Dostupni linkovi

Skupština Crne Gore potvrdila temeljni ugovor sa Vatikanom


Skupština je danas potvrdila Temeljni ugovor između Crne Gore i Vatikana kojim se reguliše pravni status Katoličke crkve u toj državi.Predstavnici Crne Gore i Vatikana potisali su Temeljni ugovor 24. juna prošle godine, a Vlada je 22. marta utvrdila Prijedlog zakona o njegovom potvrđivanju.

Ugovorom se priznaje pravo Katoličkoj crkvi da osniva, mijenja, ukida ili priznaje crkvena pravna lica prema odredbama kanonskog prava.

Crna Gora garantuje Katoličkoj crkvi i njenim pravnim i Fizičkim licima slobodu komunikacije i održavanje veza sa Vatikanom, sa biskupskim konferencijama, partikularnim crkvama, ustanovama i licima, u državi i inostranstvu.

Katoličkoj crkvi se garantuje sloboda djelovanja i javnog nastupanja, usmenog i pisano izražavanja, štamparske djelatnosti, osnivanje radio i televizijskih stanica, osnivanja udruženja i ustanova sa ciljem socijalne pomoći i humanitarnog djelovanja.

Crna Gora priznaje Katoličkoj crkvi slobodu vršenja vjerskih obreda. Ugovorom se uređuje način imenovanja i dodjele crkvenih službi, imenovanje, premještaj i smjena biskupa.

Dokumentom se, u načelu, regulišu pitanja u vezi sa imovinom Katoličke crkve i crkvenih pravnih lica.Katoličkoj crkvi se priznaje pravo da osniva srednje vjerske škole i obrazovne institucije višeg ranga za školovanje sveštenika i pastoralnih radnika.

Poslanici su usvojili Zakon o zabrani zlostavljanja na radu, kojim je predviđeno da se osoba koja ne zaštiti radnika od mobinga kazni od 500 do 10.000 eura.

Novim zakonom zabranjuje se svaki oblik zlostavljanja na radnom mjestu.

Predloženi Zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima nije dobio podršku u parlamentu.
XS
SM
MD
LG