Dostupni linkovi

Radnici Agencije za privatizaciju FBiH u štrajku upozorenja


Ured Vlade Federacije BiH u Mostaru

Predstavnici Sindikata Agencije za privatizaciju Federacije BiH (APF), petog dana štrajka upozorenja, u ponedjeljak 15. februara, okupili su se ispred zgrade Vlade Federacije Bosne i Hercegovnine (BiH).

Oni traže da se Vlada Federacije BiH aktivno uključi u rješavanje deblokade njihovog računa, te omogući isplata plata uposlenicima za proteklih pet mjeseci sa pripadajućim porezima i doprinosima.

Predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH Samir Kurtović izjavio je da uposlenici, njih 25, nisu dobili platu od septembra da nemaju zdravstveno, niti penziono osiguranje, te da imaju podršku direktora.

‘’Već je peti dan štrajka upozorenja i on će trajati narednih 30 dana. Pozivamo Vladu FBiH da primi ove ljude i da riješi ovaj problem trajno’’, izjavio je Kurtović ispred zgrade Vlade FBiH u Sarajevu gdje su se okupili predstavnici sindikalne organizacije APF.

Predsjednica Sindikalne organizacije APF Edita Krdžavić je, govoreći o razlozima koji su doveli do blokade računa, navela da se sredstva od privatizacije uplaćuju na fond Razvojne banke Federacije BiH, da je Agencija uplatila 62,8 miliona KM (oko 31 milion eura) 2016. godine, te da o utrošku sredstava odlučuje Vlada FBiH.

Krdžavić je dodala da je Vlada Federacije BiH upoznata s teškim finansijskim stanjem Agencije koje je uzrokovano blokadom računa po osnovu rješenja o izvršenju na transakcijskim računima Agencije na osnovu presude Vrhovnog suda FBiH.

Agencija nema sredstava za isplatu po ovoj presudi jer je visok iznos dosuđenih sredstava, 3.618.471 KM (oko 1,8 miliona eura), plus pripadajuće zakonske zatezne kamate. Ukupan preostali dug, prema obračunu banke, iznosi 6.225.285 konvertibilnih maraka (3,1 milion eura).

Agencija je uspjela u zaštiti državnog kapitala, jer su ovom presudom vraćene dionice u vlasništvo Federaciji BiH. Cjelokupan teret, uključujući i investicije u preduzeće, pao je na Agenciju kao podnosioca tužbe i potpisnika ugovora o kupoprodaji proisteklog iz zakonskih ovlasti, a u ime Federacije BiH kao vlasnika kapitala.

Agenciji padaju na teret i zakonske zatezne kamate koje su u visini glavnice, a sve zbog dugogodišnjeg vođenja upravnog postupka i upravnog spora kod nadležnog suda i sudskog postupka za raskid ugovora, kazala je Krdžavić.

XS
SM
MD
LG