog programa.
RSE
“Iako su prvi koraci neosporno već učinjeni prava reforma programska i organizaciona Radio-Televizije Crne Gore tek treba da uslijedi”, smatra Vesna Banović.
BANOVIĆ
Pošto se ni jedna suštinska reforma, pa ni ova, ne odigrava preko noći tek će vrijeme pokazati da li će se Radio-Televizija Crne Gore zaista osloboditi političkih veza i uticaja i transformisati u medij koji je odgovoran javnosti, na šta ga obavezuje zakon.
XS
SM
MD
LG