Dostupni linkovi

Ženeva: Pregled stanja ljudskih prava u BiH


Radna grupa za Univerzalni periodični pregled (UPR) Vijeća za ljudska prava Ujedinjenih naroda izvršit će danas na sastanku, koji će biti prenošen uživo putem webcasta, drugi put pregled stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini.

Bosna i Hercegovina jedna je od 14 država koje će biti predmet pregleda Radne grupe UPR-a na njenoj predstojećoj sjednici koja se održava od 27. oktobra do 7. novembra.

Polaznu osnovu za pregled predstavljaju sljedeći dokumenti: Izvještaj državnih struktura-podaci koje dostavlja država koja je predmet pregleda, podaci sadržani u izvještajima nezavisnih stručnjaka i tijela koja se bave ljudskim pravima, a koji su poznati pod nazivom specijalne procedure i tijela za provedbu međunarodnih ugovora o ljudskim pravima, kao i u podacima prikupljenih od drugih UN- ovih agencija te podaci koje dostavljaju ostali ključni akteri u procesu, uključujući nezavisne institucije za ljudska prava, regionalne organizacije i organizacije civilnog društva.

XS
SM
MD
LG