Dostupni linkovi

Vanredna vijest

BNV pokrenulo Inicijativu za rješavanje statusa Bošnjaka i statusa regije Sandžak


Sa obeležavanja Dana bošnjačke nacionalne zastave, Novi Pazar 11. maj 2016.

Bošnjačko nacionalno vijeće pokrenulo je "Inicijativu za rješavanje statusa Bošnjaka i statusa regije Sandžak".

Bošnjačko nacionalno vijeće (BNV) traži da se uspostavi specijalni status za Sandžak. "Funkcije državne vlasti ostvarivaće se preko organa Sandžaka i preko organa u opštinama u njegovom sastavu, osim u onim slučajevima predviđenim ovom Inicijativom", navodi se.

Teritorija Sandžaka bi prema inicijativi BNV-a, obuhvatala područja opština: Novi Pazar, Sjenica, Tutin, Prijepolje, Nova Varoš, Priboj, Pljevlja, Bijelo Polje, Berane, Andrijevica, Petnjica, Gusinje, Plav i Rožaje.

"Kontrolu granica Sandžaka vršiće međunarodne snage koje će garantovati punu slobodu kretanja ljudi i roba", navodi se na sajtu BNV-a.

Inicijativom se predviđa da Sandžak može da stupi u međunarodne odnose kada su u pitanju naučno-tehnička saradnja, kulturno-prosvjetna, ekonomska saradnja "i druge oblasti predviđene ovom Inicijativom".

Prava i obaveze Sandžaka bi se, prema ovoj inicijativi, regulisale "Ustavom Sandžaka".

"Sandžak je teritorijalno politička zajednica ravnopravnih građana i naroda koji u Sandžaku žive. Albancima, Bošnjacima, Crnogorima i Srbima, Ustavom Sandžaka priznaće se status konstitutivnih naroda u Sandžaku", navodi se u Inicijativi.

Sandžak bi imao demokratski izabranu Skupštinu, Guvernera i Vladu kao nosioce izvršne vlasti uključujući policiju pod njihovom kontrolom, i nezavisno sudstvo.

Prvi izbori za ove organe bili bi održani pod nadzorom UN, Evropske unije i OEBS-a.

"Područje Sandžaka biće trajno demilitarizovano pod nadzorom OUN i Evropske unije, što obavezuje državne vlasti da u roku od 30 dana od uspostavljanja specijalnog statusa za Sandžak povuku sve vojne efektive sa područja Sandžaka, kao i one policijske snage koje premašuju potrebe normalnih okolnosti. Kontrolu granica Sandžaka vršiće međunarodne snage", navedeno je u Inicijativi.

XS
SM
MD
LG