Dostupni linkovi

Snažna ekonomska saradnja Turske i Kosova


Priština, ilustrativna fotografija

Turska je zemlja koja je poslednjih godina najviše investirala na Kosovu. Na osnovu podataka Centralne banke Kosova, samo tokom 2013. godine. Turska je investirala sa 86.8 miliona eura.

Od 2004. - 2014. investicije Turske iznosile su 360 miliona eura, odnosno, dvanaest posto od ukupnih stranih investicija. Kosovo je sa Turskom potpisalo preko 40 sporazuma i memoranduma o razumevanju, od kojih se veliki broj tiče ekonomske saradnje.

Inače, prisustvo turskih kompanija na Kosovu počelo je s infrastrukturnim projektima.

Američko-turski konzorcijum Bećtel-Enka radio je na izgradnji autoputa Vrmnica - Priština - Merdare koji veže Kosovo sa Albanijom. Isti konzorcijum je pombednik je i tendera za izgradnju autoputa Priština - Elezov Han (Đeneral Janković), koji Kosovo spaja sa Makedonijom.

Turski konzorcijum Limak Celik privatizovao je kosovsku mrežu za distribuciju električne energije, i zato je platio 26.3 miliona eura. Tursko-francuski konzorcium Limak-Aeroport de Lyon, uzeo je na koncesiju na 20 godina međunarodni prištinski aerodrom i obavezao se da u njega uloži preko 100 miliona eura.

Kako kažu iz Kosovsko-turske privredne komore u Prištini, na Kosovu funkcionišu oko 50 većih turskih kompanija, a uopšte je oko 300 kompanija koje rade ili sarađuju sa Kosovom.

Esin Muzbeg, generalni sekretar ove privredne komore, navodi da su turske investicije na Kosovu poslednjih godina bile stabilne i u porastu, pogotovo kada se radi o velikim projektima kao što su sektor energetike i avijacije. Pošto su te investicije završene, nivo investicija je vraćen na onaj od ranije.

"Turska ima veliko interesovanje za Kosovo, ali postoje i ograničenja i poteškoće kao što su malo tržište, nejasne carinske procedure za uvoz i izvoz, slab pravosudni sistem, nepostojanje zakonodavstva za podsticanje...", kaže Muzbeg.

Ilustrativna fotografija
Ilustrativna fotografija

Pored pomenutih investicija, Turska je investirala i u ostalim sektorima. Sa turskim kapitalom na Kosovu su četiri banke i jedna osiguravajuća kuća, a turske investicije privukle su i zdravstveni, industrijski i građevinski sektor.

"Realizovane investicije su uglavnom bile uspešne, ali postoje istraživanja na osnovu kojih je zaključeno da pojedine investicije nisu okončane ili su se preusmerile na neku drugu destinaciju. Razlozi su različiti, kao što je malo tržište ili kvalifikacija ljudi", navodi Muzbeg.

Esin Muzbeg je izrazio optimizam a što se tiče daljih investicija Turske na Kosovu. Muzbeg je podsetio da su između Kosova i Turske potpisani važni sporazumi kao što su onaj o uklanjanju dvostrukog poreza i sporazum o slobodnoj trgovini, koji bi po stupanju na snazi otvorio dodatne perspektive za investicije.

Kosovski analitičar Beljulj Beqaj smatra da investicije Turske govore o interesovanju te zemlje u smislu njenog ekonomskog prisustva na Kosovu i u regionu, a to ekonomsko prisustvo podrazumeva i mogućnost političkog i kulturnog uticaja u regionu i na Kosovu.

"Turska se sad ne vraća svojim sultanima, već se vraća putem kulture, putem ekonomskog prisustva. Sve to na neki način i stvara politički jasan signal da se Turska na neki način sprema za jednu mnogo intezivniju saradnju sa regionom. Ja ne mislim da je to hendikep, već mislim da je to prednost, pod pretpostavkom da se izgrade vrednosti, a ne da se imponuju politički zahtevi i politički maniri koji su van interesa civilizacijskog toga bilo na Kosovu, ili u regionu", ističe Beqaj.

Na osnovu istraživanja kosovskog Instituta za razvoj politika, Turska je na prvo mesto a kada se govori o najboljim bilateralnim odnosima Kosova sa nekom drugom zemljom. Turska je priznala Kosovo dan nakon proglašenja nezavisnosti.

XS
SM
MD
LG