Dostupni linkovi

Zaštitnik građana Srbije saopštio da su Romi i dalje najdiskriminisanija manjina


Romsko naselje Mali Leskovac u Beogradu

Zaštitnik građana Srbije Zoran Pašalić saopštio je 8. aprila, na Svetski dan Roma, da su Romi i dalje najviše diskriminisana i marginalizovana društvena grupa, iako su najbrojnija manjinska zajednica u Evropi.

"Romkinje spadaju u najugroženije društvene kategorije. Udaju se u ranom uzrastu, očekuju ih višestruke trudnoće u kratkom vremenskom periodu, finansijska i druga zavisnost od partnera ili starijih članova porodice, kao i visok rizik od nasilja u porodici i partnerskim odnosima", navodi se u saopštenju.

Navodi se da su deca Romi druga najugroženija grupa "čiji celokupan razvoj u siromaštvu i neformalnim naseljima nosi sa sobom mnoge rizike".

"Postoje sistemski problemi sa kojima se Romi svakodnevno suočavaju. Uprkos tome što je država preduzela niz mera i aktivnosti u oblasti obrazovanja, zdravstva i dobijanja ličnih dokumenata, kvalitet života te zajednice se nije u velikoj meri poboljšao“, upozorio je Pašalić.

On je dodao da su ciljevi kojima treba stremiti pristupačnije školstvo, redovna zdravstvena zaštita, suzbijanje siromaštva kroz olakšano zapošljavanje.

On je dodao da postignuti rezultati na unapređenju položaja Roma nisu otklonili ključne prepreke u procesu njihove integracije.

"Zaštitnik građana u svom mandatu ima nadležnost za zaštitu prava nacionalnih manjina i proteklu godinu obeležio je nizom aktivnosti preduzetih u cilju osnaživanja i unapređenja položaja Roma, koje su navedene i u redovnom godišnjem izveštaju institucije“, rekao je Pašalić.

Zaštitnik građana će takođe, kako se navodi u saopštenju, pratiti kako se sprovode mere nove Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja za period 2022-2030. godine, koju je Vlada RS usvojila 3. februara.

Prema poslednjem popisu iz 2011. godine u Srbiji ima više od 148.000 Roma.

Preporučujemo

XS
SM
MD
LG