Dostupni linkovi

Tači: Pet lekcija sa Kosova


Hašim Tači, premijer Kosova, na konferenciji u Beču
Autor: Hašim Tači, premijer Kosova (The Christian Science Monitor), prevela: Ena Stevanović

U vrijeme kada se mnoge zemlje suočavaju sa ekonomskim problemima, etničkim sukobima i političkim previranjima, jedna od najmlađih država na svijetu može ponuditi lekcije iz mirotvorstva i rješavanja problema.

Drugog jula, dva dana prije nego što Amerika proslavlja Dan nezavisnosti, Kosovo obilježava prekretnicu na svom putu do samouprave.

Tom prilikom će biti održan sastanak sa Međunarodnom upravnom grupom (MUG) na kojem će se odlučiti hoće li biti okončan međunarodni nadzor Kosova nakon što kosovski parlament usvoji nove ustavne promjene (Tekst je pisan prije sastanka na kojem je odlučeno da se okonča međunarodno nadgledanje nezavisnosti ove zemlje o čemu možete pročitati u posebnom prilogu).

To znači da će nadzorna tijela koja su imenovana od strane Međunarodne upravne grupe - Međunarodni civilni ured i njegov međunarodni civilni predstavnik - prestati postojati.

Njihove izvršne ovlasti će biti prebačene u nadležnost tijela izabranih od strane kosovskog naroda, na kosovski parlament, predsjednika, premijera i druge državne dužnosnike.

Nedavna prošlost nudi nekoliko dragocijenih primjera o tome kako liberalno demokratske vrijednosti mogu prevagnuti uz veliki anganžman međunarodne zajednice. Kosovo koje je osnovano nakon raspada bivše Jugoslavije prije dvije decenije je pretrpilo rat, genocid, aparthejd i međuopćinske sukobe.

Istina je da se Kosovo još uvijek bori s posljedicama rata. Etnička napetost između Srba i kosovskih Albanaca se i nastavlja, posebno na sjeveru, a i ekonomija mora prevaliti dug put. Kosovo je nasiromašnija zemlja u Europi sa najvišom stopom nezaposlenosti.

Unatoč ovim izazovima, mi smo obnovili ne samo naše kuće, puteve, mostove i ostalu infrastrukturu već smo izgradili i novu državu, u nastojanju da ponovno ispletemo našu društvenu mrežu. Sada kada je proces izgradnje države skoro okončan, Kosovo je spremno da krene naprijed kao samostalna država koju su priznale 93 zemlje, uključujući 22 od 27 zemalja Europske unije, 24 od 28 zemalja članica NATO-a i 30 od 57 država Organizacije za islamsku suradnju.

Naš optimizam je potaknut činjenicom da smo ne samo jedna od najnovijih zemalja svijeta, već smo i jedna od najmlađih: 75 posto našeg stanovništva je mlađe od 35 godina. Možemo nadići tragedije 20. stoljeća jer će većina našeg stanovništva proživjeti većinu svog života u 21. stoljeću.

Iako svaka zemlja ide vlastitim putem, Kosovo može ponuditi pet lekcija iz vlastitog iskustva:

1. Poštujte vladavinu zakona

Specijalni izaslanik UN-a Martti Ahtisaari je 2007.godine predstavio plan koji uključuje načela prava pojedinca i zajednice. U suradnji sa Međunarodnim civilnim uredom EU, kosovski lideri su Ahtisaarijeve odredbe uvrstili u kosovski ustav, zakone i svakodnevni život.

2. Zaliječite ratne rane

Učeći iz iskustava zemalja kao što je Južna Afrika, nedavno sam predložio Komisiju za istinu i pomirenje koja će preispitati postupke obiju strana tijekom rata. Komisija je osnovana 4.juna i njen cilj nije kažnjavanje već pročišćavanje kako bi pripadnici svih etničkih i vjerskih skupina mogli ići naprijed ka pomirenju.

3. Ponudite svakome mjesto za stolom

Mi štitimo prava Srba i ostalih manjina na Kosovu i trudimo se da ih integriramo u društvo i državu. Ukupno 20 od 120 mjesta u parlamentu je rezervirano za manjine, uključujući 10 za etničke Srbe. Tri kosovska Srbina imaju poziciju ministra, uključujući i zamjenika premijera. Osnovano je šest novih općina kosovskih Srba.

4. Podstičite poduzetništvo

Obnovo ekonomije tijekom globalne recesije je zastrašujući izazov. Kosovo teži ka slobodnoj tržišnoj ekonomiji s niskim porezima, zaštitom za investitore i zakonima kompatibilnim sa zakonima Europske unije. Agresivno pozivamo na strana ulaganja u oblasti poljoprivrede, čiste energije, rudarstva, proizvodnje i turizma.

5. Shvatite da nezavisnost i međuzavisnost idu ruku pod ruku

Uz punu nezavisnost, truditi ćemo se da surađujemo sa našim susjedima i cijelim svijetom. Nastojimo uvjeriti Srbiju i Rusiju da Kosovo može doprinijeti stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Želimo surađivati sa Europskom unijom i UN-om kao punopravna članica europskih i međunarodnih organizacija.

Prije gotovo dva desetljeća, sukob je služio kao katalizator za demokratizaciju i europsku integraciju Kosova. Sada, u suradnji sa EU i UN-om, Kosovo dokazuje da su demokratizacija, pomirenje, slobodno tržište i vladavina zakona pravi put, kako za stare tako i za nove države.
XS
SM
MD
LG