Dostupni linkovi

Ustavni sud Srbije usvojio žalbu žrtve trgovine ljudima


Ustavni sud Srbije je 4. marta usvojio žalbu žrtve trgovine ljudima, koja je u vreme izvršenja dela bila maloletna i doneo odluku da joj je povređeno pravo na zabranu trgovine ljudima, kao i pravo na suđenje u razumnom roku.

Odluka je objavljena u Službenom glasniku Srbije, saopštila je nevladina organizacija ASTRA, koja se bavi iskorenjivanjem svih oblika trgovine ljudima, posebno ženama i decom.

Kako je saopštila ASTRA, žrtva je bila njihova klijentkinja.

Ova nevladina organizacija istakla je da odluka Ustavnog suda ima izuzetan značaj sa stanovišta celokupnog pravnog sistema Srbije.

Utvrđivanjem povrede ustavne zabrane trgovine ljudima, kako se navodi u saopštenju, ukazuje se na to da se trgovina ljudima ne može svesti samo na krivičnopravni aspekt, već da ona ima svoj ustavnopravni karakter sa centralnim ciljem zaštite žrtava trgovine ljudima.

Kako je ASTRA navela, Ustavni sud je našao da je došlo do povrede obaveze države u odnosu na žrtvu trgovine ljudima nepoštovanjem mera prevencije, zaštite i pomoći takvim licima jer sud tokom postupka nije pružio ni jednu meru oštećenoj koja je u vreme vršenja krivičnog dela bila dete.

Navodi se takođe da je Ustavni sud istakao da u konkretnom slučaju nijedan novčani iznos ne može da bude kompenzacija za povrede ljudskih prava koje je pretrpela podnositeljka ustavne žalbe, ali je ipak utvrdio naknadu nematerijalne štete u ukupnom iznosu iznosu od 5.800 evra, na teret budžetskih sredstava Ministarstva pravde.

Ustavni sud, je prilikom razmatranja pošao od konstatacije da je trgovina ljudima moderan vid ropstva i da je kao takva suprotna principu humanosti, da vređa ljudsko dostojanstvo i fundamentalne vrednosti na kojima počiva civilizovano demokratsko društvo, ističe ASTRA.XS
SM
MD
LG