Dostupni linkovi

OSCE kritikovao Tužilaštvo BiH zbog sporosti u rješavanju ratnih zločina


Sarajevo

Misija Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju (OSCE) je ocijenila da Tužilaštvo Bosne i Hercegovine neracionalno koristi resurse kada je riječ o upravljanju predmetima ratnih zločina, ističući da posebno zabrinjavajuća "alarmantna brzina pada stopa osuđujućih presuda", kao i kvalitet istraga i optužnica".

Misija OSCE-a, uz podršku Delegacije Evropske unije u BiH, predstavila je u ponedjeljak izvještaj o upravljanju predmetima ratnih zločina u Tužilaštvu Bosne i Hercegovine.

U izvještaju je navedeno da je Misija OSCE-a u 2018. godini zabilježila pad broja okončanih postupaka u predmetima ratnih zločina, nastavljajući trend koji je započet 2016. godine.

"Tokom 2018. godine pravosuđe u BiH je okončalo tek 50 postupaka protiv 82 osobe optužene za ratne zločine. Od 2004. godine, kada je Misija počela pratiti procesuiranje ratnih zločina u BiH, ukupno su završena 523 postupka sa 779 optuženih", navodi se u izvještaju.

Međutim, kako se dodaje, prema saznanjima Misije, krajem 2018. godine bila su 692 neriješena predmeta sa 5.052 potencijalno osumnjičene osobe.

Misija OSCE-a je upozorila da je u 2018. godini prosječna stopa pravosnažnih osuđujućih presuda drastično pala.

Kako navode, iako su stope osuđujućih presuda sudova u FBiH i RS neznatno smanjene, stopa osuđujućih presuda Suda BiH pala je na 39 posto, čime je prosečna stopa osuđujućih presuda u cijeloj zemlji pala ispod 50 posto.

Glavna prepreka u procesuiranju ratnih zločina je, kako se navodi, nedostupnost optuženih sudovima, najčešće zbog toga što se nalaze u stranim zemljama i ne mogu biti izručeni po zakonu.

Prema podacima Misije OSCE-a, ovaj problem prisutan u otprilike 29 postupaka koji su u toku, odnosno od ukupno 72 postupka koji su u toku, 79 optuženih je nedostupno nadležnim sudovima u BiH.

"Mada je na kraju 2018. godine broj potvrđenih optužnica nešto veći nego u 2017. godini, opšti trend smanjenog priliva novih postupaka pred sudovima se nastavlja", upozorava Misija OSCE-a.

Šef Misije OSCE-a u BiH Bruce Berton rekao je na konferenciji za medije da je krajni cilj ovog izvještaja da se osigura postizanje pravde za žrtve ratnih zločina, kao i da se daju jasne preporuke Tužilaštvu BiH i drugim nadležnim institucijama.

"Prvo, stopa osuđujućih presuda u predmetima ratnih zločina u Sudu BiH opada alarmantnom brzinom, potičući zabrinutost u vezi s kvalitetom istrage i optužnica koje podiže Tužilaštvo BiH", rekao je Berton.

On je dodao da Tužilaštvo BiH ne usmjerava svoje vrijeme i resurse isključivo na istrage i krivično gonjenje najsloženijih predmeta ratnih zločina.

"To je u suprotnosti s ulogom Tužilaštva BiH u skladu s Državnom strategijom za rad na predmetima ratnih zločina i takva praksa predstavlja rasipanje vrijednih resursa", kazao je Berton.

Prema njegovim riječima, ako se nastavi rješavanje predmeta ovom brzinom, Tužilaštvu BiH će trebati skoro deset godina da okonča sve predmete ratnih zločina koje trenutno ima.

"Postojanje takvih pitanja nije logično, uzevši u obzir ulaganja EU kroz IPA podršku, te dodatna ulaganja mnogih drugih aktera u unapređenju procesuiranja predmeta ratnih zločina na državnom nivou", rekao je Berton.

On je pozvao Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV) BiH, Tužilaštvo BiH i Sud BiH da pažljivo razmotre izvještaj, kao i posljedice koje aktuelna praksa u procesuiranju predmeta ratnih zločina ima po žrtve zločina, ali i po naslijeđe koje će ostati iza pravosuđa u BiH.

XS
SM
MD
LG