Dostupni linkovi

Sve članice PIC-a osim Rusije oštro osudile najavljeni referendum u RS-u


Ambasadori Upravnog odbora Vijeća za provođenje mira (PIC) nedvosmisleno izjavljuju da bi najavljeni referendum u Republici Srpskoj o ovlastima visokog predstavnika i pravosuđu BiH predstavljao fundamentalno kršenje Opšeg okvirnog sporazuma za mir.

Izjavu nije podržao jedino ruski ambasador Petar Ivancov.

“Pitanja koja se odnose na državne pravosudne institucije potpadaju pod ustavne nadležnosti države i ne spadaju u ustavne nadležnosti entiteta, dok su status i ovlasti visokog predstavnika pitanja koja proističu iz Opšteg okvirnog sporazuma za mir i međunarodnog prava, te ni oni ne spadaju u okvir nadležnosti RS. Narodna skupština RS (NSRS) ne može usvajati pravne akte o tim pitanjima, putem referenduma ili na bilo koji drugi način. Najavljeni referendum predstavlja direktno kršenje Aneksa 4 i Aneksa 10 Opšteg okvirnog sporazuma za mir. Osim toga, ustavni okvir RS i Zakon o referendumu i građanskoj inicijativi RS predviđaju da NSRS može provesti referendum samo o pitanjima koja spadaju u njene nadležnosti”, kaže se u izjavi PIC-a.

Ambasadori Upravnog odbora PIC-a podsjećaju sve organe u Bosni i Hercegovini da se njihove obaveze iz Opšteg okvirnog sporazuma za mir odnose na Sporazum u cjelini i na sve njegove anekse, te da organi ne mogu primjenjivati odredbe selektivno.

“Entitetske vlasti bi se trebale fokusirati na ispunjavanje preuzetih obaveza prema građanima i međunarodnoj zajednici u vezi sa reformskom agendom, umjesto što pokušavaju odvratiti pažnju građana koristeći referendum o pitanju koje ne spada u nadležnosti institucija RS. U tom kontekstu, vlasti se trebaju koncentrisati na rješavanje stvarnih socio-ekonomskih problema sa kojima se obični ljudi, posebno mladi, svakodnevno suočavaju”, navodi se dalje u izjavi.

PIC smatra da postoje pravni načini za rješavanje problema u pravosudnom sistemu na državnom nivou. Prava adresa za takve inicijative su nadležne institucije na državnom nivou.

XS
SM
MD
LG