Dostupni linkovi

Muižnieks: Deportacije migranata izazvale bi lanac do Srbije


Komesar za ljudska prava Saveta Evrope Nils Muižnieks upozorio je danas da bi vraćanje migranata iz Austrije u Mađarsku, na osnovu Dablinskog sporazuma, moglo da dovede do ozbiljnog kršenja njihovih ljudskih prava, kao i da bi, u tom slučaju, mađarske vlasti počele automatski da ih deportuju u Srbiju.

Nakon odluke vlasti u Budimpešti iz 2015. godine da se Srbija proglasi "sigurnom trećom zemljom", migrantima koji bi bili vraćeni u Mađarsku, bilo bi onemogućeno da podnesu zahtev za azil u toj zemlji.

"Migranti bi bili izloženi velikom riziku od deportacije u Srbiju i daljeg automatskog vraćanja u Makedoniju, što bi bilo u suprotnosti sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima", naveo je komesar SE u danas objavljenom mišljenju za Evropski sud za ljudska prava, povodom pritužbi protiv Austrije zbog vraćanja azilanata.

Muižnieks je naglasio da je ta odluka u suprotnosti s mišljenjem Visokog komesarijata UN za izbeglice (UNHCR) da Srbija još nema razvijen sistem azila niti kapacitete da primi odjednom veliki broj izbeglica.

On je istakao i da ostale članice EU nisu svrstale Srbiju na listu sigurnih zemalja za tražioce azila, kao i da je mađarski Vrhovni sud usvojio odluku po kojoj će poštovati preporuke UNHCR prilikom odlučivanja o tome koje zemlje se mogu smatrati sigurnim.

Po njegovim mišljenju, Madjarska namerno sprovodi restriktivnu politiku prema migrantima kako bi ih odvratila od podnošenja zahteva za azil u toj zemlji.

U svojoj preporuci komesar za ljudska prava upozorava da trenutno niko od migranata ne može da ostvari pravo na međunarodnu pomoć u Mađarskoj.

On upozorava da se veliki broj migranata, koji je po Dablinskom sporazumu vraćen u Mađarsku, trenutno nalazi u pritvoru, uprkos apelima da se migranti ne smeju tretirati kao kriminalci, kao i na veoma loše uslove u mađarskim zatvorima.

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu zatražio je odvojeno mišljenje od Komesara za ljudska prava o slučajevima koji se tiču vraćanja migranata iz Austrije u Mađarsku, u skladu sa sporazumom "Dablin III".

XS
SM
MD
LG