Dostupni linkovi

Vanredna vijest

Sa državne zgrade uklonjena tabla sa imenom firme Veselinovića i Radoičića


Iako je tabla skinuta sa državne vile u Birčaninovoj 27, firma Dolly Bell je na toj adresi i dalje registrovana u Agenciji za privredne registre

Tabla sa imenom firme Zvonka Veselinovića i Milana Radoičića uklonjena je sa zgrade u centru Beograda, koja je u vlasništvu države Srbije. Radio Slobodna Evropa (RSE) uočio je tu promenu nepune tri sedmice nakon što smo objavili tekst da na državnoj adresi posluje hotelijerska firma Dolly Bell, čiji su vlasnici Veselinović, biznismen sa severa Kosova, i Radoičić, potpredsednik partije kosovskih Srba – Srpske liste.

Iako je tabla skinuta sa državne vile u Birčaninovoj 27, firma Dolly Bell je na toj adresi i dalje registrovana u Agenciji za privredne registre (APR).

Prema podacima APR-a, Veselinovićeva i Radoičićeva firma više od četiri godine posluje u ekskluzivnoj državnoj zgradi, iako sa državom nema zaključen ugovor o zakupu.

To proizlazi iz odgovora koji je RSE dobio od Dipos-a. Naime, državna vila o kojoj je reč je u nadležnosti Dipos-a - Društva za izdavanje nekretnina, koje je osnovala Republika Srbija da u njeno ime raspolaže ekskluzivnim državnim nekretninama u Beogradu. Dipos za RSE ističe da im "nije poznato da Dolly Bell koristi prostor u Birčaninovoj 27, jer nema zaključen ugovor o zakupu".

Ostaje, međutim, nejasno kako je moguće da Veselinovićeva i Radoičićeva firma posluje na državnoj adresi. To ne bi bilo moguće sve i da je u tu svrhu uzet u zakup prostor koji bi eventualno neka druga firma koristila po osnovu ugovora sa Dipos-om, a potom taj prostol izdala trećem pravnom subjektu.

"Zakonom o javnoj svojini, kao i ugovorima o zakupu nekretnina iz fonda Dipos-a, nije dozvoljeno izdavanje istih u podzakup“, piše u odgovoru Diposa.

Iz ovoga proizilazi da je Veselinovićeva i Radoičićeva firma protivzakonito registrovana u Birčaninovoj 27. RSE je zbog toga poslao upite Agenciji za privredne registre i Poreskoj upravi, u čijoj je nadležnosti registracija preduzeća, ali te institucije u svojim odgovorima međusobno prebacuju odgovornost.

Ni jednoj od te dve adrese, međutim, nisu odgovorili na upit RSE kako je moguće da firma bude registrovana u državnoj zgradi iako nema ugovor o zakupu.

Nakon objavljivanja prvih saznanja, na adresu RSE su, osim odgovora iz APR-a i Poreske uprave, stigla i pomenuta dodatna pojašnjenja Diposa, kao i odgovor Privrednog suda u Beogradu pred kojim se vodio spor za iseljenje iz Birčaninove.

'Iseljenje iz još nije sprovedeno'

"Zakupac nepokretnosti u ulici Birčaninova 27 bio je Wolff & Stein d.o.o. i nema drugih pravnih i fizičkih lica u zakupu ovog prostora“, tvrdi Dipos.

Ovaj odgovor usledio je nakon što je RSE tražio od Diposa da pojasni kako se zove firma sa kojom je to državno preduzeće imalo ugovor o zakupu zgrade u Birčaninovoj ulici.

Na pitanje kako je moguće da Veselinovićeva i Radoičićeva firma bude registrovana u vili kojom oni raspolažu, Dipos odgovara da je "registracija sedišta u nadležnosti nekih drugih organa".

"Društvo nema informaciju da li se preduzeće Dolly Bell nalazi u prostoru, već da se u prostoru nalazi preduzeće Wolff & Stein, sa kojim je bio zaključen ugovor o zakupu, a protiv koga se vodi izvršni postupak za iseljenje", navodi se u odgovoru Diposa.

U odgovoru dodaju i da je površina prostora koji se izdaje u Birčaninovoj 27 oko 800 kvadrata. Mesečna renta za taj prostor u junu ove godine iznosila je nešto više od 424 hiljade dinara (oko 3.600 evra).

Jula 2016. godine, Dipos je pokrenuo postupak protiv firme Wolff & Stein pred Privrednim sudom u Beogradu zbog "korišćenja objekta bez pravnog osnova", odnosno zato što koristi državne prostorije a ne plaća zakupninu.

U tužbi Diposa, koju je Privredni sud u Beogradu dostavio našoj redakciji, navodi se da je Dipos firmi Wolff & Stein još pre tri godine, odnosno u julu 2016. godine, otkazao ugovor o zakupu "zbog neplaćanja zakupnine", kao i da zbog toga "traže njegovo iseljenje".

Iz tužbe Diposa vidi se da je sa firmom Wolff & Stein ugovor o zakupu zaključen 9. decembra 2014. godine, i to na na sedam godina, odnosno do 31. decembra 2021. godine.

Kako se navodi u tužbi podnetoj avgusta 2016. godine, dug koji je Dipos tada potraživao iznosio je 45.360 evra, i "i dalje se uvećava“. Kolika su potraživanja Diposa danas, gotovo tri godine kasnije, iz priloženih dokumenata nije poznato.

Prvostepenom presudom Privrednog suda u Beogradu, 1. februara 2017. godine Wolff & Stein se obavezuje da se "sa svim licima i stvarima iz objekta- vile u Beogradu", kao i taj objekat "prazan od lica i stvari" preda u posed Diposu.

Wolff & Stein se žalio na tu presudu, uz obrazloženje da su ta firma i Dipos istovremeno pred Privrednim sudom vodili još jedan spor - za naplatu zakupnine. U tom postupku je Wolff & Stein uložio prigovor na visinu dugovanja Diposu zbog neplaćenih renti, jer su navodno uložili novac u renoviranje vile u Birčaninovoj.

"Zakupac je uredno prvih šest meseci trajanja zakupa izmirivao mesečne zakupnine i sam snosio troškove ulaganja u nepokretnost, kako bi je uopšte osposobio za upotrebu, s obzirom da vilu u Birčaninovoj niko nije upotrebljavao gotovo 10 godina", navodi se u žalbi Woff&Stein-a.

U žalbi se još dodaje i da iseljenje ne može biti sprovedeno dok se ne završi postupak naplate dugovanja koji bi utvrdio da li stvarno postoji dug te firme prema Diposu, ili ne.

Privredni Apelacioni sud u Beogradu je, međutim, odbio žalbu firme Wolff & Stein i u januaru 2019. godine potvrdio presudu Privrednog suda kojom se toj firmi nalaže iseljenje iz Birčaninove 27.

Rešenje o izvršenju presude doneto je 30. aprila 2019. godine, a Dipos navodi da "po navedenom rešenju, iseljenje još nije sprovedeno".

Milan Radoičić, drugi s desna
Milan Radoičić, drugi s desna

APR: Poreska je nadležna za sankcije

Nakon skoro tri sedmice od objavljenog teksta RSE, registar APR-a beleži promenu u poslovanju firme Dolly Bell.

Dolly Bell nije promenio adresu, ali je uvećao osnovni kapital za više od 25 miliona dinara (oko 218 hiljada evra).

Isto pitanje postavili smo i tu: kako je moguće da se firma registruje u zgradi koja je u državnom vlasništvu, u prostorijama za koje nema ugovor o zakupu? U APR-u odgovaraju da je to delokrug rada Poreske uprave, a ne APR-a.

"Napominjemo da se nadležnost Registra privrednih subjekata sastoji u registraciji podataka o privrednim subjektima i to na zahtev ovlašćenog lica, uz obavezu prilaganja dokumentacije predviđene zakonom", odgovaraju za RSE u APR-u.

Dodaje se i da "registrator nema ovlašćenje da ispituje zakonitosti postupka donošenja odluka koje se prilažu uz zahtev za registraciju, već samo da vrši registraciju na osnovu priloženog zahteva i dokumentacije".

Prema navodima APR-a, Poreska uprava je zadužena da proveri da li se firma nalazi na prijavljenoj adresi i da li ima validan ugovor.

"Podaci iz registracione prijave elektronski se prosleđuju Poreskoj upravi, čije je jedno od zaduženja upravo provera da li se privredno društvo nalazi na prijavljenoj adresi. Koliko je nama poznato, upravo se ugovori o zakupu poslovnog prostora evidentiraju u Poreskoj upravi, a oni određuju i kaznene mere za nepostupanje po zakonskim odredbama", kažu u APR-u.

Poreska: Odgovornost je na APR-u

Sa druge strane, Poreska uprava odgovornost prebacuje na Agenciju za privredne registre:

"Registracija privrednih subjekata je u nadležnosti Agencije za privredne registre. Poreska uprava u okviru jednošalterskog sistema učestvuje u delu koji se odnosi na dodelu PIB-a elektronskim putem, te se samim tim i adresa poslovnog sedišta preuzima od APR-a", navodi se u odgovoru Poreske uprave.

A na pitanje da li Poreska uprava ispituje validnost priloženih podataka u procesu registracije, ta državna institucija odgovara da sprovodi "logičke validacije" tokom registrovanja, kao i da može zahtevati "dodatne informacije i dokumentaciju u postupku kontrole poreskih obveznika".

Poreska uprava u odgovoru navodi da se "u postupku kontrole poreskog obveznika utvrđuje da li obveznik stvarno obavlja delatnost na registrovanoj adresi, kao i da li poseduje adekvatnu dokumentaciju vezanu za adresu poslovnog sedišta". Dalje je izostao je odgovor na pitanje da li je Poreska uprava reagovala u slučaju firme Dolly Bell.

Umesto toga, stiglo je objašnjenje da "ukoliko se u postupku kontrole utvrdi da obveznik ne obavlja delatnost na registrovanoj adresi, Poreska uprava privremeno oduzima PIB poreskom obvezniku".

'Dobili ste privatni stan, a ne firmu'

Pokušali smo da stupimo u kontakt i sa firmom Wolff & Stein, kako bi nam objasnili u kakvoj su vezi sa Radoičićevom i Veselinovićevom firmom Dolly Bell.

"Dobili ste privatni stan, ovo nije nikakva firma", rekao nam je preko telefona muški glas, kada smo pozvali broj koji stoji na internet sajtu firme. Na pitanja upućena mejlom, RSE nije dobio odgovor od Wolff & Stein-a.

Prema podacima APR-a, ta firma je osnovana 2013. godine, a od 20. maja 2015. godine sedište firme je u Birčaninovoj 27. Kako se navodi u registru, ta firma obavlja "konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem". Kao zakonski zastupnik firme se u APR-u vodi Milić Bugarčić. On je i suvlasnik firme, zajedno sa Bogdanom Bugarčićem.

Wolff & Stein je 18. maja 2015. godine podneo zahtev da sedište firme premesti u Birčaninovu 27. Registrator je promenu usvojio dva dana kasnije, 20. maja.

Za to vreme, Veselinovićeva i Radoičićeva firma već je bila registrovana na adresi Birčaninova 27. Prema podacima APR-a, Dolly Bell na toj adresi registrovana je 12. maja 2015. godine, nedelju dana pre nego što je sedište Wolff & Stein-a zvanično prebačeno u Birčaninovu 27.

Takođe, u bazi APR-a dostupan je i osnivački akt Dolly Bell-a, u kom se kao datum osnivanja navodi 6. maj 2015. godine, a kao adresa sedišta firme navodi se upravo Birčaninova 27 u Beogradu.

Dolly Bell nema zvaničnu internet prezentaciju, a nigde nije objavljen ni broj telefona za kontakt.

"Zakupac nepokretnosti u ulici Birčaninova 27 bio je Wolff & Stein d.o.o. i nema drugih pravnih i fizičkih lica u zakupu ovog prostora“, tvrdi Dipos u odgovoru za RSE (Birčaninova 27, 20. jun 2019.)
"Zakupac nepokretnosti u ulici Birčaninova 27 bio je Wolff & Stein d.o.o. i nema drugih pravnih i fizičkih lica u zakupu ovog prostora“, tvrdi Dipos u odgovoru za RSE (Birčaninova 27, 20. jun 2019.)

Dolly Bell ’ćerka firma’

Podaci APR-a pokazuju da je firma Dolly Bell ćerka firma preduzeća Inkop d.o.o. iz Ćuprije. Inkop je osnovao Dolly Bell u maju 2015. godine. Vlasnici Inkopa su braća Zvonko i Žarko Veselinović i Milan Radoičić.

Inkop je ranije, kako stoji u evidenciji APR-a, bio u vlasništvu Veselinovićeve sestre Dušice Maksimović. Nakon što su mediji preneli da ta firma učestvuje u radovima na deonici auto-puta Koridor 11, Maksimović je u septembru 2018. godine vlasništvo nad Inkopom prenela na braću Veselinović i Radoičića.

Po podacima APR-a, zakonski zastupnik firme Dolly Bell je Ljiljana Božović, supruga Zvonka Veselinovića.

Firma Dolly Bell, prema podacima APR-a, bavi se hotelijerstvom i vodi hotel Grey na Kopaoniku koji se nalazi u podnožju žičare koja vodi ka Pančićevom vrhu.

  • 16x9 Image

    Nevena Bogdanović

    Novinarka Radija Slobodna Evropa od jula 2019. godine. U ovu redakciju došla je novembra 2018. kao stipendista za regionalno izveštavanje. Prethodno, novinarka informativnog programa Radio-televizije Vojvodine, kao i novinarka emisije Radar. Diplomirala je 2014. na Odseku za medijske studije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG