Dostupni linkovi

SE: Srbija da poboljša borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma


Moneyval logo

Savjet Evrope pozvao je u četvrtak Srbiju da ustanovi jasnu krivičnu politiku za istrage i procese o pranju novca, kao i da uradi više u borbi protiv finansiranja terorizma.

U danas objavljenom izvještaju tijela Savjeta Evrope protiv pranja novca Manival (MONEYVAL) vlasti u Srbiju su pohvaljene zbog poboljšanja pravnog i institucijalnog okvira, ali je utvrđeno da Srbija ne radi dovoljno u sistematskoj borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Srbija je suočena s mnoštvom prijetnji u vezi s pranjem novca, navodi se u izvještaju uz ocjenu da najveća prijetnja dolazi od organizovanih kriminalnih grupa umiješanih u trgovinu drogama i ljudima.

Smatra se da utaja poreza i korupcija donose značajnu dobit kriminalu, navodi se u izvještaju o Srbiji i dodaje da su kupovina nekretnina, vrijedne pokretne imovine i investicije u hartije od vrijednosti najčešće metode pranja novca, zbog čega su bankarstvo, doznake i sektor nekretnina posebno podložni rizicima od pranja novca.

"Mada je ustanovljeno je da banke i kompanije za doznake potpuno primjenjuju efektivne mjere protiv tih rizika, to nije uvjek slučaj s agentima za nekretnine", navodi Savjet Evrope.

Vlasti u Srbiji su pohvaljene za napore u ispitivanju važnog slučaja za pranja novca u vezi sa organizovanim kriminalom, ali su pozvane da hitno urade nešto kako bi se osiguralo da bi napori u borbi protiv pranja novca bili adekvatni rizicima s kojima se Srbija suočava u toj oblasti.

XS
SM
MD
LG