Dostupni linkovi

Podrška Međunarodne upravljačke grupe Prištini


Strategiju za sever su podržali mnogi međunarodni faktori, ali se njoj oštro protive zvanični Beograd i predstavnici Srba sa severa Kosova.

U poslednje dve godine, od proglašenja nezavisnosti, postignut je napredak u formiranju institucija Kosova i izgradnji multietničkog društva prema Ahtisarijevim Planom, saopšteno je posle današnjeg sastanka Međunarodne upravljačke grupe (MUG) održanog u Beču.

Ova grupa je pozdravila plan za integraciju severa Kosova. Zaključeno je da Piter Fejt svoja ovlašćenja treba da koristi za nadgledanje rada institucija, dok će početi rebalans struktura unutar Međunarodne civilne kancelarije.

Grupa koja prati sprovođenje Plana Martija Ahtisarija o statusu Kosova pozdravila je angažovanje Vlade Kosova i ‘zahvalila se premijeru Republike Kosova Hašimu Tačiju na njegovom doprinosu na današnjem sastanku’.

Pozdravljena je ‘privrženost kosovskih vlasti da sprovedu Sveobuhvatni predlog za rešenje statusa, piše u saopštenju Međunarodne civilne kancelarije.

MUG je pozdravila značajan napredak u pogledu sprovođenja Plana o statusu u poslednje dve godine, u bitnim dužnostima osnivanja institucija kao i multietničkog i demokratskog Kosova”, navodi se i dodaje da se još treba raditi na nakim pitanjima ‘kako bi se obezbedilo potpuno i blagovremeno sprovođenje Plana’.

Grupa, čije su zemlje članice bile predstavljena na nivou direktora za Balkan, pozdravila je plan za integraciju severnog dela Kosova u kosovski sistem. Navedeno je da ovaj plan, koji ne podržavaju Beograd i Srbi sa severa, ima za cilj bolje uslove života za tamošnje stanovništvo.

“MUG u potpunosti podržava neophodnost ojačanih napora za severno Kosovo uzimajući u obzir preporuke Međunarodne civilne kancelarije i da se to dalje razvije u konsultaciji sa relevantnim činiocima”.

POZIV SRBIJI

“Grupa poziva sve strane, uključujući Republiku Srbiju, da igra konstruktivnu ulogu u ovom značajnom procesu kako bi se obezbedili bolji životni uslovi na severnom Kosovu”, stoji u saopštenju.

Na sastanku u Beču je zaključeno da će integracija svih zajednica, posebno kosovskih Srba, u kosovsko društvo, biti ključni izazov kako bi se obezbedila održiva budućnost i ojačala demokratija Kosova.

“MUG pozdravlja nameru Vlade Kosova da pruži finansiranje projekata koji imaju za cilj integraciju građana pripadnika zajednice kosovskih Srba kao i napore Evropske unije na severnom Kosovu”.

Učešće građana iz svih zajednica na Kosovu na opštinskim izborima bilo je ‘odlučno i odvažno’. Grupa je istakla da je novo opštinsko rukovodstvo važan korak ka realizovanju dela Plana o statusu koji se odnosi na decentralizaciju u multietničkom društvu.

Peter Faith

“MUG poziva Vladu Kosova da u potpunosti i blagovremeno sprovede decentralizaciju i da novim opštinama pruži neophodnu političku i finansijsku podršku. Grupa očekuje osnivanje još dve preostale opštine (Parteš i Severna Mitrovica) odmah nakon što se izvrše neophodne pripreme”.

Međunarodni predstavnici ukazali su da je poštovanje ‘teritorijalnog integriteta Kosova istinski povezano sa regionalnom stabilnošću’. Ističe da je regionalna saradnja u interesu zapadnog Balkana i njegove evropske perspektive.

“U tom cilju MUG poziva Republiku Srbiju, Republiku Kosova i susedne zemlje da se angažuju u pragmatičkom dijalogu po pitanjima od zajedničkog interesa, uključujući i kroz konstruktivno učešće na regionalnim forumima”.

Ukazano je da se mora hitno postići dalji napredak u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, te uspostavljanju vladavine zakona, uključujući i severno Kosovo, jer će od toga zavisiti Izveštaj o napretku Evropske komisije. Zato je zatraženoj da se nastavi saradnja između Vlade Kosova i Euleksa.

PROMENE U MANDATU PITERA FEJTA

MUP je izrazila svoju punu podršku Međunarodnom civilnom predstavniku (MCP) i Međunarodnoj civilnoj kancelariji (ICO).

Na sastanku u Beču razmatran je i mandat Međunarodnog civilnog predstavnika (MCP) Pitera Fejta i zaključeno da on svoju funkciju podrške uspostavljanju institucionalnog okvira Kosova treba da preusmeri na nadgledanje sprovođenja.

“Ovlašćenja MCPa ostaju važan deo tog nadgledanja. Što se tiče organizacionih pitanja, usvojen je plan da ICO započne sa rebalansom internih struktura”.

Razmatranje mandata Pitera Fejta je u skladu sa Planom Martija Ahtisarija. Smanjenjem nadležnosti Fejta prebacuje se odgovornost na kosovske vlasti.

“Međunarodna upravljačka grupa treba da odredi standarde za periodično razmatranje mandata Međunarodnog civilnog predstavnika i njegovih kompetencija ne kasnije od dve godine nakon stupanja na snagu predloga”, piše u Ahtisarijevom planu.

Fejt je nadležan za nadgledanje sprovođenja Plana Martija Ahtisarija i ima izvršnu vlast da interveniše i spreči radnje koje su u suprotnosti sa ovim planom. Inače mandat Međunarodnog civilnog predstavnika se završava onda kada Međunarodna upravljačka grupa utvrdi da je Kosovo ispunilo uslove iz Plana o statusu.

MUG, koju čini 25 vodećih zemalja koje su priznale nezavisnost Kosova među kojima SAD, Velika Britanija, Nemačka, Francuska, Italija, Turska, periodično procenjuje ostvarivanje paketa međunarodnog posrednika Martija Ahtisarija o statusu Kosova. Na današnjem 10. sastanku ove grupe zemlje članice su bile predstavljene na nivou direktora za Balkan.

O Piteru Fejtu biće reči i na sastanku Saveta ministara EU, 11. februara u Briselu. Mandat Fejta kao Specijalnog predstavnika EU na Kosovu ističe krajem meseca, a da li će biti produžen odlučiće nadležni u EU.

Pogledajte komentare (7)

Ovaj forum je zaključen
XS
SM
MD
LG