Dostupni linkovi

Vanredna vijest

Skupština Srbije usvojila dva zakona o obrazovanju


Zgrada Skupštine Srbije, Beograd

Skupština Srbije usvojila je danas Zakona o visokom obrazovanju koji, između ostalog, predviđa da akreditaciju fakulteta obavlja Nacionalno akreditaciono telo, što bi trebalo da omogući kvalitetniji proces akreditacije.

Proces akreditacije do sada je obavljala Komisija za akreditaciju. Nacionalno akreditaciono telo finansiraće se iz prihoda od naknada za akreditaciju i proveru kvaliteta visokoškolskih ustanova. To telo podnosiće izveštaj o svom radu Vladi jednom godišnje, a izuzetno na zahtev Nacionalnog saveta i Ministarstva.

Predviđeno je da Komisija za akreditaciju bude stručno telo Nacionalnog akreditacionog tela.

Zakonom je predviđeno da članovi tela za akreditaciju budu predstavnici Ministarstva prosvete.

Poslanici opozicije kritikovali su predloženi zakon navodeći da će omogućiti akreditaciju po političkoj liniji pojedinih univerziteta koji do sada nisu prošli proces akreditacije, narušava autonomiju univerziteta i daje ministru veću nadležnost i ovlašćenja.

Skupština Srbije usvojila je danas i Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja koji treba da predstavlja "krovni zakon" i temelj kvalitetnog obrazovanja.

Taj zakon treba da omogući da se obrazovanje uskladi sa razvojem društva i da obezbedi veću autonomiju ustanovama u obrazovanju. Tim zakonom predviđeno je da ministar bira direktore škola što je naišlo na kritike poslanika opozicije.

Obrazlažući zakon u Skupštini Srbije ministar prosvete Mlade Šarčević je kazao da su njime predviđene visoke kompetencije u izboru direktora čije imenovanje ministar na kraju verifikuje.

Direktori će biti birani isključivo na osnovu kompetencija, uz obaveznu obuku i licenciranje, imaće proširenu odgovornost, sigurniji radno-pravni status, a u penziju odlaziti sa 65 godina.

Predlogom je proširena odgovornost u oblasti zabrana u odnosu na nasilje i diskriminaciju, povećane su novčane kazne za propisane prekršaje, a uvode se i nove vaspitne i vaspitno-disciplinske mere, društveno koristan i humanitarni rad.

Zakonom je propisana i odgovornost roditelja, a predviđena je i mogućnost osnivanja opštinskih saveta roditelja.

Uvodi se i jedinstven obrazovni broj kao oznaka koja se dodeljuje učeniku i prati kroz sve nivoe obrazovanja.

XS
SM
MD
LG