Dostupni linkovi

Situacija za Rome povratnike veoma teška


Romi u kampu u severnom delu Mitrovice, 02. februar 2009.
Trenutno, preko 11.700 Roma sa Kosova živi u Nemačkoj, a oni će biti primorani da se uskoro vrate na Kosovo. Prema MUP-u Kosova, samo tokom jula i avgusta ove godine na Kosovo su se vratile 533 osobe iz evropskih zemalja. Sama Vlada potpisala je Sporazum o repatrijaciji i reintegraciji povratnika sa nekoliko država Evropske unije.

Kosovski Rom, Sebastian Avdo, otišao je iz Prizrena za Nemačku prvi put 1990. godine radi posla. Tri godine kasnije, vratio se na Kosovo, a 1996. se ponovo uputio za Nemačku, kako bi izbegao odlazak u vojsku. U međuvremenu se tamo oženio i dobio kćerku.

Međutim, pošto još uvek nije uspeo da stekne nemačka dokumenta, a nakon što je Kosovo potpisalo Sporazum za repatrijaciju sa Nemačkom, Sebastiana su vratili iz Nemačke. Već više od godinu i po dana živi u Prizrenu, odvojen od svoje porodice, koja, za razliku od njega, ima nemačka dokumenta.

Sebastian svoj život na Kosovu opisuje veoma teškim:

„Romi su dosta diskrimisani. Zašto mi nemamo nikakva prava? Ovi ovde traže da se mi vratimo, a šta da se radi ovde? Da ide čovek da krade, da završi u zatvoru, jel to oni hoće? Jedno dete od 14 godina mi je ovde, a drugo živi u Nemačkoj. Jel to život? Odavde sam pobegao da ne idem u vojsku. Nemačku ne interesuje zašto si pobegao odavde, a ovde nikog ne interesuje kako živiš, a traže da se kosovski narod vrati. Ja sam ovde bez posla. Kako da živim ovde? Da idem da kradem, da prosim? Ovde nema ničega za nas Rome.“

Vlada Kosova izrazila je odlučnost da nastavi potpisivati Sporazume o repatrijaciji i reintegraciji povratnika Kosovara, koji žive u Evropskoj uniji. Do sada, Kosovo je potpisalo takve Sporazume sa Nemačkom, Danskom, Švajcarskom, Francuskom, Belgijom i Albanijom, dok se u toku narednih nedelja očekuje potpisivanje Sporazuma sa još šest ostalih država.

U jednoj pismenoj izjavi, Ministarstvo unutrašnjih poslova navodi: „U toku su pregovori oko Sporazuma za repatrijaciju i uskoro će se jedan takav potpisati sa Austrijom (30. septembra), a zatim i sa Norveškom, Slovenijom, Holandijom, Luksemburgom i Mađarskom.“

Međutim, kosovske izvršne vlasti i dalje su kritikovane od strane lokalnih i međunarodnih organizacija za ljudska prava, kada je u pitanju repatrijacija i reintegracija Roma na Kosovu.

Svugde diskriminisani...

Avdi Misini, urednik romskog programa na Radio Kosovo, navodi da je stanje Roma povratnika veoma teško:

„Njihova situacija je katastrofalna. Kada Romi koji žive ovde, nemaju osnovnih, elementarnih uslova za život, kako tek mogu da žive oni koji su sve svoje prodali i pobegli vani? Sada se oni vraćaju i faktički su na ulici. Oni koji ne rade, koji su siromašni, počinju da se bave kriminalom ili slično. Zbog toga mislim da je Vlada Kosova malo brzo reagovala na repatrijaciju Roma na Kosovu jer još nema elementarnih uslova za to“, kaže Misini.
Romi u kampu u severnom delu Mitrovice, 02. februar 2009.

Da bi se realizovao proces repatrijacije i reintegracije povratnika, Vlada Kosova je izdvojila početni fond od 300.000 evra, dok je za 2011. godinu predviđeno da će se učiniti napori da se odvoji 3.5 miliona evra, kako bi se više radilo na ovom procesu.

Romi koji već 10 godina žive u kampu, u severnom delu Mitrovice, imaju problema sa trovanjem olovom, kao posledica zagađenja vazduha iz fabrike Trepča. Ovaj problem još uvek nije rešen.

Što se tiče obrazovanja, Romi na Kosovu pohađaju nastavu na albanskom, bosanskom ili turskom jeziku, zato što ne postoji nastava na njihovom maternjem jeziku.

Mezini navodi da se Romi često nalaze između dve vatre, te da je njihova situacija naročito teška u enklavama. Oni se uglavnom prilagođavaju sredini i veoma često su diskriminirani:

„Romi, gde god da žive, oni se prilagođavaju sredini. Tako je uvek bilo. Možete videti da je status Roma u svakoj državi isti. Romi su svugde diskriminisani jer su uvek bili najniža klasa u zajednici, veoma siromašni. Romi su konkretno manjina u manjini. Na Kosovu se više pažnje pridaje srpskoj ili turskoj zajednici, dok su oni, deklarisani kao ostali, ostali na kraju kolone”, zaključuje Mesini.

******
Svi tekstovi iz Teme sedmice
"Romi u regiji diskriminisani i zanemareni":
Kosovo: Situacija za Rome povratnike veoma teška
Romi najveća i najugroženija nacionalna zajednica u Srbiji
Crna Gora: U Parlamentu još uvijek nema predstavnika Roma
Hrvatska:
Napredak u obrazovanju, diskriminacija u zapošljavanju
BiH: Većina romskih zajednica bez osnovnih životnih uslova
XS
SM
MD
LG