Dostupni linkovi

NUNS: Vlada ne poštuje zakon o javnim servisima


Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) saopštilo je dans da je Predlog zakona o privremenom uredjivanju načina naplate takse za javni medijski servis, koji je Vlada Srbije usvojila i uputila Skupštini Srbije, u suprotnosti s važećim Zakonom o javnim medijskim servisima.

Predlog novog zakona predvidja da taksu od 150 dinara za javni servis naplaćuje JP Elektroprivreda Srbije objedinjeno sa naplatom električne energije.

U Predlogu zakona navodi se da se "visina takse za javni medijski servis i budžetska sredstva, njihov ukupan iznos i srazmera utvrdjuju u skladu sa zakonom kojim se uredjuje javni medijski servis", iako je kasnijim navodjenjem da će visina takse biti 150 dinara jasno da pomenuti zakon neće biti poštovan, saopštio je NUNS.Dodaje se da je Zakon o javnim medijskim servisima, usvojen u avgustu prošle godine a nedavno izmenjen, ukazuje u članu 37. da "visina takse ne može iznositi više od 500 dinara", a da "odluku o utvrdjvanju visine takse donose Upravni odbori RTS i RTV zajednički".

Zakonom se propisuje da "javni medijski servis svakom obvezniku, do kraja tekuće kalendarske godine, dostavlja dvanaest obrazaca za plaćanje takse za narednu kalendarsku godinu".

NUNS je ocenio da odluka o tome da taksu naplaćuje EPS a da Vlada Srbije utvrdjuje visinu takse nije u skladu sa Zakonom o javnim medijskim servisima koji je ista ta vlada usvojila prošle godine.

"Ne dovedeći ovog puta u pitanje da li je novo rešenje o naplati takse valjano ili ne, NUNS apeluje na državu da ne krši pravni poredak koji je sama ustanovila i da donosi zakone koji su medjusobno uskladjeni. ; NUNS ocenjuje i da usvajanje ovog Predloga zakona, bez ikakve najave i javne rasprave, nije u skladu sa demokratskim procedurama", saopštilo je to novinarsko udruženje.

Predlog zakona o privremenom uredjivanju načina naplate takse za javni medijski servis upućen je parlamentu na usvajanje po hitnom postupku.

XS
SM
MD
LG