Dostupni linkovi

Liječenje u inostranstvu na teret države ili pacijenta?


Klinički centar Crne Gore

Poslednjih godina u zemljama regiona, ali i u Crnoj Gori, sve su učestaliji i brojniji apeli za pomoć za liječenje u inostranstvu: u dnevnoj štampi, na društvenim mrežama i od nevladinih organizacija u cilju prikupljanja novca za
liječenje građana.

Postavlja se pitanje zašto je to tako i mogu li se razlozi tražiti u činjenici da se u Crnoj Gori za zdravstvo po stanovniku izdvaja oko 260 eura? Ima li država novca za liječenje svojih građana u inostranstvu i mogu li se komplikovane operacije obavljati u Kliničkom centru Crne Gore, te da li građani imaju povjerenja u crnogorski zdravstveni sistem?

Nadležni u Ministarstvu zdravlja Crne Gore priznaju da su i oni svjedoci trenda da građani brojnim apelima i na različite načine prikupljaju novac za liječenje u inostranstvu.

Savjetnica ministra zdravlja Senka Klikovac razloge traži u nedovoljnoj informisanosti naših građana o procedurama za liječenje o trošku države ali, kako objašnjava, i u činjenici da pojedini građani „ne vjeruju crnogorskim ljekarima“.

"Nego vrlo često, postoji jedan broj građana - nažalost kod kojih postoji doza osnovne sumnje na liječenje u Crnoj Gori. Smatram da nijesu upravu. Morate shvatiti da je želja pojedinaca da idu vani i da smatraju da će tamo dobiti bolju zdravstvenu uslugu nego što se pruža u Crnoj Gori", objašnjava Klikovac.

Za ona liječenja, operacije, stanja ili oboljenja koja se ne mogu uraditi u Kliničkom centru Crne Gore zdravstvene institucije nakon sprovedene procedure i odobrenja Fonda za zdravstveno osiguranje - pacijenta upućuju u odgovarajuću medicinsku ustanovu u regionu – kažu iz Fonda zdravstva, ustanove koja obezbjeđuje novčana sredstva.

Sa uputom besplatno

Jelena Pelević iz PR službe Fonda je precizirala da crnogorski zdravstveni sistem finansira liječenje u inostranstvu, o trošku države, za djecu i za odrasle po istoj proceduri.

"Prijedlog za liječenje u inostranstvu daje odgovarajući konzilijum doktora KCCG, a nalaz i mišljenje o odobravanju liječenja donosi Komisija za liječenje u inostranstvu. Na osnovu pozitivnog nalaza i mišljenja Komisije Fond donosi rješenje o upućivanju na liječenje. Prije upućivanja na liječenje na osnovu pozivnog pisma inostrane zdravstvene ustanove da će prihvatiti osigurano lice na liječenje Fond vrši uplatu troškova liječenja po ispostavljenoj profakturi. Po završenom liječenju osigurano lice podnosi izvještaj o obavljenom liječenju, dok zdravstvena ustanova ispostavlja konačnu fakturu na ime ukupnih troškova liječenja", kaže Pelević.

Iz crnogorskog Ministrstva zdravlja tvrde da procedura za dobijanje uputa nije komlikovana, a redosljed je definisan tako da se pacijenti, u zavisnosti od medicinske intervencije koja se ne može sprovesti u Crnoj Gori, prvo upućuju na klinike regiona ili na klinike u inostranstvu sa kojima Fond ima potpisane ugovore – kaže Senka Klikovac i napominje:

"Međutim, ukoliko se radi o procedurama da se ne može izvršiti procedura ni u klinikama van zemlje sa kojima Fond zdravstvenog osiguranja ima zaključen ugovor, ako to zahtijeva zdravstveno stanje pacijenta - pacijent se upućuje i u druge klinike na teret Fonda", precizirala je Klikovac.

O tome da li država obezbjeđuje novac za liječenje odmah ili se pacijent sam snalazi, pa mu se novac naknadno refundira, Klikovac kaže:

"Ako ide po uputu, to je obaveza - bez uputa nema liječenja vani, pacijent ne plaća ništa nego Fond za zdravstveno osiguranje."

U Crnoj Gori je u septembra 2012.g. u Kliničkom centru Crne Gore u saradnji sa hrvatskim ljekarima urađena prva transplatacija bubrega, a do sada je urađeno preko 30 transplatacija, od čega dvije dvojne - pankreasa i bubrega.

Za one crnogorske osiguranike kojima je transplatacija organa jedina nada za život, i ukoliko se to ne može obaviti u KCCG, u Fondu zdravstva tvrde da država obezbjeđuje novčana sredstva, kaže Jelena Pelević.

"Transplatacija kao vid liječenja takođe se finansiraju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, po unaprijed već objašnjenoj proceduri. Od strane Ministarstva zdravlja Crne Gore i Fonda vode se aktivnosti da se finansiranje skupih liječenja, transplatacija i skupih lijekova vrši iz sredstava koja bi se obezbjeđivala, između ostalih izvora, i iz donacija. S tim, što korišćenje sredstava iz tog fonda treba normativno urediti", kaže Pelević.

  • 16x9 Image

    Lela Šćepanović

    U radio novinarstvu od studentskih dana 1997. Sarađivala sa brojnim radio i TV redakcijama, ali se najduže zadržala, šesnaest godina, u redakciji crnogorskog Montena radija. Za Radio Slobodna Evropa, kao dopisnica iz Nikšića, radi od 2008. godine. Od januara 2014. radi u birou RSE u Podgorici.

XS
SM
MD
LG