Dostupni linkovi

GRECO: Srbija među zemljama sa najviše neimplementiranih preporuka


Srbija se nalazi među zemljama sa najvećim brojem neimplementiranih ili samo delimično implementiranih preporuka Grupe zemalja za borbu protiv korupcije (GRECO), saopštilo je ovo antikorupcijsko telo Saveta Evrope u sredu.

Izveštaj analizira mere za sprečavanje korupcije preduzete u zemljama članicama GRECO u 2019. godini, poštovanje parlamentaraca, sudija i tužilaca, kao i u centralnim vlastima – uključujući i vrh izvršne funkcije – i agencije za sprovođenje zakona.

Kako se navodi u ovom dokumentu, od 31. decembra 2019. godine vlast u Srbiji je delimično implementirala 10 od 17 preporuka, što je procentualno 59 posto.

Srbija je u procentu od 66 posto delimično usvojila preporuke koje se tiču sudija i tužilaca, dok su u procentu od 40 posto delimično usvojene preporuke u vezi sa parlamentarnim zastupnicima, navodi se u izveštaju GRECO.

Kako se navodi u izveštaju GRECO, Turska je zemlja sa najvećim brojem neimplementiranih preporuka, slede Bosna i Hercegovina, Austrija, Grčka, Severna Makedonija, Srbija, Belgija, Jermenija, Kipar, Češka Republika, Portugal i Mađarska.

GRECO je u izveštaju prošle godine ocenio da Srbija više ne spada u "globalno nezadovoljavajuće" zemlje, ali je i tom prilikom napomenuto da je najveći broj preporuka sproveden samo delimično.

Podsetimo, za Srbiju i još osam zemalja u Savetu Evrope je 2018. godine pokrenut postupak zbog nezadovoljavajuće primene preporuka GRECO za sprečavanje korupcije među parlamentarcima, sudijama i tužiocima.

Predstavnici vlada i nosioci javnih funkcija trebalo bi da deluju na primeran način poštujući antikorupcijske mere i standarde transparentnosti, navodi se u godišnjem izveštaju GRECO. Kako je izjavila generalna sekretarka ovog tela, Marija Pejčinović Burić, korupcija potkopava poverenje građana u demokratiju i u demokratske institucije.

“Sprovođenje efikasnih mera za borbu protiv korupcije i promocija integriteta i transparentnosti stoga bi trebalo da budu prioritet za javne vlasti u svakom trenutku. Države su postigle napredak, ali trebalo bi da pojačaju svoje napore na potpunom sprovođenju preporuka GRECO”, rekla je Pejčinović Burić.

Poštovanje preporuka GRECO u okviru četvrtog kruga evaluacije blago je poraslo u 2019. godini, saopštila je ova organizacija. To govori podatak da je do kraja prošle godine u potpunosti implementirano 36 posto preporuka. Preporuke sa najnižim nivoom usaglašenosti i dalje se tiču parlamentarnih zastupnika (27 posto), dok se poboljšanje beleži kod preporuka koje se tiču sudija (37 posto) i tužilaca (46 posto).

Predsednik GRECO Marin Mrčela izrazio je zabrinutost zbog raširenih optužbi za korupciju koje se tiču osoba koje vode javne institucije poslednjih godina.

„Ovo u velikoj meri objašnjava zašto je poverenje ljudi u politiku vrlo malo i biće još niže ako političari ne pojačaju poštovanje standarda integriteta“, rekao je predsednik GRECO Marin Mrčela.

U izveštaju se naglašava da je od četvrtog kruga evaluacije koji je započeo 2012. godine, gotovo polovina članica GRECO sprovela ustavne reforme u skladu sa svojim preporukama.

Saopšteno je i da je GRECO nastavio da beleži napredak u evaluaciji prevencije korupcije u vladama i agencijama za sprovođenje zakona. Do kraja 2019. godine ocenjeno je 18 zemalja.

GRECO je često nalazio nedostatke u načinu na koji su se zemlje bavile lobiranjem, sukobom interesa i čestim smenama u centralnim vlastima, uključujući potrebu za proširenjem antikorupcijskih mera na savetnike.

Preporuke GRECO za agencije za sprovođenje zakona odnosile su se uglavnom na kodekse ponašanja, napredovanja i otpuštanja, sukob interesa, ograničenja nakon zaposlenja i zaštitu uzbunjivača.

XS
SM
MD
LG